• TRAIL PARK V NOVÉ ŘÍŠI

  Trailové ježdění se postupně dostává do povědomí jezdecké veřejnosti. Trailoví jezdci už nejsou považováni za jezdecké podivíny překonávající uměle vytvořené, pro většinu koní „neschůdné“ překážky v uzavřených parcích, ale jezdci, jenž se připravující na jízdu otevřeným terénem a zároveň aktivně budující vztah s koněm založený na důvěře a pochopení. To proto, že „život přeje připraveným.“

  Trailové parky nebo jen překážky rostou jako houby po dešti. Jeden z parků můžete najít v Nové Říši na Vysočině. Městečko Nová Říše se nachází na jedné z bohaté sítě vysočinských hipostezek, tato konktrétně spojuje dvě historická renesanční města Telč a Slavonice.

  Texas step je překážkou, která nedělá zpravidla větší potíže.

  Pojďme tedy do parku samotného. V trailovém parku v Nové Říši najdete asi 35 překážek, které mají simulovat průchod krajinou a připravit jezdce i koně na všemožné situace, které mohou při jízdě volným terénem a krajinou nastat. Překážky v parku jsou vybudovány samozřejmě uměle, ale využívají terénní dispozici místa. V parku není nouze o překážky umístěné ve svahu, různé seskoky, výskoky, schody nebo stupně o různé výšce.

  U překážek je také důležitý materiál, ze kterého jsou vybudované. Samozřejmě je využito dřevo v podobě kulatin, trámů nebo prken. V přírodě se koně na stezkách setkávají i s kameny, takže najdete i překážky sestavené z kamenů různých velikostí. Důležité je i to, aby koně znali i nejrůznější nepřírodní materiály jako je beton, cihly a podobně. V parku jsou právě betonovými dlaždicemi nebo tvárnicemi některé překážky doplněny. Koně se tak naučí přirozeně střídat materiály pod kopyty.

  Většina překážek  je vybudovaná z přírodních materiálů.

  Co všechno na vás v Nové Říši čeká? Najdete zde známé překážky jako je lanový most, dřevěný chodník, žebřík, paprsky, houpačku, vodní příkop, Texas step nebo schody. Většinu překážek je možné překonávat různými způsoby i směry. „Samozřejmě vždy je nejjednodušší projít překážku přímo rovně, ale mnoho z nich se překonává bokem, některými se couvá, možné jsou i různé vstupy a obraty, které dělají překážku pokaždé jinou. Možností a kombinací je opravdu bezpočet,“ vysvětluje Veronika Wágnerová, majitelka parku, a dodává: „Doporučuji s překážkami začít s koněm na ruce. Koně si překážky prohlédnou, a naučí se je v klidu s jistotou projít. Teprve pak je dobré pokračovat v sedle. Ale máme tady také překážky, které je nejlepší vyzkoušet si bez koně. Jsou to především pohyblivé překážky, třeba vagon. V tomto případě se jedná o pohyblivou plošinu na kolejničkách, která se pohne, jakmile na ni člověk nebo kůň vstoupí. U této a podobných překážek je potřeba, aby vodič nebyl pohybem překážky překvapený, neboť jeho nepřiměřená reakce by mohla koně znejistět.“

  Pohyblivé překážky prověří oboustrannou důvěru.

  „V parku můžete budovat důvěru mezi koněm a vodičem/jezdcem. Jednou z překážek, která silně prověří odvahu koně a jeho důvěru ve vodiče je překážka tunel. Do této překážky vodič koně vyšle a ten by měl tunelem projít bez zaváhání. V jednodušší variantě prochází tunel vodič s koněm, i to je velká zkouška,“ říká Veronika Wágnerová.

  Park v Nové Říši je přístupný po dohodě jezdecké veřejnosti. V parku se můžete pohybovat samostatně, ale lépe je využít trenéra, který vám poradí, jak na kterou překážku najet a ukáže, jak s koněm komunikovat při překonávání překážek. Některé překážky, ač se zdají být na první pohled jednoduché, jsou ve skutečnosti na překonání složité, u nich je rada zkušeného instruktora velice cenná. Úsilí vložené do tréninku v trail parku poznáte na další vyjížďce do terénu. Ne nadarmo se říká: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“

  V trail parku se můžete připravit na nejrůznější  situace, které vás mnohou potkat v terénu.

  V Nové Říši stojí za vidění také premonstrátský klášter Panny Marie, kde si můžete prohlédnout klenotnici, obrazárnu, prelaturu nebo klášterní knihovnu s mnoha tisíci svazky. V případě, že zvolíte vícedenní putování, v blízkosti Nové Říše je jezdecká stanice Hospodářský Dvůr Bohuslavice, kde vám po dohodě ustájí koně a poskytnou ubytování. Více informací o síti jezdeckých stezek protkávajících Vysočinu se dozvíte na portále Vysočina Tourism. Celou síť stezek si můžete najít a putování naplánovat na portálu mapy.cz, kde jsou hipostezky vyznačeny i s jezdeckými stanicemi.

  Foto: archiv společnosti Equiservis spol. s r. o.

  360x360 AD
  Back to top