• SENÁŽ – CO TO JE A JAK JI KRMIT

  Senáž je druh objemného krmiva konzervovaný mléčným kvašením bez přístupu vzduchu. Toť strohá definice. Někdo na senáž nedá dopustit, jiný by ji koni nedal, ani kdyby seno nebylo. Jak může být senáž prospěšná koním a jaké jsou rizika spojená s jejím krmením?

  Přesněji řečeno – senáž je druh siláže. Je to „siláž ze zavadlé píce“ (oproti tomu klasická siláž se vyrábí z píce čerstvě sklizené). Konzervační proces senáže je založen na bakteriální produkci kyseliny mléčné, při níž se snižuje pH a tím se píce konzervuje. Proces množení bakterií probíhá bez přístupu vzduchu. Senáž může v krmné dávce plně nebo částečně nahradit seno a zelenou píci.

  Senáž na vzduchu podléhá rychle zkáze, balík musí být po otevření rychle zkrmen.

  Senáž a kvašení

  Pro výrobu senáže jsou vhodné traviny s vyšším obsahem cukrů, málokdy se senáž připravuje z vojtěšky. Traviny pro senáž se sklízí na začátku metání, kdy je v pletivech dostatek cukru pro anaerobní kvašení. Posečená tráva se nechává rovnoměrně proschnout – jen krátce, ideálně do doby, kdy má píce přibližně 40% vlhkosti. Takto částečně usušená píce se balí do balíků, ty se ihned po zabalení stlačí přibližně na dvě třetiny původní velikosti. Stlačení zajistí snížení obsahu vzduchu. Balík se zabalí do 6-10 vrstev neprodyšné a nepromokavé fólie. Ihned po zabalení aerobní bakterie spotřebují kyslík – spálením cukrů vzniká voda, oxid uhličitý a teplo. Následně je v anaerobním prostředí nastartována fermentace. Během tohoto procesu se intenzivně množí bakterie mléčného kvašení, ty přeměňují cukry na kyselinu mléčnou a v balíku postupně klesá pH až na hodnotu 4. V té chvíli proces fermentace končí a senáž se dostává do stabilního stavu, veškeré cukry jsou přeměněny a obsah sušiny se pohybuje kolem 40-50%. Celý proces trvá asi 6-8 týdnů, v závislosti na okolní teplotě. Ideální teplota pro fermentaci je 15-25°C. Ve stabilním stavu senáž vydrží až 18 měsíců. Důležitý pro kvalitu senáže je neporušený obal.

  Na senáž si většina koní rychle zvykne, senáž je ideálním krmivem pro dušné koně. 

  Proč volit senáž?

  Senáž představuje vysoce výživné (uvádí se až o 10% oproti senu) objemné krmivo, které neobsahuje prach a spory. Uvádí se, že přirozenou fermentací si senáž zachová přibližně 90% krmné hodnoty čerstvé píce. Senáž je zdrojem kvalitní vlákniny, která je pro koně naprosto nepostradatelná. Vláknina je nezbytná pro pocit zasycení, plynulý pohyb potravy trávicím traktem a je díky bakteriím v tlustém střevě, které koním pomáhají vlákninu trávit, důležitá pro termoregulaci. Mějte ale na paměti, že oproti senu je v senáži obsah vlákniny přibližně poloviční, obsah vlhkosti naopak výrazně vyšší. Obrovskou předností senáže je její bezprašnost a absence plísní (samozřejmě za předpokladu perfektní kvality). Proto je ideálním krmivem pro koně s onemocněním dýchacích cest. Senáž není nutné před krmením namáčet ani napařovat, navíc je lehce stravitelná. Je vhodná pro všechny kategorie koní, včetně starých koní s vysokými nároky na krmení.

  Nebezpečí senáže

  Balík senáže je svým způsobem konzerva, a tak je potřeba se na senáž dívat. Při poškození obalu se do balíku dostane vzduch a vlhkost, což znamená, že se v něm mohou vyskytovat spory plísní. Pokud je senáž mokrá, je to pravděpodobně známka sekundární fermentace a je nevhodné tento balík zkrmovat koním. Pokud jsou na senáži vidět bílé skvrny plísně, je to jistá známka zkvašeného a jedovatého krmiva. Zkrátka senáž krmená koním musí mít stoprocentní kvalitu.

  Balíky senáže.
  Způsob zabalení a skladování má klíčový vliv na kvalitu senáže.

  Senáž je občas spojována s botulismem (u nás se s ním naštěstí téměř nesetkáme, američtí autoři o něm píší poměrně často), otravou způsobenou bakterií clostridium botulinum. Ta se nachází v rozkládající se rostlinné a živočišné hmotě v půdě. Bakterii se daří ve vlhkých a teplých podmínkách. Nebezpečí otravy hrozí při špatné technologii výroby senáže, kdy se do balíku společně se zavadlou trávou dostane zemina kontaminovaná těmito bakteriemi. Proto pro bezpečné krmení zkontrolujte každý balík, že je jeho obal neporušený, obsah není shnilý či plesnivý, není uvnitř zemina. Zkontrolujte, že má senáž nezměněnou konzistenci a typickou vůni. Pak je senáž pro koně bezpečná.

  Krmení senáží

  Senáž lze zakoupit ve velkých kulatých balících i v malých hranatých balících. Balíky senáže skladujte na místech, kde se k nim nemohou dostat domácí nebo divoká zvířata nebo i ptáci, která by mohla poškodit obaly a senáž znehodnotit. Senáž z kulatého balíku by měla být po otevření zkrmena co nejdříve, ideálně během 3 dní, v mrazech vydrží otevřený balík i týden. Hranaté balíky se po otevření obalu více rozpadnou a dostane se dovnitř více vzduchu, tam je vhodné zkrmit senáž ještě rychleji. Je důležité denně vyhazovat starou nesnědenou senáž.

  Koním zpravidla senáž velmi chutná a přijímají ji dobře, ale z hlediska trávení je vhodné koně na senáž v krmné dávce postupně navyknout. Při náhlém podání velkého množství senáže může mít kůň průjem, nebo i koliku. Přidávejte ji k senu, nejdříve jen trochu, během pár dní dávku navyšte. Protože má senáž více vody a méně sušiny než seno (a tím pádem méně vlákniny a živin), je v případě krmení samotné senáže potřeba větší množství. Vhodnější je krmit senáž jako doplněk k senu, ale můžete jí nahradit celou dávku sena. Je to spíše výjimečné, ale jsou koně, kteří z takové změny budou profitovat. 

   

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top