• PŘÍČINY KŘIVOSTI U KONÍ

  Použití termínu „křivý“ u koně může zahrnovat řadu stavů, od vrozených a vývojových abnormalit přes problémy s kulháním až po jemnou nevyváženost v pohybu a potíže s dosažením rovnosti v určitých drezurních pohybech.

  Lehká křivost je pro naprostou většinu koní zcela přirozená. Tato přirozená křivost by se měla korektním ježděním srovnat, ale může se naopak i prohloubit.

  Existuje ale mnoho dalších důvodů, proč se koně stávají křivými. Někteří koně se narodí s vrozenou abnormalitou, jiní se pokřiví během života v důsledku špatného růstu, úrazu či nemoci. A je mnoho takových, kteří jsou životem a jezdeckou prací pomalu a jistě formováni do nesouměrného postoje a pohybu. Je nutné si uvědomit, že se vždy jedná o problém celého těla, protože tělo funguje jako celek, nikoliv v oddělených částech.

  Časté příčiny křivosti

  1. Křivý jezdec
   Křivost jezdce ovlivňuje rovnováhu a pohyb koně. Křivý jezdec s velkou pravděpodobností „pokřiví“ svého koně. Pozice, kterou jezdec zaujímá v sedle, diktuje koni způsob, jakým se bude pohybovat, aby dosáhl rovnovážného stavu. Když jezdec nesedí rovně, nezatěžuje obě sedací kosti stejnou vahou. V tu chvíli, aby dosáhl rovnováhy, musí kůň nějakým způsobem reagovat. Způsobů je mnoho – natočením, zkrácením kroku na jedné straně, vbočením. Reakce může být nepatrná, ale je potřeba si uvědomit, že je tady každý den, stále a pořád.
  2. Nevhodně vedený trénink
   Další častou příčinou je uspěchaný trénink. Je potřeba koni v tréninku poskytnout dostatek času, aby si osvojil pohybové vzorce a jeho tělo se přizpůsobilo nové zátěži. Poskytněte koni čas, aby se fyzicky přizpůsobil, aby jeho svaly a klouby posílily, aby se zlepšila pružnost a pohybový rozsah celého těla a také došlo k „zapamatování“ pohybů, vybudování svalové paměti. V opačném případě začne tělo hledat způsoby, jak vyhovět požadavkům tréninku s omezenými fyzickými možnostmi.
  3. Předchozí zranění
   Předchozí zranění, které nebylo plně doléčeno a rehabilitováno, může způsobit, že se kůň nedokáže pohybovat rovně, protože tělo se stále do určité míry pohybuje s ohledem na zranění. V místě zranění nemusí být nutně bolestivost nebo zvýšená citlivost. Mnohdy je to jen zatuhnutí svalů nebo menší hybnost v kloubu, které mění pohyb koně.
  I nevhodné nasedání může prohloubit potíže s křivostí koně.

  Nasedání

  Lze se setkat s názorem, že za křivost může i to, že ke koni přistupujeme pouze z levé strany. Koně se k nám neustále natáčí při ošetřování, sedlání, vodění, nasedání a dalších činnostech. Tento mýtus nikdy nebyl potvrzen nebo vyvrácen. Je ale pravdou, že někteří koně jsou velmi vnímaví. Problémem může být nevhodné nasedání přes třmen ze země, kdy je jednostranné enormní zatížení, i když jen krátkou chvíli. O nasedání jsme psali v článku Vzhůru do koňského sedla.

  Křivý kůň?

  Jak bylo řečeno, křivost může mít mnoho podob a to, co třeba drezurní jezdec již považuje za křivost, hobby jezdec asi ani nepostřehne nebo nebude vnímat jako asymetrii. U křivého koně dojde k nevyváženosti, jednotlivé oblasti těla přestanou být v synergické rovnováze. Oblasti těla budou přetížené, nedostatečně uvolněné, svaly stažené, přecitlivělé, atrofované nebo naopak přerozvinuté. Je potřeba si uvědomit, že tělo pracuje jako celek a jedna část ovlivňuje druhou. Pokusy o odstranění jedné skupiny příznaků často vyvolávají další, mnohdy zdánlivě nesouvisející.

  Měkké tkáně jsou velmi přizpůsobivé, ale dokonce i kosti se neustále remodelují a přizpůsobují se zátěži a napětí, které jsou na ně kladeny. Svaly se budou vyvíjet pouze v rozsahu pohybu, ve kterém jsou používány. V oblastech, které využívány nejsou, bude docházet k úbytku svalů. Dobrou zprávou je, že správným tréninkem a prací je možné tuto neustále se vyvíjející adaptaci změnit. Chce to jen čas a trpělivost.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top