• DORNOVA METODA VS. CHIROPRAXE

  Chiropraxe a Dornova metoda jsou dvě různé terapeutické techniky, které se používají ke zlepšení pohyblivosti a snížení bolesti u koní. Obě techniky mají podobné cíle, ale liší se v přístupu k léčbě a v provedení.
   
  Dornova metoda

  Dornova metoda je manuální terapeutická technika, která se používá k léčbě poruch v páteři a kloubech u lidí i u zvířat, nejčastěji u psů, koní a koček. Terapeut používá jemné, bezbolestné a kontrolované pohyby, aby zmírnil bolest a uvolnil napětí v kloubech a svalových skupinách, což umožňuje kostem a kloubům vrátit se do optimálního postavení a zlepšit jejich pohyblivost.

  Dornova metoda používá masáží a pomalých a jemných  pohybů k obnovení  rovnováhy kloubů, kostí a páteře.

  Uvádí celou kostru koně do kvadratického strukturálně vyváženého postoje a umožňuje tak správné využití těla, což optimalizuje výkonnost. Používají se pomalé pohyby kloubů a páteře, které velmi šetrným způsobem rozpouštějí jejich blokády. Dornova metoda může být užitečná pro koně, kteří trpí různými typy bolesti a omezeními pohybu, například koně s bolestmi zad, kříže, kyčlí nebo kolene. Při Dornově metodě terapeut pracuje s koněm v pohybu a postupně vede koně do správné polohy. 

  Pro provádění Dornovy metody u koní je důležité mít základní znalosti anatomie a biomechaniky koně, stejně jako zkušenosti s manipulací s kostmi a klouby. Ošetření by mělo být prováděno pouze odborníkem na Dornovu metodu, který má odpovídající vzdělání a zkušenosti s touto technikou.

  Chiropraxe u koní

  Chiropraxe u koní je manuální terapeutická technika, která se používá k léčbě poruch v páteři a kloubech u koní. Stejně jako u lidí, tak i u koní může být způsobena bolest a omezení pohybu nevhodným postavením páteře, kloubů nebo svalů. Cílem chiropraxe je obnovit správnou funkci kostí, kloubů a svalů a pomoci koni zlepšit pohyblivost a snížit bolest. Během chiropraktického ošetření se používají různé techniky, včetně manuální terapie, pomalého a jemného protahování, jemné masáže a jiných terapeutických postupů zahrnujících také prudké pohyby, které napravují nesprávné postavení kloubů a páteře. Terapeut – chiropraktik, obvykle používá své ruce k manipulaci s kostmi a klouby koně, aby je uvolnil a umožnil větší pohyblivost a flexibilitu. Chiropraxe se obvykle používá jako součást komplexního plánu léčby, který může zahrnovat také fyzioterapii, masáže a cvičení. Chiropraxi se věnují obvykle veterináři, případně fyzioterapeuti, neboť pro její provádění jsou potřeba hluboké znalosti z anatomie a biomechaniky.

  Dornova metoda je celkově méně invazivní oproti chiropraxi, kterou vykonává veterinář, nebo školený fyzioterapeut. 

  Chiropraxe může být užitečná pro koně s bolestí zad, kříže, kyčlí, kolene nebo dalších kloubů, stejně jako pro koně s omezenou pohyblivostí. Je důležité si uvědomit, že chiropraxe může být nevhodná pro některé koně s určitými zdravotními problémy nebo poruchami.

  Chiropraxe nebo Dornova metoda?

  Chiropraxe a Dornova metoda jsou dvě různé terapeutické techniky, které si však kladou stejné cíle. Obě techniky jsou často používány jako součást komplexní léčby. Volba metody je jistě odvislá od doporučení veterináře a možnostech majitele koně. Je důležité mít na paměti, že oba postupy by měly být prováděny pouze odborně vzdělanými terapeuty s dostatečnými zkušenostmi v léčbě koní.

  Velmi zjednodušené porovnání může vypadat následovně: chiropraxe je více invazivní metoda snažící se odbourat konkrétní pohybový problém v kloubech nebo páteři, zatímco Dornova metoda je celkově méně invazivní, na koně pohlíží jako na celek a snaží se uvést v harmonii celý pohybový aparát.

  Kdy nepoužívat tyto techniky

  Rozhodně ne, pokud má kůň zánět nebo zranění v oblasti, kterou by měl terapeut ošetřit. V takovém případě mohou být tyto techniky kontraproduktivní a stav koně zhoršit. Proto by měl terapeut před použitím těchto technik provést důkladnou diagnostiku a vyhodnotit, zda jsou pro daného koně a jeho aktuální stav vhodné. Navíc, někteří koně mohou být citliví na určité druhy manipulace nebo masáže, takže je důležité vyhodnotit citlivost koně a přizpůsobit terapii jeho potřebám. Je také důležité, aby tyto techniky prováděl pouze odborník s adekvátním vzděláním a zkušenostmi.

  Celkově lze říci, že chiropraxe a Dornova metoda mohou být užitečné pro mnoho koní, ale je důležité zvážit konkrétní potřeby každého koně a přizpůsobit terapii jeho stavu a citlivosti. 

  Pro které koně jsou tyto typy ošetření nevhodné?

  1. Koně s akutními záněty nebo vysokou horečkou – manipulace může zhoršit stav koně.
  2. Koně s osteoporózou nebo podobnými stavy – manipulace může být příliš intenzivní a způsobit zlomeniny.
  3. Koně s některými neurologickými poruchami – manipulace může způsobit další poškození nervového systému.
  4. Koně s velkými bolestmi nebo napětím – v takových případech může být nutné použití jemnější techniky nebo zmírnění bolesti a napětí jinými způsoby než manipulací.
  5. Koně s čerstvými zraněními – manipulace může způsobit větší poškození a zpomalit hojení.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top