• ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ U KONÍ

  Kloubní onemocnění artritida a artróza mají sice podobné projevy, ale nejsou totožným onemocněním. Artróza a artritida jsou často zaměňovány.
  Rentgenový snímek nohy koně.

  Mezi často pozorované příznaky patří například otok, bolestivost a zvýšená teplota kloubu, neochota pohybu, kulhání a snížení výkonosti koně. Při takových příznacích je vždy vhodné včas zavolat veterináře, který onemocnění diagnostikuje a stanoví pro daného koně tu nejvhodnější léčbu.

  Artróza je degenerativní onemocnění vznikající z důvodu nadměrného opotřebení chrupavky tvořící styčnou plochu mezi klouby. Dochází k postupné destrukci kloubní chrupavky a následné tvorbě drobných kostěných výrůstků neboli osteofytů. Artróza často postihuje velké nosné klouby končetin.

  DROMY ARTRO představuje doplňkové krmivo pro koně s vysokým obsahem kolagenních peptidů, glykosaminoglykanů a vitaminů, minerálů a antioxidantů, které se podílejí na regeneraci pojivové tkáně vyživující okolí kloubu, kloubní chrupavky, kloubní pouzdro, vazy, šlachy.

  Artritida je zánětlivé onemocnění kloubu, které může být infekčního nebo i neinfekčního původu. Artritida tak může postihnout jakýkoliv kloub bez ohledu na to, jak moc je zatížen. Artritida může být také projevem autoimunitního onemocnění a být způsobena poruchou imunitního systému, který poškozuje buňky vlastního těla a vyvolává chronicky probíhající zánět.

  Jedním z nejdůležitějších kroků v léčbě onemocnění kloubů je diagnostika povahy a lokalizace problému. To může být jednoduché je-li kloub viditelně oteklý a bolestivý, avšak časté jsou i případy, kdy skryté kloubní onemocnění stojí za zhoršenými výkony koní. Zde nastupuje detailní diagnostika s využitím rentgenu, ultrazvuku, případně pokročilých zobrazovacích technik, jako je například jaderná scintigrafie nebo magnetická rezonance. 

  Léčba

  Při léčbě koní s onemocněním kloubů máme dva základní cíle – za prvé je to snížení příznaků onemocnění, zejména bolestivosti, za druhé zpomalení či zastavení rozvoje onemocnění nebo i úplné vyléčení, pokud je to možné. Léčba může být systémová nebo lokální, často se využívá kombinace obou postupů. Systémová léčba zahrnuje podávání léků k léčbě „celého koně“, obvykle má formu podání orální, intramuskulární nebo intravenózní. Výhody systémové léčby zahrnují skutečnost, že lze léčit více kloubů naráz a že profylaktický přínos může být dosažen ošetřením koně ještě před vývojem onemocnění.

  1. Nesteroidní protizánětlivé léky
   Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDS) jsou důležité i při léčbě onemocnění kloubů. Tato třída léků, která zahrnuje například fenylbutazon, flunixin, firocoxib a další, působí inhibici kroků v kaskádě enzymatických reakcí vedoucích ke vzniku zánětu. Hlavním přínosem těchto léků je snížení příznaků onemocnění kloubů, zejména bolesti a zánětu.
  2. Kyselina hyaluronová
   Kyselina hyaluronová (HA) je dalším důležitým lékem používaným k léčbě onemocnění kloubů. Kyselina hyaluronová je přirozeně se vyskytující látka nacházející se v celém těle, zejména ji najdeme v chrupavce a synoviální tekutině. Vysoká koncentrace HA v synoviální tekutině je jednou z věcí, které jí dávají viskozitu. Bylo prokázáno, že intravenózní podání HA snižuje zánět kloubů a snižuje postup degenerace kloubů. Kromě toho existují důkazy z prospektivních klinických studií u dostihových koní, které prokázaly zlepšení výkonu, snížení poranění a delší kariéru u koní, kterým byla profylakticky podávána HA nitrožilně. 
  3. Glykosaminoglykany
   Jedním z charakteristických rysů časné artrózy je vyčerpání glykosaminoglykanů z chrupavky. V dnešní době je na trhu mnoho komerčních přípravků kloubní výživy, které glykosaminoglykany i další prospěšné látky ochraňující kloub obsahují ve vhodných koncentracích a vzájemných poměrech. Tyto přípravky jsou využitelné jako prevence i jako doplněk léčby onemocnění kloubů.

  Další možností je lokální léčba injekcemi do postižených kloubů. Dříve rozšířený názor, že jsou injekce do kloubů škodlivé a zrychlují degeneraci kloubu či tvrzení, že jakmile je kloub jednou léčen injekcemi, nelze již nikdy přestat, jsou již na ústupu, a naopak se nyní hovoří o velké prospěšnosti této formy léčby kloubů a jejím velkém potenciálu do budoucna.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  Související příspěvky

  360x360 AD
  Back to top