• LUDVÍK FILÍPEK – I V 80 LETECH V SEDLE

  Ludvík Filípek je ve svých téměř 80 letech zdaleka nejstarším aktivním sportovním jezdcem v ČR. Aktivně se v uplynulé sezóně účastnil hobby i oficiálních závodů s koňmi Falco 10 a Lyra 16. V rozhovoru nám pan Filípek prozradil své plány na letošní sportovní sezónu a mluvili jsme i o chovu koní, kterému se v usedlosti Veselka v Řitce věnují.

  Ludvík Filípek

  • Jezdec a chovatel.
  • Nejstarší aktivní sportovní jezdec v ČR.

  Pane Filípku, jak často jezdíte?

  Dneska už jezdím podle počasí, většinou je to dva až třikrát týdně, ale také záleží na tom, kolik mám jiné práce. Převážně jezdím na vyjížďky do terénu s Falcem. Na vyjížďkách mě doprovází naše stájnice Veronika na mém druhém koni, Lyře. Po vyjížďce si někdy skočím pár skoků jak na Lyře, tak i na Falcovi.

  Jmenoval jste dva koně, můžete nám je představit?

  Falco, kterému je letos 25 let, k nám přišel jako hříbě se svou matkou, takže jsme ho zde odchovali a obsedli. Falco má za sebou dlouhou kariéru čítající ke 200 startům ve skocích a všestrannosti, chodili jsme spolu svého času skokové soutěže stupně L. Lyra je náš odchov, je to statná klisna po Amarillo z trakénské klisny Harfy. Harfa dala v našem chovu 8 hříbat. Lyře je letos 18 let. Dříve Lyra aktivně sportovala, ale poslední 4 roky měla zdravotní problémy a nejezdilo se na ní. Uvidíme, jestli jí zdraví vydrží i tuto sezónu.

  Jaká byla ta minulá sportovní sezóna?

  Já závodím už jen pro radost. S oběma koňmi chodím spíše hobby závody. Na hobby závodech jsou přeci jenom skoky menší a vzhledem k věku je potřeba koně šetřit. Nejčastěji jezdím parkury 80 cm. Falco chodí základní parkur čistě, v rozeskakování často udělá jednu chybu. Konkrétně loni na jaře jsem byl s Falcem na Gabrielce čtvrtý, byli jsme i na všestrannosti v Kolesách, několikrát na skokových i drezurních závodech. Lyra startovala v drezuře a skocích poprvé po 4 letech.

  Jaké máte plány pro letošní rok?

  Když zdraví vydrží mě i koním, počítám, že vyjedu na hobby závody i v letošní sezóně. Falcovi bude letos 26 let, tak myslím, že si zaslouží více odpočinku. Mám v plánu více jezdit na Lyře. Lyra je, na rozdíl od Falca, hůře jezditelná a parkury jsou s ní náročnější. Je to určitě i tou čtyřletou přestávkou, kdy chodila jen do výběhu. V současnosti ji pomalu zatěžujeme a věříme, že se potíže s nohama již nevrátí.

  Jste také chovatelem koní. Kolik máte hříbat?

  V minulém roce jsme měli čtyři hříbata. Dvě teplokrevná a dva welsh coby D. V posledních letech se zaměřujeme v chovu na teplokrevné koně s drezurním původem. Nejmladšímu koni našeho chovu se skokovým původem, kterého máme ve stájích, je pět let. O klisnu Picollu jsme bohužel teď v zimě přišli, takže do chovu zařadíme její dcery. A vrací se nám Zaranka, kterou jistě znáte, jako matku několika skokových koní startujících v KMK.

  Svého času se JS Řitka zasloužila o rozvoj chovu welsh pony v ČR. Ve svém areálu jste pořádali pony výstavy a celkově se chovu welsh pony intenzivně věnovali. Chováte welsh pony stále?

  Ano, welsh pony chováme stále v registrovaném hřebčíně Stonecastle a naši odchovanci se pravidelně účastní výstav i závodů. Poníky jsme začali chovat v době, kdy se nám narodily dcery, a obě na ponících vyrostly. Aktuálně máme v chovu zařazené dvě klisny welsh cob (Tremona Rosina Mon, letos devatenáctiletá, dovezli jsme ji jako čtyřletou s její matkou přímo z Walesu a její dcera Stonecastle Xenia, už z našeho chovu, obě vranky). Snažíme se chovat pony pro děti. Klisny připouštíme pouze charakterními hřebci, kteří dobrý charakter předávají hříbatům. Takoví koně mají předpoklady být vhodnými jezdeckými koňmi pro děti. Samozřejmě záleží i na odchovu, obsednutí a přiježdění koní. Obecně, obsedání a přiježdění pony je problém, je málo zkušených, ale lehkých jezdců, kteří by se právě na obsedání a základní výcvik pony specializovali. Ve stájích máme ještě staršího plemenného hřebce welsh pony sekce B, Stonefield Merlin, který je chovatelům k dispozici.

  Věnujete se ještě i chovu starokladrubských vraníků?

  Náš první plemenný hřebec starokladrubského vraníka Siglavi Pakra Sára VII. před dvěma lety uhynul. Nyní zde máme v roli plemeníka jeho syna Siglavi Pakra Camareta XII., kterému nikdo pro jeho výrazný klabonos neřekne jinak než Tukan. Tukan má skvělý charakter, u nás je využíván i v zápřeži. V loňské sezóně působil na Moravě. U nás již žádnou starokladrubskou klisnu v chovu nemáme, a tudíž nemáme žádná kladrubská hříbata. Zakladatelka našeho chovu, Camareta, si užívá důchodu ve výběhu.

  Zmínil jste dcery, věnují se koním?

  S manželkou Martinou, která se stará o chod stájí, penzionu i celé usedlosti, máme dvě dospělé dcery. Starší Anička dokončila bakalářské studium na ČZU. A samozřejmě pomáhá ve stáji, věnuje se převážně drezurnímu ježdění i aktivní práci s dětmi. Mladší Jiřina po ukončení hotelové školy pracovala v cateringové firmě. Mimo jiné zajišťovala catering pro plesy, setkání seniorů, vítání občánků nebo karnevaly, ať už jsou to soukromé, firemní nebo obecní akce. Nyní je na mateřské dovolené.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r. o

  360x360 AD
  Back to top