• VLIV USTÁJENÍ NA ZDRAVÍ KONĚ

  Prostředí do značné míry ovlivňuje to, jak koně budou prospívat. Způsob ustájení, podestýlka, krmení, sociální interakce a další faktory prostředí mají přímý a významný vliv na zdraví a výkonnost každého koně. Koně ve stáji tráví dlouhé hodiny, podívejme se, jak stáje mohou ovlivnit kondici koně.

  Prostředí stáje

  Způsob a kvalita ustájení jsou pro zdraví a kondici koní klíčové. Samozřejmě je možné volit z různých typů ustájení od režimu 24/7 až po boxové ustájení. Jednotlivé typy se od sebe vzájemně značně liší a je na uvážení majitele koně, který typ zvolí. My se dnes zaměříme především na jednotlivé atributy prostředí ve stáji.

  Kůň v odpočívárně v aktivním ustájení.
  Způsob ustájení může mít klíčový vliv na zdraví koně.

  Teplota a vlhkost

  Koně mají rádi chlad. Optimální teplota pro koně bývá uváděna v poměrně širokém rozmezí 0-20 °C, při těchto teplotách koně nemusí ani topit ani chladit, tudíž nespotřebovávají na termoregulaci významné množství energie. Daleko obtížnější pro koně může být vyrovnat se s horkem a vysokou vlhkostí. Ochlazování je pro koně složitější proces než vytváření tepla a může být ještě ztížené, když vzdušná vlhkost brání plnému odpařování potu.

  Ideální stáje by měly být chladné, dobře větrané s přiměřeným prouděním vzduchu. Důležitá je i přiměřená vlhkost, ale ta zpravidla nebývá velkým problémem. Kamenné a zděné objekty se nepřehřívají tak snadno jako dřevěné stáje nebo izolované boxy. V horkých dnech mohou být rozpálené boxy bez proudění vzduchu pro koně nebezpečné, hrozí jim přehřátí a dehydratace.

  O teplotní pohodě koně může napovědět i jeho tělesná teplota. Klidová teplota dospělého koně by se měla pohybovat mezi 37,5 – 38,5 °C. Během výkonu a těsně po něm by se jeho teplota měla pohybovat do 40 °C, na normální hodnotu by se měla vrátit asi během 30 minut. Je-li ve stáji pocitově horko a vlhko, může návrat trvat déle. Přehřátí nad 40,5 °C může znamenat ohrožení zdraví koně.

  Podlaha a podestýlka mají vliv na celkové zdraví koně.

  Podlaha a podestýlka

  Zaměřte se na podlahu a podestýlku. Podlaha musí poskytovat koním pohodlí při stání a ležení, měla by být tedy dostatečně měkká či pružná a také teplá. Podlaha nesmí být kluzká, aby si kůň mohl bezpečně lehnout a stoupnout, dále by se měla dát dobře čistit, aby bylo možné udržovat podestýlku čistou a suchou. Podestýlka je důležitá nejen pro pohodlí při ležení, ale i pro zdravotní stav kopyt. Vlhká podestýlka plná hnoje a čpavku nahrává kromě problémům s kopyty také rozvoji nemocí dýchacích cest.

  O podlahách jsme podrobně psali ZDE

  S podlahou souvisí i typ podestýlky. Není lhostejné, zdali kůň stojí na pilinách nebo slámě, jestli je podestýlka bezprašná nebo obyčejná statková, vliv má i hloubka podestýlky. Bezprašná podestýlka (například LNĚNÁ) je nutná pro koně s dýchacími obtížemi nebo koně s alergickými projevy. Klasické piliny se často dávají pod koně, kteří jsou příliš žraví a všechnu slámu sežerou. Pokud máte koně s dýchacími problémy, jsou vždy lepší volbou piliny, než sláma – na rozdíl od slámy neobsahují plísně, jejichž spóry jsou pro některé koně hlavním patogenem.

  Osvětlení

  Všechna zvířata potřebují přirozené světlo k vyrovnání cyklů spánku a bdění. Umělé světlo může být pro koně nevhodné a mít řadu škodlivých účinků. Na druhou stranu lze pomocí světla „čarovat“ a udržovat koně v lepší kondici. Stejně jako u lidí, nevhodný typ a kvalita osvětlení má také vliv na hladiny hormonů. Vyšší úroveň modrého světla potlačuje v mozku produkci melatoninu. To má negativní vliv na přirozený spánkový rytmus, zatímco červené světlo pomůže koně uklidnit, zbavit stresu a podpoří spánek.

  Kvalita a typ osvětlení, kterému je kůň vystaven, ovlivňuje také reprodukci koní, více hodin světla spouští produkci hormonů a ty udrží koně na vrcholu.

  Línání srsti je ovlivněno světlou délkou dne. Na podzim lze umělým světlem oddálit přilínání do husté zimní srsti, to ocení především majitelé sportovních koní. Umělé světlo také pomůže spustit nebo urychlit náročný proces jarního línání.

  O významu umělého a přirozeného světla pro koně jsme psali ZDE

  Krmení a napájení

   Čistá voda nonstop k dispozici je naprostý základ.

  Kůň musí mít neustále přístup k chladné, čerstvé a čisté vodě. Automatické napáječky nebo vhodné napájecí nádoby musí být pro koně snadno dostupné, v případě volného ustájení více koní musí být zajištěno dostatek napájecích mít. Je nutné napáječky denně kontrolovat – nejen jejich funkčnost, ale i jejich čistotu.

  Obvykle je kladen velký důraz na to, co kůň žere, avšak málokdo si klade otázku, zdali způsob příjmu krmiva je pro koně vhodný.

  Způsob krmení senem nebo pící ve stájích může být různý, nejčastěji se objemné krmivo klade na zem, čímž příjem napodobuje pasení se s hlavou dolů. Seno je možné umístit do různých sítí nebo jesliček umístěných výše v boxe, v takovém případě koně stráví příjmem sena zpravidla více času a také se seno neznehodnotí smícháním s podestýlkou. Každý ze způsobů má své pro a proti.

  Obdobné je to s umístěním žlabu na jadrné krmivo v boxe. Buď je žlab trvale umístěný na stěně v dostatečné výšce, aby do něj kůň mohl snadno sklonit hlavu nebo se jádro podává z měkkých gumových žlabů, které se položí do podestýlky a po sežrání se opět vyndají. Obdobně může být umístěn i solný liz. Příjem krmiva z úrovně země je pro koně přirozenější, přispívá přirozenému opotřebení chrupu, především stoliček, dále vytažení hlavy dolů pomáhá k vyklenutí či alespoň stabilizaci páteře. Není pravda, že koním žrádlo, ať seno či jádro, při žraní ze země vypadává. Koňská huba se po miliony let vyvíjela právě při žraní z úrovně země, koně žvýkají se zavřenými pysky, sousto je drženo silným jazykem a vroubkovaným horním patrem a neustále posunováno směrem k hrtanu.

  Mít kamaráda je moc důležité.

  Sociální interakce

  Kůň je společenské zvíře, které k udržení duševní a emocionální pohody vyžaduje interakci s jinými jedinci. Ve volné přírodě žijí koně ve stádech, koně mezi sebou komunikují prostřednictvím řeči těla, dotyků, hlasových projevů, nastavují a udržují tím sociální vztahy a vazby i celou hierarchii ve stádě. Domestikovaní koně mnohdy musí žít poměrně osamoceně, bez fyzického kontaktu s jinými koňmi. Podpořte potřebu sociální interakce koně tím, že umožníte alespoň vizuální kontakt s ostatními koňmi v stáji. Vhodná jsou okna, kdy koně vidí ven z boxu třeba na dvůr. Mříže mezi boxy místo plných stěn zajistí alespoň malý, ale bezpečný kontakt dvou sousedů. Koně, kteří mají možnost sociální interakce, mají vyrovnanější temperament, méně stresu a celkově lepší zdravotní stav, což výrazně prospívá jejich výkonosti.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top