• HOŘOVICKÉ LEGENDY

  Hořovice jsou i pro laickou veřejnost známým místem spojeným s koňmi, a to především díky jezdci Aleši Opatrnému, pro kterého je Ranch Opatrný domovem. Ale město a jeho okolí je doslova protkáno koňmi. Nevěříte? Tak pojďte na návštěvu.

  Hořovice jsou menším městem v okrese Beroun a mají asi 7000 obyvatel. Pyšní se tisíciletou historií, v místě dnešního města žijí lidé již od 10. století. Během té doby byly ve městě pány z Žerotína zbudovány dva zámky, Starý a Nový zámek. A právě k Novému zámku se váže pověst o zlotřilém regentu Jakubu Veltrubském z Veltrub.

  Legenda o jezdci

  Po Bílé hoře se novým majitelem panství stal význačný šlechtic a politik Jaroslav Bořita z Martinic. Regent Jakub Veltrubský se snažil novým pánům zalíbit a zhotovil ne úplně poctivý soupis všech nemovitostí a povinností lidí vůči vrchnosti, který škodil obyčejným lidem a mezi lidem se stal neoblíbeným. Navíc svou správcovskou pozici využíval k zpronevěře Bořitových peněz, avšak ta byla časem odhalena. Přes svou snaživost byl vrchností Jakub zapuzen a umřel jako všemi nenáviděný, opovrhovaný člověk. Podle legendy se mu před smrtí nedostalo svátosti, a tak prý regentův přízrak objíždí v noci na černém koni městem a opakuje poslední slova kněze, která ještě před smrtí zaslechl: „…et in saecula saeculorum.“

  Jezdecký areál Ranch Opatrný poskytuje vynikající zázemí pro koně a jezdce.
  Ranch Opatrný

  Ale nemusíte čekat na soumrak, abyste spatřili jezdce. Ve dne můžete v Hořovicích potkat jezdce na koních naprosto běžně. Nebudou se sice prohánět po dlažbě náměstí, ale jistě to bude setkání nanejvýše příjemné. Vypravte se na Ranch Opatrný, který najdete na kraji Hořovic v krásné přírodě na rozhraní Křivoklátských lesů, Českého krasu a Podbrdska. Je jedno, jestli jsou zrovna víkendové skokové závody nebo obyčejný všední den, jezdecký areál rodiny Opatrných žije každý den. Přesvědčit se o tom můžete ve stylové restauraci, která nabízí nevšední výhled do jezdecké haly, a u dobrého jídla můžete při tréninku sledovat jezdce a koně. Třeba uvidíte v sedle několikanásobného mistra republiky ve skocích a olympionika Aleše Opatrného. Restaurace je rozšířena o prosklenou terasu s výhledem na výběhy a v případě hezkého počasí můžete využít i venkovního posezení.

  V případě prodloužení pobytu na Ranchi v Hořovicích se dá využít penzion Ranch, který je nedílnou součástí areálu. Veškeré informace najdete na www.ranchhorovice.cz

  Václav Opatrný. Foto: MF Dnes, Radek Cihla.

  Ranch Opatrný to jsou ale především koně. Několikrát do roka se v moderním areálu pořádají jezdecké závody, ty největší jsou zařazeny do seriálu Český skokový pohár, dále jsou k tomu další troje, čtvery jak pro jezdce na všech úrovních, včetně jezdců na ponících. Přímo v jezdeckém areálu si můžete ustájit vlastního koně, či si ho pronajmout nebo se dohodnout na lekcích pro děti na ponících. V areálu je k dispozici krytá jezdecká hala o rozměrech 20 x 60 m, dále dvě venkovní jízdárny, se skokovým materiálem, s povrchem písku a geotextilie (1x 50x70m, 1x 75x80m). Pro koně jsou dále k dispozici prostorné výběhy, lonžovací kruh a kolotoč.

  Legendární bělouš a Neumětely

  A nesmíme zapomenout ještě na jedno místo, které je od Hořovic, co by kamenem dohodil, na Neumětely. Tam se podle pověsti z počátků českých dějin nachází hrob Šemíka. Ten legendárním skokem z Vyšehradské skály zachránil vladyku Horymíra před jistou smrtí. Poté Šemík Horymíra dovezl do Neumětel, kde podlehl zraněním, která si skokem způsobil. Podle pověsti byl Šemík pohřben pod kamenem ve tvaru koňské hlavy. Dnes zde nad tímto kamenem stojí hrobka z roku 1887 na jehož průčelí je v kameni vytesán nápis: „V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra, zakopán leží.“

  A k legendě o Šemíkovi se váže ještě jeden příběh. Od pana Václava Opatrného, zakladatele Ranche Opatrný víme, že před lety chtěl archeolog Maličký vykopat Šemíkův hrob. Do Neumětel přijel s lopatou a krumpáčem, ale místní se vzbouřili lopatu a krumpáč zničili a přerušili jeho snahu. Místní obyvatelé bránili hrob legendárního bělouše, i protože se k němu váže další pověst, ta říká, že: „Pokud bude vykopán Šemíkův hrob, tak do roka a do dne Neumětely vyhoří.“

  FOTOGALERIE:

  Foto: archiv Ranch Opatrný.

  360x360 AD
  Back to top