• PONY SPORT V SEZONĚ 2023

  Sportovní pony sezóna se nezadržitelně rozbíhá. Požádali jsme předsedu Komise pony ČJF Jana Matušku, aby představil aktuální změny sportovně technických podmínek (SPT) pro sezónu 2023, které VV ČJF schválil již na konci roku 2022.

  Základní informací je, že formát a obtížnosti mistrovských skokových i drezurních soutěží zůstávají stejné jako v roce 2022. Nemění se ani počet kvalifikačních výsledků. Pár drobných změn ale přeci jen STP přinášejí. Jaké to tedy jsou?

  U všech  drezurních kategorií dochází k navýšení kvalifikačních kvót pro MČR.

  „První změnou je, že oblasti mohou postavit tři oblastní skoková družstva. Dále, u skoků platí povinnost plnit „stylové“ kvalifikační výsledky při kvalifikacích ČP ve stylovém skákání pony jezdců 2023,“ vysvětluje aktuální změny ve sportovně technických podmínkách pro skoky Jan Matuška a pokračuje drezurními soutěžemi: „Významnější změny přicházejí u drezurní části mistrovství. V kategorii jezdců 14–16 let je v rámci třetího kola vypuštěna volná sestava na hudbu a jezdci budou mít na programu tříkolovou soutěž v úlohách DU-B, DD, DJ.

  U všech kategorií dochází ke zvýšení kvalifikačních kvót. Kategorie jezdců 8-10 let z 60% na 62%, kategorie jezdců 11-13 let z 62% na 64% a u kategorie jezdců 14-16 let z 60% na 62%.“

  Zavedení kvalitativního hodnocení

  Jan Matuška objasňuje zvýšení drezurních kvalifikačních limitů s ohledem na nový systém hodnocení úloh: „Navýšení kvalifikačních kvót odráží zavedení „kvalitativního hodnocení“ do drezurního českého soutěžního prostředí nejen v rámci úloh FEI (Z-L), ale pro pony i v rámci národních úloh Z1, Z4 a Z5. Toto kvalitativní hodnocení bude uplatňováno při vypisovaní zmíněných úloh pro děti a jezdce na pony. Na sklonku roku 2022 již probíhalo i školení drezurních rozhodčích na kvalitativní hodnocení, a i při oslovení pořadatelů ČP v drezuře pony 2023 informujeme o potřebě či možnosti vypisování úloh s tímto hodnocením.“

  Stylová kvalifikace pro MČR musí být získána v rámci seriálových kol ČP ve stylovém skákání pony jezdců.

  „Cílem školení drezurních rozhodčích bylo pochopení myšlenky, že soutěže dětí a jezdců na pony mají být hodnoceny se zaměřením na sed jezdce, pomůcky, přesnost a efektivitu jeho jízdy. Kvalita koně by neměla mít žádný vliv na známky, pokud není sed jezdce a používání jeho pomůcek vnímáno jako negativní vliv na tempo koně. Pouze ve známce za celkový dojem, kde se posuzuje celkový obraz, může mít kvalita koně malý vliv,“ vysvětluje Jan Matuška nový pohled na hodnocení drezurních soutěží.

  Termínová listina ČP ČJF v drezuře jezdců na pony zahrnuje v průběhu roku 20 kvalifikačních kol v rámci vypsaných kategorií. Ty jsou Pony pohár 8 – 10 let, Pony pohár 11 – 13 let, Pony pohár 14 – 16 let, Pony Master 8 – 16 let. Celý seriál vyvrcholí v Brně na Panské líše 16. – 17. září 2023 v rámci finálových dvoukolových soutěží pro každou vypsanou kategorii, ze kterých vzejdou vítězové celoročního seriálu ČP v drezuře jezdců na pony.

  ČP ve stylovém skákání pony jezdců. ČP ve stylovém skákání pony jezdců má na programu 24 kvalifikačních kol, které vyvrcholí opět v Olomouci 22. září 2023.

  Hlavním partnerem seriálu ČP ve stylovém skákání pony jezdců je společnost Equiservis spol. s r. o.

  Základní soutěže ČP ve skocích pony jezdců proběhnou v 11 kolech po celé republice od dubna do září a vyvrcholí velkým finále v Olomouci 22. září 2023. Děti mohou soutěžit v pěti kategoriích podle věku, výšky pony a obtížnosti. Důležité je, že stylový seriál, který je od roku 2012 znám jako „Styl šampionát pony“, nyní „ČP ve stylovém skákání pony jezdců“ a i přes změnu názvů zůstává stále oblíbeným a vyhledávaným mítinkem během celé sezóny, se stává pro letošní rok i podstatnou zastávkou pro všechny zájemce o start na MČR pony, neboť stylová kvalifikace musí být získána právě v rámci seriálových kol ČP ve stylovém skákání pony jezdců. ČP ve stylovém skákání pony jezdců má na programu 24 kvalifikačních kol, které vyvrcholí opět v Olomouci 22. září 2023.

  Foto: archiv Jana Matušky

  Související příspěvky

  360x360 AD
  Back to top