• 14. KONFERENCE O HIPOREHABILITACI

    ČHS a Mendelu si Vás dovolují pozvat na 14. konferenci o hiporehabilitaci, která se koná v sobotu 25. 11. 2023 v prostorách Mendelovy univerzity Brně. Na konferenci budou s odborníky diskutována témata týkající se oboru hiporehabilitace a přípravy hiporehabilitačních koní. Nedílnou součástí jsou kazuistiky s příklady dobré praxe.
    360x360 AD
    Back to top