• POTŘEBUJE VÁŠ KŮŇ ZUBAŘE?

  Ano, i koně chodí k zubaři. Popravdě spíše zubaři chodí za koňmi. Správně by zubař měl provést kontrolu zubů a případnou úpravu asi jednou za rok s cílem ošetřit chrup a předejít možným komplikacím v budoucnu. Jako mnoho jiných věcí v péči o koně, je potřeba ošetření zubů u koní značně individuální. Jeden kůň může potřebovat zubaře 2-3 x do roka, jinému postačí úprava po dvou letech a jiný prožije spokojený život, aniž by koňského zubaře vůbec viděl.
  Jedlíci ze stepí

  Abychom si ozřejmili, proč koně potřebují pravidelně zubaře, je třeba si uvědomit některá důležitá fakta.  V přírodě jsou koně, jako typičtí obyvatelé stepních a polopouštních oblastí, odkázáni na málo výživné tuhé traviny, které je potřeba v hubě dobře rozmělnit, aby je trávící trakt mohl zpracovat. K tomu koně příroda vybavila silnými zuby, které rostou asi do 10 let věku a následně jsou ještě vytlačovány z čelisti. Koňské zuby jsou při příjmu potravy celoživotně obrušovány asi o 5 mm za rok. Stoličky koní jsou velmi tvrdé. Sklovina není jen na povrchu zubu, ale utváří také řadu záhybů uvnitř zubu, čímž zvyšuje jeho tvrdost a odolnost.

  Ošetření zubů většinou probíhá v sedaci, je to bezpečnější pro ošetřujícího zubaře, koně i majitele.

  Je nasnadě, že my lidé koním podáváme potravu měkčí, než by měli v přírodě. Způsob příjmu je také do značné míry ovlivněn držením koní a neodpovídá přirozenému příjmu potravy při celodenním pasení. A tak proces přirozeného dorůstání a obrušování, na které jsou koňské zuby připravené evolucí, není v zajetí dostatečný. Na třecích plochách stoliček často vznikají ostré hrany. Na horních stoličkách přerůstá jejich vnější hrana, na spodních naopak ta vnitřní. Může proto dojít k velmi nepříjemnému poranění tváře nebo jazyka, kde mohou vznikat bolestivá ložiska a abscesy. Dalším problémem může být nerovný povrch třecích ploch zubů, který neumožňuje dostatečné rozmělnění potravy.

  Možná by vás to nenapadlo, ale kvalita chrupu je samozřejmě ovlivněna i geneticky. Chovatelé vybírají koně do plemenitby podle mnoha různých kritérií. Stav a kvalita chrupu jsou zpravidla na jednom z posledních míst. Avšak v přírodě se koně se špatným chrupem nemají šanci do plemenitby vůbec zapojit, neboť právě na stavu zubů přímo závisí příjem potravy, a tudíž i kondice zvířete. Díky tomu se případné špatné predispozice nepředávají dále.

  Kdy povolat zubaře?

  Jak tedy poznáte, že by si váš kůň zasloužil ošetření od koňského zubaře? První příznaky přicházejí zpravidla pozvolna, jindy je jejich nástup velmi rychlý a odehraje se i v řádu dní. Je na každém majiteli, jestli si jich všimne včas. V okamžiku, kdy se objeví na tváři koně otok nebo kůň přestane žrát úplně, je potřeba ošetření naprosto akutní.

  Běžné problémy se dají vyřešit orašplováním během jedné návštěvy zubaře.

  Příznaky je možné pozorovat zejména při příjmu potravy a vody. Koně, kteří potřebují zubaře, budou jíst pomalu a dělat časté pauzy při žraní sena, bude se zdát, jako by seno jen uždibovali. Můžete pozorovat také natáčení hlavy na stranu při žraní jadrného krmiva. Některým koním jádro přímo vypadává z huby. Někdy se koně naopak zakláněním hlavy snaží jakoby jádro do krku nasypat. Časté je, že se při pití koně vyhýbají studené vodě. Můžou být patrné i změny chování, a to v klidu, i při jízdě. Velmi běžné je, že se kůň nechce nechat nauzdit.

  Vizuální kontrola stavu po rašplování.

  Pozorujete-li bezdůvodný a náhlý odpor k udidlu, nebo třeba neochotu si nechat zapnout nánosník, může to být způsobeno ostrými hranami na stoličkách. Z dalších projevů to může být pohazování hlavou, vyplazování jazyka, skousávání udidla na jedné straně, horší kontakt na udidle, nebo úplné vyhýbání se kontaktu, otevírání huby při ježdění. S bolestivostí v hubě, která je způsobená problémy se zuby, může souviset i celková neochota k práci, pokles výkonnosti, sebepoškozování hlavy, vyhýbání se kontaktu s jinými koňmi nebo člověkem, případně i projevy agrese.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r. o.

  Související příspěvky

  360x360 AD
  Back to top