• KDY POVOLAT KE KONI VETERINÁŘE

  Přijdete do boxu a kůň se vám nějak nezdá. Co teď? Mám zavolat veterináře, nebo vyčkat? V článku jsou shrnuty příznaky nejčastějších nemocí koní, dále kdy je ihned potřeba volat veterináře, i co můžete do jeho příjezdu pro koně sami udělat.

  Kolika

  Kolika je symptom, nikoliv nemoc. Slovem „kolika“ je u koní definována bolest břicha různého původu. Až 90% kolik u koní je spastických – tedy bolest je způsobena křečemi ve svalech střevních stěn. Zbylých cca 10% jsou složitější případy: může dojít ke vzniku tzv. obstipační koliky, kdy je příčinou ucpání střev různého původu, případně kolika plynová, která je způsobena nahromaděním plynu v žaludku, komplikovanější koliky jsou potom způsobeny dislokací (pootočením či posunutím) části střev, nebo strangulací (zaškrcením). 

  Co je příčinou koliky?

  Existuje celá řada různých příčin koliky, v naprosté většině případů je však za jejím vznikem nějaká chyba v managementu krmení. Ať už se jedná o „křeče v břiše“ v důsledku změny stravy nebo porušení stravovací rutiny, podávání příliš velkého množství jádra v jedné porci a příliš málo krmení objemového (sena), špatnou hygienu krmiva, nebo překrmení nevhodnými potravinami (bohužel velmi častá situace, kdy lidé naházejí koním či jiným zvířatům do výběhu třeba čerstvé nebo naopak plesnivé pečivo, nahnilé ovoce a pod.). Dalším závažným problémem je nedostatek vody, který vede k zácpě a rozvoji výše zmíněných obstipačních kolik. Může také dojít k ucpání střeva natrávenou potravou nebo parazity. Další příčinou může být posunutí úseku střeva z jeho normální polohy, torze nebo zkroucení, zaškrcení kýlou, zaškrcení tukovými nádory atd. 

  Příznaky koliky

  U koně s kolikou se projevují různé příznaky v závislosti na příčině, délce jejího trvání, intenzitě bolesti i naturelu koně. Koně s kolikou mají obvykle v podestýlce méně „hromádek“, nežerou a nepijí. Mezi mírné příznaky koliky patří otupělost, otáčení se za bokem, ohrnování horního pysku, zaujímání postoje „snažím se močit“, přešlapování, hrabání a klidné ležení. Silné kolikové bolesti mohou způsobit, že se kůň nekontrolovaně a nebezpečně převaluje a hází sebou, silně se potí, intenzivně hrabe předníma nohama a má zrychlené dýchání.

  Nejdůležitějším ukazatelem při kolice je tepová frekvence. 
  • mírná kolika – nejčastěji ucpání střev spojené s dehydratací – tepová frekvence 36 – 48 tepů/minuta
  • střední kolika – zpravidla silné křeče, možná dislokace střeva, bez zaškrcení – tepová frekvence 54 – 66 tepů/minuta
  • těžká kolika – většinou strangulace (zaškrcení) střeva – 72 a více tepů/minuta
  Co mám dělat, když má kůň koliku?

  Jakmile máte podezření na koliku, volejte veterináře. Ten by vám podle příznaků, jaké váš kůň vykazuje, měl poradit, co dělat než přijede. Nezapomeňte, že klíčem k úspěchu v případě koliky je včasná diagnóza a léčba. Je lepší, když se kůň zotaví při příjezdu veterináře, než když se ocitne doslova „na prahu smrti“ po příliš dlouhém čekání před vyhledáním pomoci. Ve všech případech platí, že čím dříve se rozhodne, zda je nutná lékařská nebo chirurgická léčba, a čím dříve se s léčbou začne, tím větší má kůň šanci na přežití.

  Otevřené rány

  Drobné rány jsou u koní běžné a většinou nevedou k trvalým problémům. Drobné rány v kůži a oděrky lze snadno ošetřit běžnými prostředky. I malé ranky je potřeba vyčistit a při tom dobře prohlédnout – někdy můžete při bližším prozkoumání zjistit, že ranka je hlubší než se zdálo, nebo že se u ní tvoří kapsa, takže by bylo nasnadě zavolat veterináře. 

  Pokud je rána velká, hluboká, „rozšklebená“, při silném nebo neustávajícím krvácení, u ran s výtokem i čiré tekutiny, nečekejte na nic a volejte veterináře hned. Problematické jsou i rány na hlavě a nohou – i když třeba nejsou až tak moc velké, zejména rány na kloubech se často spatně hojí. Nebezpečná jsou poranění penisu a předkožky. Všechny bodné rány jsou nebezpečné a je vhodná jejich revize veterinářem. Stejně tak rány, ve kterých uvízly nečistoty, nebo máte podezření na možné cizí těleso v ráně. 

  Co dělat před příjezdem veterináře?

  Pokud se váš kůň pořezal nebo zranil, je nejdůležitější zastavit krvácení. Toho lze dosáhnout přímým tlakem na ránu pomocí čistého tlakového obvazu. Lze užít i improvizovaný obvaz z vaty, gázy nebo čisté „nechlupaté“ textilie, která se buď přidrží nebo se obváže, dokud se krvácení nezastaví nebo dokud nepřijede veterinář. V případě, že jsou v ráně úlomky nebo zbytky čehokoliv (třeba zabodnutý kousek dřeva), jejich případné okamžité odstranění konzultujte s veterinářem. Takovou ránu nedezinfikujte. V případě, že je pravděpodobná nutnost chirurgického ošetření v sedaci (třeba šití), nepodávejte koni žrádlo.

  Kulhání

  Kulhání je další problém, se kterým se můžete setkat. Mějte na paměti, že i když  kůň kulhá jen trochu, není to v pořádku. Zdravý kůň nekulhá. Takže i malé kulhání je potřeba řešit a je nutné hledat jeho příčinu. Může být opravdu způsobené jen únavou po větší práci, přetažením, otlačeným kopytem, nebo drobným úrazem. Ale může být také příznakem nějakého počínajícího většího problému. V těch mírných případech únavy šlach nebo lehkého podvrtnutí většinou k léčbě postačí poskytnout koni trochu času a klidu na zotavenou, plus mazání bolavého místa regeneračním gelem nebo chlazení, pokud noha hřeje. Jestli se ale stav koně ani po několika dnech nelepší, nebo se naopak zhoršuje, zpozorněte. Příčina může být vážnější – může se jednat o zlomeninu, absces, vážné poškození šlach nebo jiné zranění, které se rychle zhorší, pokud není včas ošetřeno.

  Veterináře zavolejte co nejdříve, pokud kůň končetinu vůbec nepoužívá, stojí o třech nohách, o kopyto se pouze opírá nebo znatelně jednu nohu odlehčuje, pokud kůň při chůzi enormně kulhá nebo dokonce padá. Můžete pozorovat změněný rozsah pohybu, vytáčení a podobně. Veterináře je nutné zavolat i v případě, že je noha oteklá a hřeje. Do příjezdu veterináře poskytněte koni klid.

  Nervové obtíže

  Problémy s nervovým systémem mohou vzniknout v důsledku úrazu, orgánových problémů, nebo infekcí. Mezi hlavní příznaky poruch nervového systému patří změny chování, záchvaty, třes, bolest, necitlivost, nedostatek koordinace a slabost nebo ochrnutí jedné nebo více končetin. Účinky poranění na smyslové a motorické funkce závisí na jeho umístění a závažnosti. Je potřeba brát v úvahu, že důsledky některých poranění se objeví až v průběhu 24-48 hodin od úrazu, tedy teprve v okamžiku, kdy vzniklý otok začne utlačovat nervové orgány a dráhy. Veterináře volejte ihned pokud má kůň přetrvávající záškuby svalů, chová se abnormálně, třese se, má potíže s chůzí, porušenou rovnováhu, padá, výrazně sklání hlavu, má záchvaty trhavých pohybů následovaných otupělostí, má ochrnuté končetiny nebo obtíže s močením. Do příjezdu veterináře se řiďte jeho instrukcemi.

  Akutní problémy s dýchacím ústrojím

  U koní se mohou objevit problémy s dýcháním především v důsledku infekčních nemocí, alergií, astmatu, nebo při vniknutí cizího předmětu do dýchacích cest. U nemocí a probíhajících infekcí je často doprovodným znakem zvýšení teploty. Naopak u alergií, astmatu nebo cizích předmětů v dýchacích cestách může být teplota normální. Veterináře volejte, když kůň obtížně dýchá, v klidu rozšiřuje nozdry, při dýchání vydává chrčivý zvuk, jeho dýchání je zrychlené, povrchní, zdá se bolestivé či má krvavý výtok z nozder. Sledujte stav sliznic, jsou-li našedlé či namodralé, kůň není dostatečně okysličen a jeho dýchání není dostačující.

  Poranění očí

  Jakmile máte podezření na problém s očima, nečekejte a veterináře zavolejte. Ať už se jedná o viditelné poranění oka nebo očního víčka, oko je zakalené, přivřené, oteklé, výrazně slzí nebo z něj teče nějaký výtok. Jen včasné ošetření může zabránit ztrátě zraku.

  Více o poranění očí se dozvíte v našem článku CO DĚLAT PŘI PORANĚNÍ OKA

  A mnoho dalšího…

  Mezi další poměrně běžné koňské neduhy patří také různé vyrážky, zejména na jaře a v létě. Někdy pomůže ošetření běžně dostupnou hojivou mastí, ale někdy je problém větší. S tím souvisí také alergie – reakce může být na hmyzí bodnutí, nebo na nějaký nový kosmetický přípravek (celkem běžně třeba repelent), může dojít k rozvoji fotodermatitidy (přehnaná reakce kůže na sluneční světlo, v našich končinách často způsobena tím, že kůň spase třezalku). 

  S veterinářem by měl být konzultován také akutní průjem, který trvá déle než 2 dny a nelepší se. 

  Zkrátka jakýkoliv odklon od normálu, u kterého si nevíte rady – ať už proto, že ještě nemáte tolik zkušeností, nebo proto, že je to něco, co jste u svého koně ještě nezažili, je vhodné s vaším veterinářem probrat. Možná vás po telefonu jen uklidní, poradí nějakou domácí léčbu a vše bude brzy v pořádku. To je samozřejmě ideální situace. 

  Je lepší volat jednou zbytečně než nevolat, a potom si vyčítat, že to mohlo dopadnout jinak. 

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top