• SPÁNEK U KONÍ – ZÁKLADNÍ FAKTA

  Spánek je pro koně stejně důležitý jako pro lidi a jiná zvířata. Když koně spí, probíhají v jejich těle životně důležité procesy pro jejich fyzické a duševní zdraví a pohodu. V článku se dozvíte to nejdůležitější o spánku koní.

  Doba spánku

  Délka spánku, kterou koně potřebují, se může lišit v závislosti na faktorech jako je věk, pohlaví, zdravotní stav a individuální rozdíly. Obecně platí, že dospělí koně potřebují přibližně 3 až 6 hodin spánku denně, i když se to může lišit v závislosti na věku a zdravotním stavu. Hříbata potřebují více spánku než dospělí koně, často tráví spánkem značnou část dne – uvádí se až 16 hodin denně. Jak koně dospívají, jejich potřeba spánku se snižuje. Nemocní nebo zranění koně mohou vyžadovat více spánku než zdraví koně, protože jejich tělo potřebuje delší odpočinek pro hojení a zotavení. Stejně jako u lidí, tak i u koní je potřeba spánku značně individuální.

  Proč je spánek důležitý?

  1. Odpočinek a regenerace
   Spánek umožňuje koním odpočívat a zotavovat se z fyzické námahy při každodenních činnostech. Ať už se koně pasou, pracují nebo stojí v boxe, spotřebují během dne značné množství energie a dochází k tělesné únavě. Spánek poskytuje možnost energii doplnit, regenerovat organizmus a odbourat únavu.
  2. Duševní zdraví
   Stejně jako lidem, i koním spánek prospívá po psychické stránce. Právě během spánku jejich mozek zpracovává informace a upevňuje vzpomínky. To koním pomáhá učit se ze svých zkušeností a efektivněji se přizpůsobovat novým situacím.
  3. Podpora imunitního systému
   Dostatečný spánek je nezbytný pro udržení zdravého imunitního systému. Během spánku produkuje tělo koní bílkoviny zvané cytokiny, které pomáhají regulovat jejich imunitní reakce. Bez dostatečného spánku mohou být koně náchylnější k nemocem a infekcím.
  4. Regulace tělesných funkcí
   Spánek hraje klíčovou roli při regulaci různých tělesných funkcí, včetně hladiny hormonů, úrovně metabolismu a teploty. Kvalitní spánek pomáhá zajistit optimální fungování koňského organismu.
  5. Stabilita chování
   Spánek také ovlivňuje chování a temperament koní. Dobře odpočinutý kůň má větší pravděpodobnost, že bude vykazovat klidné a předvídatelné chování, zatímco nedostatek spánku může vést k podrážděnosti, úzkosti a dalším problémům s chováním.

  Ve stoje nebo v leže?

  Koně spí ve stoje nebo v leže. Spánek ve stoje umožňuje koním odpočívat, a přitom zůstat na nohou, což je pro jejich přežití ve volné přírodě zásadní, protože jim to umožňuje rychle utéct před potenciálními predátory a hrozbami. Během spánku ve stoje se koně dostávají do stavu lehkého spánku, kdy jejich svaly zůstávají částečně zapojeny, aby udržely jejich váhu.

  Naproti tomu spánek vleže je hlubší forma spánku, kdy se koně plně položí na zem. Tento typ spánku je nezbytný pro to, aby koně mohli prožít spánek s rychlými pohyby očí (REM), který je klíčový pro duševní omlazení a celkovou pohodu.

  REM a nonREM fáze

  Pokud se ponoříme hlouběji do spánku, respektive jejich typů, koně, stejně jako lidé a mnoho dalších savců, během spánkového cyklu zažívají spánek REM (rychlé pohyby očí) a spánek non REM:

  • Non-REM spánek se vyznačuje pomalými mozkovými vlnami a uvolněným svalovým tonusem. Během této fáze mohou koně stát nebo ležet, ale jejich spánek je ve srovnání se spánkem REM lehčí. Non-REM spánek je důležitý pro fyzický odpočinek a regeneraci.
  • REM spánek je hlubší fáze spánku spojená se sněním a kognitivními procesy. Během spánku REM koně obvykle leží a jejich svaly jsou ve srovnání se spánkem non-REM uvolněnější. Spánek REM je klíčový pro mentální omlazení, konsolidaci paměti a celkové kognitivní funkce.

  Koně potřebují spánek REM k udržení optimální funkce mozku a duševní pohody. Spánek REM však u nich trvá jen krátce, obvykle přibližně 15 až 30 minut s přestávkami během noci. Přesné množství spánku REM, které koně potřebují, není přesně známo. Pokud koně nemohou dosáhnout REM spánku z důvodu poruch nebo nedostatku spánku, může to vést k různým negativním dopadům na jejich zdraví a poruch chování.

  Celkově je rovnováha mezi spánkem REM a spánkem mimo REM pro koně životně důležitá pro udržení fyzického zdraví, kognitivních funkcí a celkové pohody. Dostatečný spánek, zahrnující fáze REM i non-REM, je pro koně nezbytný, aby prospívali a vedli zdravý život.

  Spánek ve stoje

  Koně mají jedinečnou schopnost spát ve stoje. Spánek ve stoje umožňoval divokým předkům rychle utéct před predátory. Při spánku koně zavírají oči, ať už ve stoje, nebo vleže.

  Koně mohou spát ve stoje díky specializovanému uzavíracímu mechanismu v nohách, který se nazývá statický aparát. Tento mechanismus zahrnuje uspořádání šlach, vazů a kostí v  v předních i zadních nohách.

  • Přední končetiny
   Když kůň stojí, je jeho váha podpírána především předníma nohama. Aby se kůň ve stoji prospal, uvolní svaly a šlachy na předních nohách a umožní jim, aby se zafixovaly ve své poloze. Aparát zapojuje šlachy a vazy v předních nohách, což koni umožňuje udržet svou váhu, aniž by aktivně stahoval svaly. Tento mechanismus v podstatě umožňuje „uzamknout“ přední nohy na místě, čímž zajišťuje stabilitu a snižuje svalovou námahu. Přední nohy slouží jako sloup
  • Zadní končetiny
   Na druhou stranu zadní nohy hrají klíčovou roli při udržování rovnováhy a stability, když kůň spí ve stoje. Na rozdíl od předních nohou nemají zadní nohy blokovací mechanismus. Místo toho se koně spoléhají na kombinaci svalového tonu a polohy kloubů, aby udrželi svou váhu. Zadní končetiny jsou mírně ohnuté v hlezenním kloubu. Takže koně ve spánku jednu zadní nohu povolí a na druhé stojí. Po chvilce si nohy vymění.

  Důmyslný pohybový aparát předních nohou spolu s koordinovaným postavením zadních nohou umožňuje koním spát ve stoje a zároveň udržovat stabilitu a šetřit energii. Tato jedinečná adaptace zajišťuje koním možnost odpočinku a zároveň být připraveni k rychlému útěku.

  Sní koně?

  I když je náročné jednoznačně určit, zda koně během spánku mají sny, existují důkazy, které naznačují, že je to velmi pravděpodobné. Během spánku REM se u koní projevují rychlé pohyby očí, nepravidelné dýchání, svalová relaxace, záškuby a vokalizace, navíc vzorce mozkové aktivity pozorované a měřené EEG během spánku REM, které jsou u lidí a jiných savců spojován se sněním, jsou přítomny i u koní. Koně mohou ve spánku skutečně snít.

  I když nemůžeme s jistotou vědět, o čem koně sní. Lze předpokládat, že jejich sny mohou zahrnovat zážitky a podněty z jejich bdělého života, pravděpodobně zpracovávají a upevňují vzpomínky. O čem asi koně sní?

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top