• OSTRUHY – PRAKTICKÉ TIPY K POUŽÍVÁNÍ

  Ostruhy nejsou pro každého! Umět je používat k užitku je především o citu a velké jemnosti. Aby ostruhy dobře sloužily, musíte mít pod kontrolou nohu a patu. Samozřejmě záleží i na výběru ostruhy, jejím typu a velikosti, umístění, ale klidná noha a hlava jsou základem.

  Vysloužit si ostruhy

  Začneme krátkým výletem do historie. „Vysloužit si ostruhy“ je u nás zlidovělé rčení, které odkazuje na fakt, že právo nosit ostruhy bylo dříve udělováno pouze vyvoleným jako ocenění mimořádných skutků. Řád Zlaté ostruhy je druhý nejvyšší papežský rytířský řád, jeho historie sahá až do 14. století. Během staletí se prestiž řádu měnila. Z počátečního výsadního postavení jeho nositelů, přes pozdější devalvaci, kdy masové udílení pověřenými šlechtici a arcibiskupy vedlo právě ke vzniku výše zmíněného rčení. Nakonec byl řád rehabilitován, ve 20. století se změnil na „elitní klub“ sta nositelů. Dnes již žádný nositel tohoto dříve významného řádu nežije.

  ZAJÍMAVOST:

  Jedna z nejpopulárnějších učebnic jezdectví, která vyšla koncem minulého století, a jejímž autorem byl Horst Stern, nese název „Jak si vysloužit ostruhy“.

  Ostruhy rozhodně nejsou pro začátečníky. K užití  ostruh je potřeba klidnou nohu, vybalancovaný sed a soustředěnou mysl.

  Pro vyvolené jezdce

  Užití ostruh může být pro koně bolestivé, mohou dokonce koně zranit, pokud jsou používány neadekvátně. Ostruhy by nikdy neměly být náhradou pobídky sedem nebo holení. Ostruhy nejsou pro začátečníky – je potřeba si je doslova vyjezdit. Klidná noha a soustředěná mysl jezdce jsou základními předpoklady pro správné užití ostruh. Na noze zkušeného jezdce ostruhy koním nevadí. Přesněji řečeno – ostruhy by měli nosit pouze zkušení jezdci na koních, kteří ostruhy potřebují. Každý kůň je jiný a jsou koně, kteří ostruhu nesnesou.

  Stabilní noha a délka třmenů

  Základem užití ostruh je stabilní sed a plná kontrola nad pobídkami nohou. Ostruha by měla sloužit pouze k jejich zdůraznění. Jsou dva faktory, které mohou způsobit, že používání ostruh bude pro koně nepříjemné.

  1. Délka třmenů může být klíčová pro jezdce používající ostruhy. Při delších třmenech můžou mít méně zkušení jezdci tendenci tzv. „chytat se koleny“. Jezdci nemají uvolněný sed, svírají kolena a ta se posouvají po bočnicí vzhůru. V důsledku vytažení kolen se sníží špička, jezdec jakoby stojí ve třmenech na špičkách. Pata i s ostruhou se posune nahoru blíže ke koni. V této poloze šťouchá ostruha do koně při každém kroku.
  2. Druhým problémem, jak sed ovlivní používání ostruhy, je „přidržování se patou“ u jezdců s nestabilním sedem. Toto přidržování se může objevit jen nárazově – v některých chodech nebo při skocích. O to více koně překvapí, když se do jeho boku znenadání zaryje ostruha. Reakce může být různá, od vykopnutí přes bezhlavý útěk. Jezdci s vybalancovaný sedem se patou (= ostruhou) nepotřebují přidržovat.
  Jemné ostruhy s kulatým zakončením.

  Na tvaru záleží

  Při výběru ostruh je důležité zvažovat jejich délku a tvar. Právě kombinace délky a tvaru určuje, jak ostrá ostruha je. Délky ostruh se pohybují od 5 do 40 mm.

  • Dlouhé jsou považovány ostruhy nad 30 mm
  • Střední mají délku 20-30 mm
  • Krátké jsou kratší než 20 mm

  Čím méně zkušený jezdec je, tím kratší ostruhy by měl používat.

  Čím delší totiž ostruhy jsou, tím menší pohyb nohy je potřeba k tomu, aby se koně dotkly. Neklidná noha a dlouhá ostruha jsou tou nejhorší kombinací. A jak je to s tou ostrostí a tvarem? Nejjemnější je kulaté zakončení, které je ještě lehce rozšířené (kulička, nebo jemné kladívko). Jakmile je ostruha zakončena hranou, její ostrost se zvyšuje. Nejostřejší jsou ostruhy s kolečky. Zde platí, že zubatá kolečka jsou ostřejší než hladká. 

  Velice zkušený jezdec si může dovolit jezdit s ostrým typem ostruh, protože je schopen dávkovat pomůcky přesně a precizně. 

  TIP:

  Pokud si chcete vzít ostruhy na závody, prostudujte si pravidla pro svou disciplínu – jsou v nich přesně stanoveny rozměry a tvary povolených ostruh. 

  Správné zapnutí ostruh na jezdecké botě je důležité.

  Připnutí ostruh

  Důležité je také umístění ostruhy na botě jezdce. 

  Ostruhy se uchycují na jezdcovu botu pomocí řemínků provlečených na konci ramen ostruh. Řemínky mohou být kožené, nebo z perlonového popruhu. Vždy je důležitá kvalitní přezka. Při zapnutí na noze se nesmí ostruhy přetáčet a  měly by být ve vodorovné poloze. Na některých jezdeckých botách je v zadní části na patě integrována gumová zarážka na ostruhy. Je to praktický detail, který brání pohybu ostruh po botě.

  Ostruhy můžete nasadit pod tuto zarážku, nebo nad ní. Velice zjednodušeně lze říci, že pokud je chcete používat méně, je vhodné je umístit spíše dolů. Pokud více, pak nahoru. 

  Ostruhy rozhodně nejsou pro začátečníky. K užití je potřeba klidnou nohu, vybalancovaný sed a soustředěnou mysl.

  Ostruhy můžete opatřit speciálními gumovými podložkami (některé ostruhy už je na sobě mají z výroby) – tyto podložky jednak chrání jezdecké boty před poničením o hranu ostruhy a také zabraňují klouzání.

  Při výběru ostruh mějte na paměti, že tvar a délka ramen se u jednotlivých ostruh liší. Jiná velikost ostruh bude potřeba pro dítě a jiná pro muže. Velké ostruhy nelze stabilně připnout na menší boty, naopak malé ostruhy budou botu a nohu většího jezdce svírat.

  Kdy se koni ostruhy nelíbí?

  Určitě to poznáte. Reakce může být různá – náhlé vykopnutí, zběsilý útěk, plašení se. K mírnějším reakcím patří máchání ocasem, špicování uší, zvedání krku, škubání v boku, zatínání svalů, kroucení, nepřirozená akce zadních nohou. Jednoduše řečeno, kůň dá najevo, pokud ostruhy používáte nesprávně.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top