• PŘÍSTUP K NADVÁZE U KONÍ

  Nadváha u koní se stává stále větší výzvou. Správný management, včetně vhodného krmení a pastevního systému, je zásadní v prevenci proti obezitě.

  Ukládání tuku je normální fyziologická reakce na pozitivní energetickou bilanci (nadbytek energetických složek krmiva). Jenže když je toho tuku příliš moc a dochází k růstu tukové tkáně, nepřináší to nic dobrého. Přes menší neduhy jako jsou problémy s kondicí se může kůň s nadváhou „dopracovat“ až k metabolickým poruchám. 

  Co vše může způsobovat nadváha?

  Bylo vědecky prokázáno, že obezita u koní:

  • zvyšuje riziko laminitidy
  • způsobuje poruchy termoregulace
  • snižuje plodnost a zabřezávání
  • ovlivňuje říjový cyklus
  • zvyšuje riziko osteochondrózy u hříbat narozených obézní klisně
  • způsobuje nežádoucí rysy chování
  • snižuje výkonnost

  Prevence a management obézních koní

  1. Hodnocení BCS
   Pravidelné hodnocení tělesného stavu koně je základem pro zachování optimální kondice. Ideální tělesnou kondici nelze zcela specifikovat a liší se dle plemene, věku, využití a zdravotního stavu. Pokud si nejste jistí v hodnocení výživné kondice vašeho koně, prokonzultujte to nejlépe s výživářem, veterinářem, zkušeným chovatelem nebo trenérem.
  2. Genetické predispozice
   Určitě je důležité zmínit, že některá plemena mají k obezitě genetickou predispozici. Koně jako fjordové, velšští a shetlandští poníci nebo další plemena pony mají oproti jiným vyšší tendenci k nárůstu hmotnosti, nicméně obezita se vyskytuje běžně také u koní sportovních. Majitelé těchto koní by měli obezřetní a více dbát na preventivní opatření.
  3. Pohyb
   Obezitě lze předcházet pravidelným pohybem koně a tréninkem, samozřejmě vždy dle zdravotních možností koně. Pro koně, které již z nějakého důvodu nelze zatížit nebo nejsou jezdečtí, je vhodný systém aktivní stáje, kde jsou vybízeni k přirozenému pohybu.
  4. Pastva
   Pastva je přirozeným způsobem krmení koní, ale u obézních koní je potřeba pastevní systém správně řídit. Živinové hodnoty pastvy jsou ovlivněny druhovou skladbou, počasím, fází dne, půdou a dalšími faktory. Pastevní porost je mnohdy podceňován, a přitom je často právě on důvodem nadváhy koní. Příjem pastvy lze omezit například pásovou pastvou (přidělování pastevního porostu), využitím ,,suchých‘‘ netravnatých výběhů se senem nebo pomocí náhubků (ty však z hlediska welfare nejsou doporučovány).
   Náhubky pro koně nejsou v souladu s welfare koní. Je to krajní řešení když nejsou podmínky na omezení pastvy.
  5. Omezení množství krmiva a výběr krmiva
   Obézní koně by obecně měli dostávat krmiva s nižším obsahem cukru a škrobu. Základem krmné dávky obézních koní by mělo vždy být seno, nicméně i tím by se nemělo překrmovat (max. 1,5-2 % z živé hmotnosti koně). Celkový příjem sušiny krmiva by neměl přesahovat 1,5 %.
   Co se týče výběru jadrného krmiva, otázkou je, zda ho vůbec obézní kůň potřebuje. Jestliže je kůň bez zátěže nebo v lehké zátěži, jadrná krmiva pravděpodobně vůbec nebude potřebovat. Pokud se jedná o koně ve střední a vysoké zátěži, je pak vhodné skladbu krmné dávky konzultovat s výživářem.
   Určitě také buďte v obezřetnosti, jestliže máte obézního koně ustájeného venku se stádem. Takového koně je ho vhodné při krmení jadrnými krmivy oddělovat, aby nežral kromě svého také krmení ostatních. 
  6. Minerální a vitamínové doplňky
   I pro koně s nadváhou je důležitý dostatek minerálních látek a vitamínů. Ty lze doplňovat pomocí lizů nebo krmných doplňků. Doplňky lze přidávat například do nízkého množství bezobilných krmiv nebo travních úsušků.
  7. Dostatek vody
   Zajistěte dostatek čisté, čerstvé vody, aby organismus koně fungoval co nejúčinněji a zbavoval tělo metabolických a jiných odpadů.

  Senné břicho nemusí ukazovat na obezitu

  Senná břicha nemusejí mít vždy spojitost s nadváhou. Mnoho koní, zejména velmi mladí a staří, mohou vykazovat senná břicha bez souvisejícího hromadění tělesného tuku. Obvykle je senné břicho způsobeno překrmováním objemných krmiv. Někdy může být taktéž způsobeno parazity.

  Správný management obezity u koní vyžaduje individuální přístup a spolupráci s odborníkem na výživu koní nebo veterinářem. Prevence obezity je zásadní pro zajištění dlouhodobého zdraví a pohody vašeho koně.

  Text: Ing. Lucie Humeni, více o autorce zde

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top