• 3 TIPY PRO UDRŽITELNOU PASTVU

  Pastevní sezóna se rychle blíží. Co můžete udělat nyní pro to, aby pastviny vydržely v dobré kondici po celou sezónu?
  Přepažte pastvinu

  Na jaře jsou pastviny a travní porosty velmi zranitelné. Je potřeba s pasením začít co nejpomaleji, nejen kvůli zdraví koní ale i pro dobrý vývoj pastviny. Jara posledních let byla nevýrazná, časté jsou poměrně výrazné teplotní výkyvy, v březnu je vlhko a chladno, v květnu už máme suché léto. Stébla travin na pastvě jsou zprvu jemná, v kombinaci s mokrým drnem neposkytují oporu kopytům, takže povrch je kluzký, snadno se rozšlape a rozbahní a mladé rostliny mohou kopyta koní zničit.

  K dočasnému přepažení pastviny poslouží třeba kombinace elektrické a obyčejné pásky.

  Pokud máte opravdu pastvinu, která přes zimu odpočívala, je ideální pustit tam koně až když stébla trav dosahují alespoň 25 cm, zároveň půda a drn nejsou nasáklé vodou. Když chcete koním přesto poskytnout slunce, možnost pasení a pohyb v časných jarních měsících, zvažte vytvoření menší pastviny, kde jednoduše povrch obětujete. Není to sice vždy dispozičně možné, ale v některých případech dodatečné přepažení páskou s elektrickým ohradníkem může vytvořit menší pastvinu. Po převedení koní na stálou pastvinu je možné menší pastvinu celkem snadno rekultivovat. To samozřejmě bude stát nějaké peníze, protože bude nejspíše potřeba provést dosev travin.

  Pohnojte pastvinu

  V časném jaru je možné provést i dosev pastvin nejlépe výsevem pastevních travních směsí, které odpovídají potřebám koní, nejčastěji čistě travní směsi bez jetelovin. Když pastvina dosev nepotřebuje můžete čas využít pro hnojení. Brzy na jaře je ideální čas na zkvalitnění půdních podmínek pastviny aplikací průmyslového hnojiva nebo vápněním. Sběr vzorku půdy může pomoci vyhodnotit stav půdy a napoví jaké živiny je potřeba dodat, případně jak upravit pH. Brzká jarní aplikace správného množství hnojiva nebo vápna zvýší produktivitu pastviny. Pastvina bude po celou sezónu poskytovat dostatek píce pro koně, bude odolnější suchu, nemocem, škůdcům i zaplevelení.

  Koně vypusťte na pastvinu až když je tráva dostatečně vysoká.
  Paste opatrně

  S pasením koní je potřeba začít pomalu. Jarní píce na pastvinách má vysoký obsah vlhkosti (až 80 %) a lehce stravitelných sacharidů a fruktanů. To může být doslova šokem pro trávicí systém koní, kteří byli po několik měsíců odkázáni pouze na seno. Šťavnatá a slaďoučká píce snadno rozhodí střevní mikroflóru a rozvrátí metabolismus. Mohou se vyskytnout akutní průjmy, koliky, schvácení kopyt.

  Koně, kteří mají nadváhu nebo koně s  vysokou hladinou inzulínu v krvi, by měli mít přístup na pastvu přísně kontrolován po celou dobu pastvy. U těchto koní je možné využít třeba náhubky, které zamezí nekontrolovanému příjmu zelené píce. Je vhodné upravit všem koním dávku jadrného krmiva a zvážit využití doplňků stravy k podpoře přirozené mikroflóry střev koní. Třeba chmel je v tomto velmi nadějnou bylinkou, tradičně je používaný kmín, zelený jíl nebo jablečný ocet. Důležitý je i přístup k sušině v podobě kvalitního sena, který by měli mít koně i když jsou na pastvě.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top