• SÍLA ZÁMĚRU NÁS ŽENE DÁL

  Přelom roku vede k přemítání nad rokem uplynulým. Hodnotíme, čeho jsme dosáhli a taky to, co nám uniklo. Mnozí z nás nakonec nejsou úplně spokojeni a přirozeně to chtějí napravit.

  To platí jak v běžném životě, tak i kolem koní. Nejeden jezdec si horečně sepisuje své cíle a připravuje se na to, že dá věci do pohybu k naplnění svých snů a tužeb. Psychologové označují toto myšlenkami a energií nabité období jako „lednový efekt“. Bohužel po lednu nevyhnutelně přichází únor! Toto období se vyznačuje pokleslou náladou a nedostatkem energie a chuti. Smělé cíle a plány odnesla voda z tajícího sněhu.

  Záměr nás dovede k cíli

  Snad nejdůležitější složkou úspěchu při dosahování cílů je záměr. Rozhodnutím o tom, čeho chcete dosáhnout, si určíte cíl, ale záměr je o zaměření vaší mysli na cestu k tomuto cíli. Právě záměr nakonec vytváří energii, která vás posouvá vpřed. Když máte jasný záměr, je pro vás mnohem snazší stanovit si konkrétní kroky k jeho uskutečnění a začít na nich aktivně pracovat.

  Můžete mít za cíl vyhrát mistrovství, ale pokud si nestanovíte záměr, jakou cestou se k tomu vydáte, nikdy tam nedojdete. Právě to se stává mnoha jezdcům. Skvěle si uvědomují a zapisují své cíle, jsou nadšeni prací na jejich dosažení, ale když je nadšení přejde, vrátí se ke starému a zaběhnutému. A cíle mizí v nenávratnu.

  Zaměřme se na záměr

  Pokud tedy přesně víte, co doopravdy chcete, dokážete to pojmenovat, můžete to také uskutečnit. To je základní tvořivý princip, který se označuje právě slovem “záměr“.

  Záměr je o promyšleném chování, už ze slova samotného je cítit akce. Cíl je jen koncový stav. Ten neříká nic o všech těch činnostech, které je potřeba k jeho dosažení vykonat. Cíle, reálné i nereálné, jsou ze své podstaty orientované na budoucnost, je snadné se jich vzdát nebo na ně zapomenout. Záměr je to, co můžete přenést do přítomnosti, realizovat tady a teď. Záměry pomáhají vyjádřit budoucí cíle v přítomnosti. Ne, není ní to jen slovíčkaření. Opravdu v tom je rozdíl!

  Najít záměr

  Najít záměr nemusí být snadné. Od mala jsme vedeni k tomu, abychom naplňovali očekávání bližních a obdivovali společností uznané mety. Někdy se pak stává, že rozeznat a pochopit vlastní záměry nemusí být tak snadné a jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. My jezdci máme velké štěstí, že mámě koně a ti se nenechají sešněrovat dlouhodobými trendy ani módní vlnou. Fungují pořád stejně a když jezdec udělá chybu, dostane od koně jasnou odpověď. Příkladů by mohlo být přehršel, od narovnaných zad až po procválaný oblouk před skokem.

  • Zapište si ho

  Nejoblíbenější metodou vyjádření záměru je jeho zapsání. Samotné psaní pomáhá, zostřuje myšlení a buduje závazek – okřídlené „co je psáno, to je dáno“ pořád platí. Udělejte si čas, psychologové doporučují 15-20 minut, sepište stávající stav a pak na nový papír stav, jak by se vám líbil. Nebojte se detailů, pište všechno, co vás napadne a co cítíte. Pak už stačí pozorně přečíst, porovnat, a záměr by měl být na světě. Klidně ho zestručněte do několika bodů, abyste jej napsaný mohli mít snáze na očích. Třeba si nalepte v bodech svoje záměry do boxu na čištění, budete je mít na očích vždy před ježděním.

  • Představte si ho

  Mnohdy máme obavy z neznámého. Je přirozené, že se člověk bojí věcí, které nezažil – například nevíte, dokud nestojíte na olympiádě na stupních vítězů, jaké to je být olympijským vítězem. Zde vám může nesmírně pomoci představivost. Má moc učinit neznámé známým. Může vám pomoci vyplnit mezeru mezi místem, kde se právě nacházíte, a vaším cílem. Dopřejte si klid a pohodlí, zavřete oči a zasněte se. Představte si sebe sama v situaci, kterou chcete dosáhnout, představujte si všechny detaily, barvy, tvary, struktury, teplotu, vánek, světlo, zkrátka všechno včetně emocí.

  Co má vizualizace výsledku společného se záměrem? Umožňuje vám přenést pocit dosažení cíle do přítomnosti. A pokud se s těmito emocemi dokážete v přítomnosti spojit, mohou podpořit vaše záměry. Metoda vizualizace určitě není pro každého, ale tréninkem se ji můžete naučit.

  • Mluvte o něm

  Promluvte o svých záměrech s někým, komu důvěřujete. Tím, že je budete muset formulovat, se nad nimi budete muset zamyslet a dát jim konkrétní podobu. Samozřejmě, nikdo nezná vaše myšlenky, a nakonec budete muset svoje záměry pojmenovat sami. Tím, že je vyslovíte před jinou osobou, učiníte tak trochu závazek. I ten se počítá.

  • Použijte rituál

  Rituály jsou častým způsobem, jak oživovat své záměry. Jedním z takových rituálů je systematické vyslovování záměrů třeba před tréninkem. Vypracujte si rituál, při kterém si před každým tréninkem určíte a vyslovíte své záměry. Zamyslete se nad kroky potřebnými k dosažení cíle, soustřeďte svou mysl a energii na to, co musíte udělat. Buďte hodně konkrétní! Jen tak to funguje. Dodržováním rituálu si nejenom zajistíte každodenní spojení se svými cíli, ale také cíleně zaměříte svou mysl a energii na činnost potřebnou k dosažení úspěchu.

  Uvedené techniky jsou jen částí z možných postupů, jak své cíle z budoucnosti pomocí záměrů přenášet do současnosti. Zkuste je, najděte si ty, které vám vyhovují nejvíce. Až za rok budete bilancovat, snad to bude rozjímání velmi radostné!

  Ať vám koně jdou i v novém roce!

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top