• PAST NA OVÁDY

  Ne, není to nesmysl. Množství volně poletujícího bodavého hmyzu v okolí stájí lze částečně redukovat i bez chemických zabijáků nebo nebezpečné elektřiny. Stačí k tomu využít přirozeného chování hmyzu a mýdlovou vodu.

  V naší přírodě se vyskytuje množství létavého bodavého hmyzu, který (nejen) koně prakticky neustále obtěžuje. Koně můžeme chránit před nálety „krvežíznivých hmyzáků“ mnoha způsoby. Obvykle jim dáváme masky a deky, používáme repelenty, upravujeme jejich stájový režim, přidáváme do krmiva česnek – těch možností je zkrátka více. Jednou z nich je také snaha o snížení výskytu obtížného hmyzu v okolí koní. Protože kde hmyz není, tam mají koně klid. Ideální samozřejmě je volit pro stáje a výběhy místa s přirozeně nízkým výskytem hmyzu. Jenže stávající stáj těžko přemístíte od rybníčka plného komárů a ovádů někam jinam. V takových případech se nabízí využít „biologické zbraně“.

  Vlaštovky, jiřičky a jiné ptactvo spořádá pro sebe i svoje potomstvo hodně létavého hmyzu a ve stájích je vždy vítáno. Ryby, žáby a další vodní obratlovci pochytají ve vodě množství larev hmyzu, které se pak ani nevylíhnou. Zkrátka je potřeba bojovat na všech frontách.

  Jednou z možností snižování stavů obtížného hmyzu je užití speciálních pastí na ovády. Například TAON X-Fly. Pasti přirozeně kontrolují množství létavého hmyzu, který v teplých měsících obtěžuje zvířata i lidi. Rozsáhlé nezávislé testy prokázaly, že v oblastech chráněných pastí se snížil výskyt létavého hmyzu až o 90-95 %. Past je určena k umístění ve venkovním prostředí, kde funguje bez použití chemikálií nebo elektřiny.

  Jak to funguje?

  Samotná past na ovády má podobu černé koule, která se zahřívá sluncem. Hmyz reaguje na teplo, takže si rozehřátý povrch koule snadno splete se zvířetem. Na kouli usedne a chce se nakrmit. To se ovšem nepodaří a tak se po neúspěšném pokusu zvedne a bude chtít odletět. Vyletí nahoru a zachytí se v důmyslném naváděcím systému, který ho dovede až do sběrného koše pasti naplněného mýdlovou vodou, kde uvízne a uhyne.

  Kdy a kde je klíčové

  Umístění pasti je klíčové. Nejlépe fungují jsou-li umístěny v letových koridorech od podmáčených nebo mokrých oblastí jako jsou rybníčky, potůčky, mokřiny, ke stájím a výběhům, ale blíže ke místům pohybu koní. Pasti musí být umístěny na slunci. Důležité je umístit past včas, nejlépe těsně před tím, než se v dubnu objeví první dospělí jedinci. Jejich pochytáním je zaručeno, že nenakladou vajíčka a celková populace v oblasti se tak bude dlouhodobě snižovat. 

  Pasti je zapotřebí kontrolovat jednou týdně, v případě potřeby vyprázdnit a doplnit mýdlovou vodu. Jedna past působí asi na 5 000 m2 – 10 000 m2, podle konkrétních místních podmínek.

  Foto: archiv společnosti EQUISERVIS, spol. s r. o.

  360x360 AD
  Back to top