• HIPOSTEZKY NA VYSOČINĚ

  Věděli jste, že Vysočina má precizně propracovanou síť hipostezek? Bezmála 900 km jezdeckých tras prochází napříč krajem převážně po lesních a polních cestách a také 43 jezdeckých stanic, které poskytnou ustájení a ubytování koním a jejich jezdcům.

  Vysočinskou síť tvoří dvě červené páteřní trasy vedoucí od severu k jihu. Tyto hlavní stezky jsou propojeny vedlejšími trasami a navazují i na jezdecké trasy v sousedních regionech. První páteřní stezka vede z Golčova Jeníkova na Havlíčkobrodsku přes Telč až do Maříže u Slavonic. Druhá stezka spojuje obce Javorek a Dukovany. Po modře značené stezce se dá putovat z Třebíčska přes Jihlavsko až k hranici s Jihočeským krajem. Mezi těmito stezkami jsou zeleně a žlutě značeny propojky. Hipostezky jsou značeny v terénu, značky mají tvar čtverce se asi stranou 10 cm, ve čtverci je vyneseno barevné kolečko o průměru 6 cm. Při změně směru stezky se značka doplňuje o šipku. Setkat se můžete i se značkou, která má uvnitř znázorněnou podkovu, jedná se o značení okružní, zpravidla přiléhající k jezdecké stáji. Značky se umisťují do výše očí jezdce na koni, tedy asi do 180 cm.

  Značky v terénu mají tvar čtverce se asi stranou 10 cm s kolečkem ve středu.

  Jezdecké stanice lze najít vždy přibližně po 20 až 30 kilometrech jízdy na značených stezkách. V jezdeckých stanicích je možné koně nejen ustájit, ale v některých si koně na putování po hipostezkách zapůjčit.

   Pro jednoduché plánování výletu je možné využít nejpoužívanějšího mapového portálu v Česku Mapy.cz, kde jsou jezdecké stezky na Vysočině vyznačené včetně jezdeckých stanic.

  Za budování krajské sítě hipotras stojí organizace Vysočina Tourism, která má velkou podporu v Kraji Vysočina. „Naše síť hipostezek je rozsáhlá a velmi dobře značená. Každoročně procházely kontrolou dvousetkilometrové úseky a obnovu jejich značení financoval Vysočina Tourism. Ač tuto činnost v současné době komplikuje kůrovcová kalamita spojená s kácením stromů, což se netýká jen jezdeckých stezek, hodláme turistické značení nadále udržovat. Turisté v posledních letech čím dál víc vyhledávají pobyt v přírodě, klid, pohodu, ale i netradiční zážitky a jízda na koni splňuje vše. V hipoturistice proto vidíme značný potenciál,“ říká Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu.

  Foto: archiv společnosti Equiservis spol. s r. o.

  360x360 AD
  Back to top