• K DALŠÍ PRÁCI MĚ POPOHÁNÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

  Karolína Pachotová je velmi energická žena, která žije koňmi a votiží. V rozhovoru se dozvíte, jak obtížné je najít a připravit dobrého voltižního koně i o mezinárodních úspěších tohoto krásného jezdeckého sportu. Mluvily jsme i o tom, co Karolínu přivedlo k voltiži i k založení zájmového spolku Voltiž Duha, jehož je duší.

  Karolína Pachotová

  • Předsedkyně s manažerka spolku Voltiž Duha, z.s.
  • Lonžérka a jezdkyně.
  • Cvičitelka členů Voltiže Duha, z.s.
  • Koňařka a voltižérka tělem i duší.

  Karolíno, jak byste představila voltiž skokovému a drezurnímu jezdci tak, abyste ho přesvědčila, že se jedná o plnohodnotnou jezdeckou disciplínu?

  Myslím si, že všechny jezdecké disciplíny vedené pod ČJF jsou plnohodnotné. Voltiž je ovšem výjimečná tím, že má svého mistra světa (2008) a nadále se voltižní jezdci a koně s úspěchem účastní světových soutěží.

  Kůň hraje v sedlových a vozatajských disciplínách značnou roli. Jak je to ve voltiži?

  Kůň hraje jako v ostatních disciplínách velkou roli. Ve voltiži je kůň nepostradatelným partnerem cvičenců a lonžéra. Je členem týmu a dohromady kůň, lonžér a cvičenec tvoří harmonickou cvičební jednotku. Na rozdíl od ostatních disciplín zde jeden kůň slouží více dětem najednou.

  Jaký kůň je vhodný pro voltiž?

  Voltižní kůň musí mít především klidnou, nelekavou povahu, být přátelský jak k dospělým lidem, tak samozřejmě k dětem. Musí si nechat líbit cvičení na všech jeho částech těla, cvičíme na krku, hřbetu a zádi. Ne každému koni tohle vyhovuje, a proto je pak problém voltižního koně najít.

  Jak probíhá výcvik a příprava voltižního koně?

  Příprava voltižního koně je charakteristická pro každého jedince. Tréninkový plán voltižního koně je sestaven z drezurních tréninků, práce na lonži pro získání rovnováhy a umění se nést na kruhu, pracujeme také s kavaletami. Samozřejmě nechybí trénink v přírodě, posilovací cvičení na kopcích nebo dechová cvičení při klusových a cvalových pracích na loukách. Občas přes zimu, mimo voltižní sezónu, do tréninku zahrnujeme i skokovou gymnastiku pro posílení zádě. Tato příprava trvá po celou dobu voltižní kariéry koně. Trénink voltižního koně je tedy pestrý a neskládá se pouze z tréninků na kruhu, jak si většina příznivců jezdeckého sportu myslí.

  Jste předsedkyní spolku Voltiže Duha, z.s. Můžete nám spolek představit?

  „DUHOVÝ ČTYŘLÍSTEK“ je název našeho celoročního programu. Tvoří jej čtyři lístky, tedy čtyři programy určené dětem a mládeži – jak zdravým, tak i hendikepovaným. 1. lístek – VOLTIŽ – gymnastika zdravých dětí na živém koni, jejich sportovní příprava a závodní činnost nejen na území České republiky, ale také na mezinárodní až světové úrovni. Děti se učí v kolektivu pečovat o svěřený majetek – postroje, cvičební nářadí a samozřejmě se učí ošetřovat svého čtyřnohého parťáka – koně Sebastiána, který je nedílnou součástí celé organizace. 2. lístek – PARAVOLTIŽ – sportovní příprava hendikepovaných dětí a mládeže. Paravoltiži se nyní u nás věnují dvě dívky. Trénují jak na cvičném dřevěném barelu představujícím koně, tak své sestavy poté předvádějí také na živém koni. Účastníme se paravoltižních závodů včetně nominací na MČR. Letos se MČR v paravoltiži konalo v Orion Praha na Braníku, kdy naše paracvičenka vybojovala krásné čtvrté místo v kategorii MP2 (kombinovaný hendikep). 3. lístek – Aktivity s využitím koně (AVK) – metoda s využitím koní zastřešována Českou hiporehabilitační společností, ve které jsme členy. AVK využívá prostředí určeného pro chov koní, kontaktu lidí s koňmi a interakci s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním či se specifickými potřebami. 4. lístek – Vzdělávací a sportovně motivační činnost, organizace sportovně společenských akcí (voltižní a paravoltižní barelové závody), volnočasové aktivity dětí (společné výlety a soustředění), ukázky voltižní a paravoltižní práce pro veřejnost atd. Každoročně se účastníme nejrůznějších soustředění a zimních příprav cvičenců.

  Zmínila jste i mezinárodní závody?

  V posledních dvou letech se účastníme i závodů na mezinárodní úrovni. V minulých dvou letech jsme se zúčastnili závodů CVI v maďarském Kaposváru, odkud jsme si mj. dovezli 1.místo v kategorii PDD CVI 1*. Nominaci na MS jsme si splnili také ve slovenském Šamoríně. V letošním roce 2023 jsme se tímto nominovali na účast na Mistrovství světa ve švédském Flyinge, které se konalo 24.- 30.7.2023. Tam jsme obsadili skvělé osmé místo v kategorii dvojic (PDD), děvčata cvičila na svém koni jménem Sebastián. V příštím roce plánujeme opět účast na nejrůznějších závodech jak národních, tak i mezinárodních, nicméně pomýšlíme také na výzvu nejvyšší – Mistrovství světa ve voltiži ve švýcarském Bernu.

  Co Vás vedlo k založení spolku věnujícímu se voltiži dětí?

  Ve svých šesti letech jsem se sama vyškrábala na koně a od té doby jsem se voltiži věnovala dalších dvanáct let. Hned v osmi letech jsem se stala přeborníkem tehdejšího Severomoravského kraje, poté i mistrem ČR se skupinou Rekultivace Karviná. Po delší odmlce jsem si řekla, že bych se chtěla vrátit do voltižního kruhu, byť už ne jako cvičenec, ale jako lonžér a trenér. Proto 1.2.2012 vznikl spolek Voltiž Duha, z.s. a od té doby máme na svém kontě nejedno první místo, nespočet titulů oblastního mistra a mistra ČR v kategoriích děti, skupin děti a juniorů. Největší úspěch však zaznamenáváme v kategorii dvojic, kde exceluje má dcera, která se s bývalou spolucvičenkou letos nominovala až na již zmíněné Mistrovství světa ve švédském Flyinge a obsadily úžasné osmé místo ve světovém žebříčku.

  O úspěchy tedy není nouze. Kolik dětí k vám v současnosti dochází?

  Počet dětí jsme nyní omezili vzhledem k welfare koně – momentálně k nám dochází sedm dětí ve věku jedenáct až osmnáct let trénujících voltiž a dvě dívky cvičící paravoltiž.

  Je to jako v sedlových disciplínách, kde převládají holky?

  Asi ano, je všeobecně známo, že o koně se starají především dívky, takže ne jinak je tomu i u nás. Nicméně v této chvíli k nám dochází i jeden kluk. Za celou kariéru Voltiže Duha u nás trénovalo cca 55 dětí, z toho pouze tři kluci. Tento počet myslím hovoří za vše.

  Zmínila jste koně Sebastiána. Můžete zavzpomínat na další koně?

  Zakladatelem spolku byl velký černý polský polokrevník Hasan, kterému za vše, co pro nás udělal, vděčím hrozně moc. Bohužel nás před dvěma lety ve svých nedožitých osmnácti letech náhle opustil. Pod mýma rukama a rukama mé kolegyně prošlo zhruba dvanáct koní plemen např. český teplokrevník, polský polokrevník, hafling, ale i slezský norik a v současné době trénujeme s koněm jménem Sebastián plemene český a slovenský teplokrevník. Tento koník je asi TOP, co jsme si kdy vytrénovali a máme tu čest s ním nyní pracovat.

  Co děti více táhne? Živé koně nebo gymnastická průprava a akrobacie v tělocvičně?

  Voltiž je dřina, je to práce především na sobě samém. Tzn. posilujete své tělo a svaly, trénujete koordinaci, rovnováhu, gymnastické prvky, běháte, skáčete…a až poté přichází na řadu trénink na cvičném sudu a až na konec cvičíte na koni. Snažíme se cvičení na zemi prokládat cvičením na koni, aby děti měly trénink pestřejší. Hodně záleží na vůli a odhodlání daného jedince. Po tréninku se samozřejmě děti věnují péči o koně – čistí ho, vodí nebo mu chystají krmení atd.

  Pod záštitou ČHS provozujete i paravoltiž. Je možné skloubit ježdění hendikepovaných a zdravých jezdců? Prolínají se? Pomáhají si? Nebo jsou to naprosto oddělené skupiny?

  Ano, je možné skloubit cvičení hendikepovaných a zdravých jezdců. Je to sice tréninkově náročnější, ale z výchovného hlediska se snažíme o to, aby zdravé děti pomáhaly hendikepovaným dívkám s prací kolem koní.

  Jste úspěšný oddíl. Jistě máte z úspěchů velkou radost a jsou pro vás velkou motivací. Co ještě vás pohání k práci?

  Ano, ze všech úspěchů, kterých jsme za celou kariéru dosáhli, mám samozřejmě velikou radost a je to pro mě jakási odměna za tu dřinu, píli a čas věnovaný všem dětem a jejich rodičům. A co mě ještě pohání k práci? Letos se mi splnil sen – zúčastnit se Mistrovství světa ve Švédsku za což jsem velice vděčna všem, kteří mi pomohli tuto cestu zrealizovat. Především však děkuji mé dceři, která se voltiži pilně věnuje celých čtrnáct let, její bývalé kolegyni, se kterou startovala v kategorii dvojic (PDD) a hlavně pak koni Sebastián i mojí kolegyni Katce. K další práci mě tak pohání všechny tyto dosažené úspěchy.

  FOTOGALERIE:

  Foto: archiv Karolíny Pachotové

  360x360 AD
  Back to top