• RÁD DĚLÁM VĚCI POŘÁDNĚ

  S majitelem jezdeckého areálu Královický dvůr panem Luďkem Šofrem jsme si povídali v útulném špejcharu o koních, jezdeckém areálu a vizi rozvoje obce. A také o vnitřních zásadách a přesvědčeních, které dovolují budovat velké věci.

  Luděk Šofr

  • Majitel jezdeckého areálu Královický dvůr.
  • Vydavatel časopisu Svět koní.

  Dnes máte v Královicích krásný jezdecký areál Královický dvůr. Jak celý areál vznikl?

  Myšlenka vybudovat jezdecké středisko je stará 12 nebo 13 let. Tehdy jsem měl ustájených 8 koní ve vedlejší vesnici v Drhkově u Beránků. Rád dělám věci pořádně a jak už to bývá, nebyl jsem s ustájením úplně spokojen. Ať už šlo o kvalitu sena nebo o omezené možnosti výběhů. A protože pocházím z Královic, ze dvou zemědělských rodin, rozhodl jsme se toho využít ke zbudování vlastních stájí. Máme tady ve vesnici přes 100 ha a dva statky.

  Takže jste vybudoval areál „ve vlastním“?

  Přímo zde, kde je nyní areál, byl statek rodiny Rosenkranců a část pozemků byla pozemkového fondu. Chtěl jsem, aby koně měli dobré podmínky, a tak jsem se pustil do budování jezdeckého areálu na kraji vesnice. Celé to vzniklo pro radost a s tím souvisí i to, že se nikdy nedívám na peníze. Dělám to pro svou radost a zároveň buduji obec.

  V Královicích taky děláte starostu?

  Ano. Už páté volební období dělám v obci starostu, proto mi na Královicích opravdu hodně záleží. Mým cílem je vybudovat jednu z nejhezčích obcí v republice. Samozřejmě je velice důležité, aby obec měla svou identitu. Jsem rád, že jsem jezdecký areál začal budovat, protože identita Královic jsou koně.

  Koně jste do Královic přived Vy. Jak vznikal jezdecký areál?

  První stáj vznikla v místě, kde je dnes „koňský sál“. Bylo to tenkrát 13 boxů, pak přišlo na řadu kolbiště. Vždycky říkám, že musí být dobře postaráno nejen o koně, ale i o lidi. Takže jsme potřebovali ubytování a restauraci. Rekonstrukcí špejcharu vzniklo ubytování s kapacitou 35 lůžek. Takže lidi, kteří tady mají ustájené koně mohou zde přespat, nasnídat se, dobře se najíst. Zkrátka mají komfort, to je důležité.

  Jaké je zázemí pro koně dnes?

  Dnes tady máme 120 boxů, ustájených je kolem 60 koní. Jedna hala je, jak se ukázalo málo pro denní provoz, tak jsme přistavěli druhou. To se ukázalo dobrým řešením i pro závody, při Zimním skokovém poháru jedna slouží jako opracoviště, druhá jako soutěžní kolbiště. Centrem areálu je venkovní jízdárna, ta má asi 4000 m2 a její tvar a velikost jsou dány prostorem, kde se nachází. Právě jsme dokončili seník na 2,5 tisíce balíků. Máme tady kolotoč. V plánu je ještě altán a další drobnosti. Celkově se snažíme koně spíše uzavírat tady na statku a dále již nerozšiřovat. Cílem je poskytovat kvalitní služby.

  Kvalitní služby jsou založené na lidech. Jak je to se zaměstnanci?

  Dnes zaměstnávám celkem 13 lidí, kuchaře, číšníky a další. Všechny lidi, kteří u mě pracují musí jejich práce bavit. Každé pondělí máme schůzku a já se jich pokaždé ptám, jestli je práce baví. Kdyby ne, řeknu jim ať toho nechají a jdou jinam. Práce musí bavit, jedině pak jí člověk žije, dává jí všechno a přemýšlí o ní 24 hodin denně.

  Udržet kvalitní zaměstnance dnes ale není jednoduché?

  Snažím se jim poskytnout mimo dobré výplaty i další výhody. Já se rozhodl, že je podpořím v bydlení. Část zaměstnanců si již tady postavila nebo staví přímo v Královicích domy. Když mají finanční problém, vždycky se s nimi snažím domluvit, podpořit je. Nechci, aby v práci museli myslet na jiné věci než na svou práci.

  Jaké máte další plány?

  Pocházím z Horního statku. Mám vizi, že bych v něm chtěl vybudovat další ubytování ve vesnickém stylu. V Horním statku by měl v dohledné době vzniknout hotel s 80 lůžky, s wellness zařízením a velkým sálem pro 200 osob, který nám tady v obci chybí. Tím se navýší počet lůžek v obci na 120, výhledově by jich bylo potřeba asi 180 až 200.

  Co připravujete pro návštěvníky Královic? Jak je do Královic přitáhnete?

  Sestavil jsem projekt 5D -5 dnů v Královicích. Lidi jsou dnes orientovaní na zážitky, chtějí něco zažít, chtějí náplň. Představuji si, že by návštěvníci přijeli na 5 dní a každý den by mohli podniknout jiné zážitky. První den by byl zážitek u koní. Druhý den by věnovali zážitkům se zvířaty. Pro tento účel právě dokončujeme nad rybníkem daňčí stezku. Dále ve spolupráci s včelaři připravujeme včelí stezku, která ukáže život včel, získávání medu a ke koupi bude i med od místních včelařů. Obec právě buduje multifukční sportoviště, a tak třetí den by byl ve znamení sportu. Čtvrtý den bychom chtěli zaměřit na pivo. V nedalekém mlýně zbudujeme minipivovar, pivní lázně, expozici výroby piva a postavíme malou chmelnici. Pátý den by byl ve znamení Královic, muzea koní a dobrot z místní pekárny a pražírny kávy.

  V obci by mělo vzniknout i muzeum jezdectví?

  Ano, přímo v centru obce plánujeme muzeum obce Královice, které se bude zabývat historií až po současnost. Dále ve spolupráci se společností Equiservis vznikne muzeum jezdectví zaměřené na vývoj sedel od jejich vzniku po současnost, i s výhledem na možný budoucí vývoj. S panem Hakrem nyní řešíme již konkrétní časové úseky. Muzeum to bude naprosto jedinečné, které nemá ve světe obdoby. Pekárna a pražírna kávy by kromě vlastních výrobků měly poskytnout i nějaké zážitkové programy a ukázat věci kolem pekařiny a cukrařiny. To vše je již ve fázi projektu.

  Nebude to mnoho lidí na tak malou obci?

  Nechceme velkou koncentraci lidí na jednom místě, návštěvníci se rozptýlí na jednotlivá místa. Navíc předpokládám růst obce. Nyní máme asi 260 obyvatel, předpokládám nárůst k 500 obyvatel, více bych ani nechtěl. Kolem celé obce je připraveno asi 50 parcel, na kterých by časem měly vznikat různorodé domy. Nárůst obyvatel je nutný, aby vesnice byla schopná zajistit kvalitní služby jejím návštěvníkům. Jak jsem říkal, budoucnost je o službách. Poskytování kvalitních a slušných služeb, to je můj cíl.

  FOTOGALERIE:

  Foto: archiv společnosti Equiservis s. r. o.

  360x360 AD
  Back to top