• CHŘIPKA U KONÍ – CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

  Chřipka koní je vysoce nakažlivé virové onemocnění postihující dýchací cesty, kterým se mohou nakazit i očkovaní koně. Chřipka může a nemusí pro koně představovat větší zdravotní riziko.

  Rizika spojená s chřipkou u koní zahrnují šíření infekce mezi stájemi, zhoršení klinického stavu u oslabených nebo imunosuprimovaných koní a možnost vzniku komplikací jako jsou bakteriální infekce nebo sekundární respirační onemocnění. Podívejme se tedy na chřipku u koní blíže.

  Klinické příznaky chřipky

  Klinické příznaky se u koní objevují většinou po jedno – až třídenní, výjimečně až desetidenní, inkubační době.

  • nechutenství, malátnost, nechuť k pohybu, letargie
  • zvýšená teplota nad 38,5°C, teplota se obvykle pohybuje v rozmezí 39,5 až 41,5 °C po dobu jednoho až pěti dnů
  • záchvaty suchého, silného kašle
  • zduřelé a bolestivé žlázy pod čelistí a v jejím okolí
  • zprvu čirý, vodnatý výtok z nosu, který se po několika dnech změní na hustý bílý, žlutavý až zeleně zbarvený

  Rizika chřipky

  Pro zdravého koně nepředstavuje chřipka zvlášť velké riziko a většina koní se po uzdravení vrátí do svého běžného života. Nicméně, onemocnění chřipkou může koně oslabit, takže je zranitelnější vůči bakteriálním či jiným infekcím, včetně bronchitidy a zápalu plic. Chřipka může způsobit také otoky nohou a bolesti svalů. Komplikace se mohou s větší pravděpodobností objevit u hříbat, starších koní a zvířat s již existujícími respiračními poruchami nebo jinak oslabených koní. Ve vážných případech mohou mít fatální následky.

  Léčba a management

  Při podezření na chřipku ihned koně izolujte od ostatních koní a kontaktujte veterináře. Přímá léčba chřipky neexistuje, podobně jako u lidí s chřipkou je nejlepší léčbou, kterou můžeme poskytnout, podpůrná péče, kvalitní strava, klid a dostatek odpočinku. Důležité je koně nevystavovat prašnému prostředí, aby nedocházelo k dalšímu oslabení dýchacího systému. Ideální je, když kůň může být v klidovém režimu a dýchat čistý a čerstvý vzduch, který prospívá regeneraci dýchacích cest. Takže pobyt ve výběhu je nadmíru žádoucí.

  Může trvat několik týdnů, než se kůň plně zotaví. Pokud není léčba vhodně vedena či se spěchá s návratem koně do pracovního zatížení, hrozí riziko komplikací jako je recidiva, trvalé poškození srdečního svalu, infekce horních a dolních cest dýchacích.

  Šíření chřipky koní

  Virus chřipky koní se šíří přímým kontaktem zvířat (ve výběhu, při přepravě, přes mříže boxu) nebo vzduchem kapénkami, které se do ovzduší uvolňují při kašli infikovaného koně. Uvádí se, že v určitých situacích může vítr rozšířit virus až na 2 km2. Chřipka koní se může šířit také nepřímým kontaktem nakaženého koně s ostatními – například prostřednictvím ošetřovatelů, jezdců, vybavení, kbelíků s krmivem, napáječek a ve stájích, které nebyly před příchodem nových koní dostatečně vyčištěny a vydezinfikovány. Inkubační doba onemocnění se zpravidla pohybuje mezi jedním a třemi dny. Ohnisko chřipky se proto může rychle šířit, zejména mezi neočkovanými koňmi.

  Prevence šíření nákazy

  Očkování zůstává nejdůležitějším způsobem, jak snížit riziko chřipky. Očkování koní proti chřipce je ze zákona v ČR povinné v případě, že kůň bude přemisťován, nebo se bude účastnit hromadných akcí jako jsou závody, svody, výstavy.

  Je dobré si uvědomit, že pokud kůň nestojí celý život sám bez kontaktu s jinými koňmi, je vystaven riziku nakažení chřipkou. I kůň, který vůbec „necestuje“, se bude ve stáji, byť nepřímo, setkávat s koňmi, kteří „cestují“ a tak existuje poměrně vysoké riziko nákazy od těchto koní.

  Vakcinace se doporučuje všem koním. Veterináři mají v ČR k dispozici několik typů schválených vakcín, které chrání koně před nákazou na základě různých mechanismů účinku. Zásadním předpokladem pro ochranu koně není jen typ vakcíny, ale především to, jestli obsahuje aktuálně se vyskytující linie viru chřipky.

  Viry chřipky a očkování

  Chřipka je adaptivní virus a může se v průběhu času měnit. V důsledku toho může být obtížné udržet vakcíny plně aktuální s nejnovějšími kmeny virů, které se objevují. To znamená, že vakcíny nemusí poskytnout plnou imunitu. Aktuálně se vyskytující viry identifikuje Světová organizace na ochranu zvířat (OIE), která v laboratořích izoluje viry z odebraných vzorků a dává farmaceutickým firmám doporučení vztahující se ke složení vakcín. Důkazem toho, že doporučení OIE mají globální význam je, že požadavky Mezinárodní jezdecké federace (FEI) na očkování koní se shodují s doporučeními OIE a FEI podporuje vakcinaci koní pomocí vakcín obsahujících příslušné varianty viru.

  Právě i nevhodné složení vakcín vede k případům, kdy očkovaní koně mohou onemocnět chřipkou. U očkovaných koní je průběh onemocnění mírnější, mnohdy není ani ošetřovatelem zaznamenán či rozpoznán. Očkovaní koně nebudou postiženi tak vážně a budou trpět kratší dobu ve srovnání s neočkovanými koňmi. Rovněž budou vylučovat méně viru, čímž se sníží riziko šíření na ostatní koně. Váš veterinární lékař vám poradí, jaká nejvhodnější vakcína je v současné době k dispozici.

  Schéma očkování

  Schéma očkování proti chřipce u koní zahrnuje obvykle dvě základní dávky vakcíny podané v intervalu 3-6 týdnů, následované pravidelnými revakcinacemi. Konkrétní schéma očkování může být upraveno v závislosti na typu vakcíny a místních podmínkách, ale obecně se doporučuje revakcinace každých 6 až 12 měsíců, aby se udržela dostatečná účinnost ochrany.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top