• STĚHOVÁNÍ DO NOVÉ STÁJE

  Stěhování do nového domova může být pro koně stresující. Koně mají rádi, když se dějí důvěrně známé věci na dobře známých místech v nejlépe předvídatelný čas. A proto pro ně mohou být velké změny spojené s příchodem do nové stáje náročné.

  Stěhování do nové stáje je (nejen) pro koně vždy velkou změnou. Koně čeká absolutní změna prostředí, noví lidé, neznámí koně, nezaběhlé denní rutiny, jiné seno, podestýlka, voda atd. Myslím, že si komplexnost změny s našimi lidskými smysly, vnímáním světa a jeho nebezpečí ani nedovedeme představit. Naštěstí můžeme udělat hodně pro to, aby se kůň během stěhování a zabydlování v novém domově cítil lépe.

  Při příjezdu musí být vše připraveno

  Nastlaný box s vodou a senem je potřeba mít přichystaný. Koně po vyložení z přepravníku můžete krátce povodit a pak ho hned dát do nachystaného boxu. Kůň bude po cestě potřebovat odpočinek. Nová stáj je plná nových věcí, zvuků, pachů, a to vše je zátěž pro psychiku koně. Dobrým tipem může být použití stejné podestýlky, jakou byl kůň nastlán v původní stáji. Cokoliv důvěrně známého může koni dodat klid.

  Zkoumání prostředí nové stáje vyžaduje dostatek času a trpělivosti. Dopřejte je koni,. Čím důkladněji se seznámí se všemi „bubáky“, tím lépe se v nové stáji usadí.

  Prozkoumejte společně areál stájí

  U koní platí, že „nejpomalejší cesta je ta nejrychlejší“. Zabydlování se v nové stáji nelze uspěchat, kůň si musí všechno svým tempem prohlédnout, poznat a přijmout. Při první procházce po nové stáji určitě nespěchejte, nechte koně, aby si vše prozkoumal podle svého uvážení. To mu pomůže poznat nové prostředí, pachy a zvuky nové stáje. Možná to bude procházka plná nedůvěřivého natahování krku a frkání a kulení očí nebo to kůň pojme jako parádní přehlídku caplování a řehtání se zdviženým krkem a ocasem. Ať tak či onak, důležité je zachovat klid a dát mu dost času.

  Alfou a omegou je režim

  Čím více se budete držet původního režimu, tím lépe. Je nasnadě, že s novou stájí přijde nejspíše změna v časech krmení, pobytem ve výběhu a celkovým stájovým chodem. Snažte se chodit jezdit ve stejný čas, jak byl kůň zvyklý, běžnou péči provádějte stejně jako tomu bylo v původní stáji. Je-li to možné, změny zavádějte postupně. V prvních týdnech se vyvarujte i kování, běžným veterinárním zákrokům jako je očkování, neměňte jadrné krmivo ani nepřidávejte nové krmné přísady a vyvarujte se dalším činnostem, které jsou pro koně zátěžovou situací. To, že v původní stáji kůň hravě zvládl podkování, nemusí být jistotou v nové stáji. Nejedná-li se o nic akutního, dejte koni alespoň dva, tři týdny, aby se sžil s prostředím. Stejně tak dopřejte koni čas i v tréninku. Nesnažte se o intenzivní trénink nebo nové cviky, dokud z koně neopadne nervozita.

  Ostatní koně

  Kontakt s ostatními koňmi závisí na typu ustájení a managementu stáje. I zde je na místě velká obezřetnost a pomalý postup. Ono to „rychle“ jednou, dvakrát může vyjít, ale…! Při společném pobytu ve výběhu seznamujte nového koně se stádem postupně, nejlépe přes bytelnou ohradu. Je jedno, jestli bude kůň sdílet výběh s jedním nebo dalšími dvaceti koňmi. Při vypuštění do stáda mějte situaci pod kontrolou a ujistěte se, že případné konflikty nejsou pro účastníky nijak nebezpečné. V případě boxového ustájení a individuálních padoků je kontakt s ostatními koňmi minimalizován, ale i tak by se koně měli vzájemně znát. Dejte jim možnost se poznat.

  Buďte ostražití a empatičtí

  Je potřeba koni, než se přizpůsobí v nové stáji, věnovat trochu více pozornosti. Sledujte ho zvlášť bedlivě, kontrolujte, zda dost pije z nové napáječky, jestli se dost pase, sežere celou krmnou dávku, jestli ho ostatní koně neodhání ve výběhu z příkrmiště, jestli není vyčleněn za stáda, má koňského kamaráda, spí tak, jak byl zvyklý? Mějte oči otevřené! Každý den sledujte zdravotní stav a chování, protože stres může zvýšit pravděpodobnost výskytu některých onemocnění.

  Jak dlouho to bude trvat?

  Buďte trpěliví, každý kůň se přizpůsobuje jiným tempem. Někteří se mohou přizpůsobit okamžitě a zdánlivě je to vůbec nerozhází, zatímco někteří potřebují hodně času a trpělivosti. Obvykle se uvádí, že koně si zvyknou za 2 týdny až 3 měsíce. Pokud je kůň změnou prostředí opravdu zaskočen a stresován, možná bude potřeba promluvit s veterinářem. Dopřejte svému koni tolik času a trpělivosti kolik potřebuje a uvidíte, že si v novém prostředí zvykne a na první nedůvěřivou procházku po areálu budete po týdnech vzpomínat jen a jen s úsměvem na tváři.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top