• PROČ JE LONŽOVÁNÍ UŽITEČNÉ

  Pro jednoho běžná rutina, pro druhého základ výcviku koně, pro třetího naprostá zbytečnost. Skoro by se dalo říci, co jezdec, to názor na ložování. Podívejme se na benefity plynoucí z pohybu koně na lonži podrobněji.

  Lonžování – co to vlastně je?

  Lonžování je typ práce s koněm ze země, kdy se kůň pohybuje po kruhu kolem stojícího, respektive popocházejícího člověka – lonžéra, na dlouhé oprati – lonži. Kůň je ovládán pomocí hlasu, pohybů těla lonžéra, případně biče. Lonžování se často používá k základnímu výcviku a obsedání mladých koní, ale má svoje místo i u koní starších. Základními potřebami jsou lonž, ohlávka, případně obnosek a lonžovací bič. Pro pokročilejší lonžování je možné využít mnoho lonžovacích pomůcek pro práci s krkem koně, v takovém případě je potřeba lonžovací obřišník, obnosek nebo uzdečka. Detailně o lonžovacích pomůckách píšeme v článku ZDE

  Proč lonžovat

  Důvodů, proč zvolit lonžování, je více. „Proč“ může mít důvody „fyzické“ nebo „komunikační“, avšak popravdě je nelze od sebe oddělit. Můžete lonžovat s cílem zlepšit komunikaci, avšak při pohybu dojde jistě k posílení, zlepšení koordinace, rovnováhy… A když budou vaše cíle v rovině fyzické, stejně se zlepší i komunikace s koněm. Lonžování prostě funguje komplexně.

  1. Mladí koně a základní výcvik
   U mladých koní se lonžování využívá k navázání základní spolupráce s člověkem a ke zlepšení ovládání svého těla. Mladí koně si během lonžování fixují hlasové povely, získávají rovnováhu při pohybu na kruhu a při přechodech, učí se plynule měnit chody, roste jim fyzická kondice, posilují celé skupiny svalů, tvaruje se horní linie, posiluje hřbet.
  2. Mladí koně a obsednutí
   Před obsednutím jsou koně často lonžováni, aby si zvykl na sedlo na hřbetě. Samotné obsednutí může být prováděno na lonži.
  3. Alternativa k pohybování pod sedlem
   Lonžování může nahradit práci pod sedlem třeba v případě, že jezdec není 100 % fit. Lonžování může sloužit jako protažení například po závodech.
  4. Pohyb v rekonvalescenci po nemoci či zranění
   Koně v rekonvalescenci mohou z lonžování profitovat – pomocí kontrolovaného pohybu, kterým lonžování bezpochyby je, se postupně vrátí do pracovního režimu, mohou posílit ochablé svaly a dostat se trochu do kondice.
  5. Fyzio
   Lonžování může vyřešit různé neduhy jako křivost či nerovnováhu, pohyb posílí různé svalové skupiny, zlepší pružnost koně a jeho obratnost. Používá se i jako náprava špatně ježděných koní se slabými zády. Pro tyto koně je pohodlnější posílit horní linii bez zatížení ve hřbetu, tedy bez jezdce.
  6. Lonžování jako pohybování před ježděním
   Lonžování lze využít u výbušnějších koní jednoduše k „upuštění páry“ před samotným ježděním.
  Lonžování se promítne ve fyzické kondici, obratnosti, ohebnosti  a rovnováze koně. Díky lonžování se také zlepší komunikace mezi jezdcem a koněm.

  Zlepšení komunikace

  Výše zmíněné benefity jsou především v rovině fyzické. Již v úvodu článku byla zmíněná také komunikace mezi lonžérem a koněm. Při lonžování lonžér používá k ovládání koně hlas, řeč těla, případně lonžovací bič. Pro nás lidi hraje zásadní roli v komunikaci obsah slov a vět. Koně se zaměřují na melodii, sílu, tón a intonaci. Při lonžování není tedy dobré telefonovat, ale mluvit ke koni. Intonací, hloubkou hlasu a intenzitou jasně dávejte najevo svoje požadavky. Myslete na to, že hlasové pobídky lépe vyniknou, nejsou-li součástí nepřetržitého monotónního proudu slov. Ticho je totiž také hlasová pomůcka.

  Řeč těla je u koní důležitější než hlas. Koně, jako stádová zvířata, spolu komunikují řečí těla, a často jsou to signály velice jemné, kterých my si nemusíme ani všimnout. Naučte se koně ovládat postojem a pohybem. Jasné je, že když se ocitnete spíše za zádí, kůň bude popoháněn vpřed, když se postavíte více před koně, napřímíte a natočíte čelem, kůň zpomalí či zastaví. Zkoušejte různé postavení ramen, natočení, napřímení či schoulení – uvidíte, jak moc na vás kůň reaguje. A konečně lonžovací bič. Ten teoreticky slouží k popohání koně. To je ale spíše laická představa založená na švihání bičem. Ve skutečnosti slouží lonžovací bič k vymezení kruhu, lze jím koně nejen popohánět k rychlejšímu pohybu, ale i „brzdit“, rámovat. Kůň by se v žádném případě neměl biče bát, ale měl by jej respektovat. Lonžovací bič je prodloužením ruky, jakýmsi ukazovátkem, jenž zdůrazňuje pohyby člověka.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top