• FAKTA O LICENCI „HOBBY – JEZDECKÉ MINIMUM“

  Od začátku roku 2025 bude pro start na hobby závodech nutná licence Hobby – jezdecké minimum. Základní fakta o této novince se dozvíte v našem článku.

  Česká jezdecká federace vydala ve čtvrtek 1. února 2024 nové znění dokumentu Vzdělávání v ČJF. Velkou novinkou je zavedení nové jezdecké licence označené Hobby – jezdecké minimum, která bude od roku 2025 povinná pro všechny jezdce účastnící se hobby soutěží.

  Hobby – jezdecké minimum jako předstupeň ZZVJ

  Cílem licence Hobby – jezdecké minimum je prověření nejzákladnějších znalostí a schopností jezdce, které jsou nezbytně nutné pro účast na hobby závodech. Jedná se především o zajištění bezpečnosti jezdců i koní během závodů, a hlavně na opracovišti. Hobby licence se týká všech jezdeckých disciplín pod ČJF kromě spřežení a voltiže. Rok 2024 bude tzv. přechodným obdobím, během této doby si jezdci budou moci splnit Hobby – jezdecké minimum, které je bude opravňovat ke startům na hobby závodech ČJF od roku 2025.

  Česká jezdecká federace stanovila podmínky pro získání licence Hobby – jezdecké minimum

  • Platné členství v ČJF.
  • Dovršení věku stanoveného pro jednotlivé disciplíny.
  • Absolvování zkoušky skládající se z teoretického pohovoru a praktické zkoušky v jízdě na koni a zacházení s koněm.

  Obsah zkoušky

  Během pohovoru s komisařem musí uchazeč prokázat nejen teoretické znalosti základních aktuálních Pravidel jezdeckého sportu (PJS), ale také bezpečnostní pravidla pro pohyb na jízdárně a na opracovišti při závodech. Otázky se budou týkat také nedovoleného zacházení s koněm. V praktické části budou komisaři posuzovat znalosti v oblasti výstroje koně a jezdce, jako je například správné sedlání a uzdění. Uchazeč musí také předvést, že je schopen bezpečně manipulovat s koněm v prostředí simulovaného opracoviště s větším počtem koní. Kompletní metodika pro bezpečný pohyb koní na opracovišti bude podrobně popsána a zveřejněna na webových stránkách ČJF, aby byla dostupná všem zájemcům.

  Garant je odpovědný za připravenost uchazeče

  Přihlášku na Hobby jezdecké minimum podává prostřednictvím JISu korespondent mateřského subjektu jezdce. Na přihlášce je povinné uvést jméno garanta, který si je vědom své odpovědnosti a možnosti postihu v případě, že schválí přihlášku na Hobby – jezdecké minimum uchazeči, který není dostatečně připraven. Po úspěšném absolvování zkoušky Hobby – jezdecké minimum bude jezdci v Jezdeckém informačním systému nastavena „hobby licence“, díky níž se bude moci účastnit od roku 2025 hobby závodů pod hlavičkou ČJF.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top