• OKUSOVÁNÍ DŘEVA JE ZLOZVYK

  Koně jsou zvířata volných plání. My lidé jsme je uzavřeli do komfortních stájí a bezpečných ohrad, avšak koně stále přirozeně tíhnou k pohybu v neomezených prostorách. I proto se u nich mohou při příliš dlouhém pobytu ve stáji nebo malém výběhu vyvinout nežádoucí návyky. Běžným zlozvykem, který si koně mohou vypěstovat, aby si ulevili od nudy a frustrace, je okusování dřevěných boxů nebo jiného dřeva ve výběhu.

  Kromě toho, že okusování dřevo poškozuje, může především koním způsobit zdravotní problémy. Odkousané uvolněné třísky se mohou koni dostat do huby a poranit dásně, jazyk nebo tváře. Tato zranění jsou malá, ale třeba zanícená dáseň může být příčinou vleklých komplikací se zuby. Někteří koně okousané dřevo požírají, i když trávící trakt koně není schopen jej plnohodnotně strávit a může být příčinou zácpy nebo jiných obtíží. Nejčastějším problémem způsobeným okusem dřeva je však nadměrné a nevyvážené opotřebení řezáků. Jsou koně, kteří z nudy okusují i kovové součásti boxů nebo jezdí zuby po mřížích, což má za následek velmi rychlé a nerovnoměrné obrušování zubů.

  Proč koně okusují dřevo? 

  Existuje několik důvodů, proč si kůň může vytvořit zlozvyk v podobě okusování dřeva. Tento zlozvyk je častější u koní, kteří jsou chováni ve stájích bez dostatečného pobytu ve výbězích. Mezi nejčastější příčiny patří nekonečná nuda a frustrace, stres, nedostatek sociální interakce a případně i nedostatky ve výživě. Předpokládá se, že existují rovněž dietetické i zdravotní důvody, proč koně dřevo okusují. Patří mezi ně nedostatek vitamínů, minerálů či vlákniny, který si koně snaží okusem zajistit. Většinou se však kůň, který žvýká dřevo, zkrátka a dobře nudí.

  Chybějící vláknina

  Vědci již v devadesátých letech zdokumentovali zvýšený výskyt žvýkání dřeva u koní v chladném a vlhkém počasí (Jackson a kolektiv, 1994). Předpokládá se, že pokles teploty způsobí, že koně instinktivně vyhledávají další vlákninu, kterou nacházejí v podobě dřevěných plotů, součástí boxů nebo stromů. Podle jiných pozorování divocí koně v přirozeném prostředí přijímají v zimních měsících ve stravě malé množství dřevité vlákniny. Proto lze určité žvýkání dřeva do určité míry považovat za přirozené chování a můžeme říct, že si koně okusem dřeva snaží zajistit důležitou vlákninu. Je tedy, zvláště v chladném období roku, potřeba koním v krmné dávce poskytnout dostatek hodnotné vlákniny ze sena, nejlépe ze sena s dlouhými stébly. To zajistí zvýšený příjem vlákniny a zároveň i koně zabaví.

  Okusování dřeva a vředy

  Zdá se, že okusování dřeva může mít i zdravotní důvody. Majitelé koní s vředy nezřídka upozorňují na to, že kůň začal okusovat dřevo. Okusování a žvýkání dřeva pomáhá koni produkovat více slin, které mohou pomoci neutralizovat žaludeční kyselinu a tím koni ulevit od nepříjemných pocitů. Objeví-li se okusování dřeva a jeho žvýkání nenadále, zvažte i tuto možnost. Pokud k tomu váš kůň začal také z ničeho nic často skřípat zuby, je pravděpodobnost vředů poměrně vysoká – to je totiž velmi častý příznak. 

  Co dělat s koněm, který okusuje dřevo?

  Díky pochopení, proč váš kůň dřevo okusuje, můžete zavést účinná opatření k tomu, aby se tohoto zlozvyku zbavil. Jak jsme již psali – nejčastějším viníkem je nuda a/nebo nedostatek pohybu. Rozvoji zlozvyku také přispívá dlouhé stání ve stáji bez možnosti interakce s jinými koňmi a málo sena, které by koně zabavilo. Připočteme-li ještě nepříznivé zimní počasí, které zkracuje jak dobu ježdění, tak čas strávený ve výběhu, máme doslova ideální podmínky k rozvoji různých zlozvyků. 

  Zkuste v první řadě odstranit nudu. Zabavte koně senem, ideální je seno s dlouhými stébly. Zkuste seno zkrmovat po menších dávkách, to je ideální, ovšem poněkud nepraktické na obsluhu a je možné, že ve stáji nenajdete pochopení s požadavkem na krmení každé dvě, tři hodiny. Nebo koni nabídněte seno z různých pytlů a sítí s malými oky, kde se koně zabaví vytahováním stébel. Ale jsou samozřejmě koně, které vytahování sena z různých hlavolamů nebaví, a raději budou hladovět. To je pochopitelně špatně. Máte-li podezření, že váš kůň je jedním z nich, krmte seno obvyklým způsobem. Mnoho koní se naučí hrát s míčkem nebo jinou vhodnou hračkou umístěnou v boxe. Určitě koni prospěje i více pohybu, pod sedlem či ve výběhu.

  Zaměřte se také na to, aby koně neměli dřevo snadno dostupné. U ohrady si můžete vypomoci vhodně umístěnou ohradníkovou páskou, která dřevo plotů ochrání, v boxe může pomoci kovové opláštění. Další možností je dřevo znechutit. K tomu je možné využít třeba Farnam No Chew – sprej proti okusu.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top