• PRŮVODCE ODČERVENÍM KONÍ

  Vnitřní parazité mohou vážně ovlivnit zdraví koně. Odčervení by se nemělo nikdy podceňovat. V článku se dozvíte to nejdůležitější, co byste o odčervování koní měli vědět.

  Důležitost odčervení

  Vnitřní parazité bývají příčinou špatné tělesné kondice, mohou způsobit nevratné poškození střev a dalších orgánů, koliky, a ve vážných případech i úhyn koně. Při odčervování se snažíme, aby byl kůň zbaven co nejvíce parazitů a zároveň, aby vylučoval do prostředí co nejméně jejich vajíček. Účinné odčervení zabrání parazitům dokončit jejich životní cyklus, produkovat vajíčka a dále zamořovat pastviny. To vede ke snížení možnosti opětovného nakažení koně, případně dalších koní v jeho blízkosti.

  Mýty o tom, že odčervovací přípravky poškozují zdraví koně, pocházejí z 60. let minulého století, kdy skutečně odčervování s sebou neslo zdravotní rizika pro koně. Dnešní anthelmintika jsou fatální pro parazity – bezobratlé živočichy, pro savce nejsou v běžných dávkách toxické. Moderní přípravky jsou bezpečné i pro odčervení březích klisen. Vždy je samozřejmě potřeba dodržet doporučení daná výrobcem či veterinářem.

  Rezistence parazitů na odčervovací přípravky se zvyšuje. Při odčervení je potřeba dodržovat zásady, které  vzniku rezistence předcházejí.

  Rezistence

  Je v zájmu koní, aby byli pravidelně odčervováni. Rezistence parazitů na léky se postupem času zvyšuje. Klíčem ke snížení pravděpodobnosti vzniku rezistence je výběr správného odčervovacího přípravku a jeho následné podávání ve správné dávce a ve správný čas. Použití příliš nízké dávky odčervovacího přípravku může urychlit vznik rezistence. Na druhou stranu časté a zbytečné odčervování také zvyšuje možnost vzniku rezistence. 

  Správná péče o pastviny

  Kromě odčervování existují obecné zásady v rámci managementu pastvin, které vedou ke snížení počtu vajíček červů v prostředí. Vhodná správa pastvin sice samotného koně červů nezbaví, ale je základem prevence opětovného nakažení.

  1. Abyste zabránili šíření parazitů v trávě, kterou koně spásají, nepoužívejte koňský hnůj jako hnojivo na pastvinách pro koně.
  2. Snažte se dvakrát týdně odstraňovat trus z pastvin, abyste odstranili zdroj nových vajíček, kterými se koně mohou nakazit.
  3. Paste přiměřený počet koní. Doporučuje se na trvalých pastvinách mít maximálně 2 koně na 1 hektar. Více koní na malém prostoru znamená více „hromádek“ a pasení blíže k trusu, což zvyšuje pravděpodobnost infekce.
  4. Pokud je to možné, můžete nechat skot a ovce pást společně s koňmi. Budou se rádi pást na trávě, kterou koně nebudou vypásat (třeba v blízkosti hromádek), a přitom stráví larvy koňských červů, které u skotu nebo ovcí nepřežívají. Pasete-li skot nebo ovce společně s koňmi, musí i ti být vhodně odčervováni.
  5. Necháváte-li pastvinu přes léto na čas odpočinout, před odpočinkem ji zvláčejte, vajíčka a larvy vyschnou a uhynou. Ale je potřeba toto udělat jen za horkého a slunečného počasí, v opačném případě jen roztáhnete vajíčka po celé ploše.
  6. Po odčervení koně okamžitě přesuňte na novou pastvinu.
  7. Pokud necháte pastviny od podzimu do začátku jara odpočívat, dáte zimnímu počasí šanci zahubit většinu larev, nicméně nelze se spolehnout, že mrazy zajistí pastviny bez zárodků parazitů.
  Koňský trus ve slámě.
  Odčervování na základě rozboru trusu se  zatím příliš neujalo. Je to jedna z cest, jak odčervení koně přesně časovat.

  Koprologie

  Pomocí koprologického vyšetření trusu můžete zjistit reálné zamoření konkrétního koně parazity. Výsledkem koprologického vyšetření je počet a druh vajíček v určitém množství trusu koně. Prováděním sčítání vajíček červů každých 8-10 týdnů můžete přesně vědět, kdy byste měli odčervovací přípravek podat. Jakmile počet vajíček přesáhne určité množství, je nutné odčervení provést. Pokud se rozhodnete pro tuto metodu, bývá stále nutné provádět ošetření proti tasemnicím každé jaro a podzim.

  Kdy a jak byste měli odčervovat

  Všichni pasoucí se koně mají pravděpodobně vnitřní parazity, to je realita. Většina koní jich má malý počet, který nemá žádné nežádoucí účinky a nemusí koni škodit. Odčervování udržuje množství parazitů v „neškodných“ mezích. Problémy nastanou, pokud se parazité přemnoží, pak mohou způsobit problémy jako je hubnutí, koliky a průjmy.

  Standardně jsou v našich chovech koně odčervováni 2-4x ročně v závislosti na způsobu chovu a zamořenosti pastvin. Vhodné je odčervovat cíleně a měnit přípravky, respektive měnit jejich účinné látky, aby se předcházelo vzniku rezistence.

  Praktické tipy k odčervování

  • Odčervení by mělo proběhnout u všech koní v celé stáji naráz.
  • Střídejte odčervovací přípravky, důležitá je účinná látka v přípravku obsažená.
  • Po odčervení nechte koně v boxe, snadno zde odstraníte hnůj.
  • Vždy odčervěte koně nově příchozí do stáje, mohou být zdrojem nových parazitů.
  • Březí klisny, hříbata a laktující klisny je potřeba odčervovat dle individuálního schématu.
  • Nejsnáze se odčervuje pomocí pasty, kterou vtlačíte do huby koně.
  • Přípravky se dávkují na váhu koně.
  • Nižší než potřebná dávka způsobuje rezistenci parazitů vůči odčervení, mírně vyšší dávka není na závadu.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top