• KASTRACE – OTÁZKY A ODPOVĚDI

  Kastrace hřebců je jedním z nejčastějších chirurgických zákroků prováděných u koní. Cílem kastrace hřebce je zabránění nežádoucího rozmnožování, a také výrazné zlepšení chování a usnadnění chovu a manipulace.

  Co je to kastrace?

  Kastrace je nevratný chirurgický zásah spočívající v odstranění pohlavních žláz produkujících pohlavní hormony. U malých zvířat jako kočky nebo psi se běžně kastrují obě pohlaví, v případě koní se standardně kastrují jen samci – hřebci, kdy se jim při kastraci odstraní varlata.

  Kdy se koně kastrují?

  To je velmi individuální a záleží to na mnoha faktorech, jako jsou podmínky chovu a charakter a chování hřebce. Často se kastrují hřebci kolem 1 – 1,5 roku, před dosažením pohlavní dospělosti. Zejména pokud jsou ustájeni ve smíšeném stádě s klisnami. Je to nutné, aby bylo zabráněno nežádoucímu rozmnožování.

  Někteří majitelé, pokud mají pro jejich chov vhodné podmínky, nechávají hřebce kastrovat později, kolem 3 – 4 roku, aby se u nich zvýraznily fyzické hřebčí rysy jako je výraznější osvalení těla, mohutný krk, širší hlava.

  Výjimkou nejsou ani ještě pozdější kastrace, zejména u hřebců, kde bylo plánováno jejich zařazení do chovu a z nějakého důvodu se to nejeví jako vhodné.

  Jedinou podmínkou kastrace je, že před zákrokem musí být obě varlata sestouplá do šourku. Pokud je jedno varle nesestouplé, je ideální s kastrací vyčkat. Může se ale stát, že varle zůstane „schované“. Kastrace je možná i v takovém případě, jen se jedná o větší chirurgický zákrok, kdy může být nutné převézt koně na specializovanou kliniku a vyžaduje to následně delší dobu rekonvalescence.

  Kastrujte když nejsou mouchy!

  Kastrace koní je nejvhodnější buď v časných jarních nebo v podzimních měsících. V té době se rány většinou dobře hojí a je minimalizováno zavlečení choroboplodných zárodků mouchami. Veterinář před provedením kastrace nejprve zjistí anamnézu a provede důkladné klinické vyšetření. Kastrovaní koně musí být v dobré kondici, musí být řádně očkováni (velice vhodný je tetanus), odčervováni a nesmí v období před kastrací prodělat žádnou infekci.

  Typy kastrací

  Kastrace se obvykle provádí v celkové anestezii, případně silné sedaci a lokální anestezii.  Jedná se o rutinní chirurgický zásah. Kastrace se může provést buď v domovské stáji nebo po převezení na veterinární kliniku. Operace musí být vždy prováděna sterilně. Kastraci lze provést dvěma základními způsoby.

  • Otevřená metoda kastrace
   Jedná se o rychlejší a obvykle levnější zákrok, který je však spojený s vyšší incidencí pooperačních komplikací. Možnou závažnou komplikací otevřené metody kastrace je výhřez střev nezašitou ránou, který může být smrtelný.
  • Uzavřená metoda kastrace
   Uzavřená kastrace je operačně, technicky i materiálně náročnější a zabere více času. Operace se obvykle provádí na ležícím koni. Při této metodě jsou operační rány uzavřeny pomocí stehů, čímž se snižuje pravděpodobnost krvácení. Hlavními výhodami je snížení nebezpečí výhřezu střev a rychlejší hojení.

  V terénní praxi má každý z těchto způsobů více postupů a variant a je na veterináři aby vyhodnotil, který je v dané situaci nejlepší.

  Jaká je rekonvalescence?

  Koním mohou být po zákroku podávána antibiotika a léky proti bolesti, které pomáhají zajistit bezproblémové zotavení. Během období zotavování může být, dle typu operace, doporučeno, aby měl váš kůň každý den lehký kontrolovaný pohyb. Pokud je váš kůň ustájen, měl by být třikrát až čtyřikrát denně povoděn alespoň na 10 minut. To podpoří odtok tekutiny z rány a minimalizuje případný otok. Rekonvalescence je u každého koně individuální, řiďte se pokyny svého veterináře.

  Jaké mohou nastat komplikace?

  Každý chirurgický zákrok s sebou nese riziko komplikací, včetně:

  1. Infekce
   Při kastraci a v období hojení je potřeba dodržovat maximální hygienu. Kastrace se obvykle provádějí na jaře a na podzim, aby se předešlo riziku vzniku infekce zavlečené mouchami. Rána může být infikována i během samotného zákroku. Je důležité dodržovat maximální sterilitu a čistotu.
  2. Pooperační krvácení
   To je častější u otevřené metody kastrace, ale může se vyskytnout i u metody uzavřené. Malé množství krve obvykle nepředstavuje žádný problém. Při intenzivním krvácení z rány je nutné neprodleně kontaktovat veterináře.
  3. Otok
   Určité otoky po kastraci jsou zcela normální a mohou se zvětšovat přibližně do pěti dnů po operaci, kdy by měly dosáhnout svého vrcholu. K minimalizaci otoků se doporučuje mírné každodenní pohybování.
  4. Výhřez orgánů
   U otevřených kastrací a kastrací starších koní je vyhřeznutí břišního obsahu skrz ránu častější. Riziko však lze minimalizovat provedením uzavřené metody kastrace.
  5. Reakce na anestetika
   Použití anestetik s sebou vždy nese určité riziko. Kůň je před anestezií důkladně vyšetřen, aby se minimalizovalo riziko nežádoucí reakce.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top