• JEDOVATÉ ROSTLINY NEJEN NA PASTVINÁCH

  Koně na kvalitní pastvině obvykle nepozřou jedovaté rostliny, pokud mají k dispozici dostatek jiné píce. Pokud je však pastva přepasená nebo je píce ve špatném stavu kvůli suchu, někteří koně ochutnají rostliny nebo listy stromů, kterých by se normálně nedotkli.

  Mnohé z těchto nebezpečných jedovatých rostlin mají hořkou chuť, která koně po ochutnání odradí od toho, aby je dál jedli. Ale hladoví koně mohou být nuceni spásat vše, co najdou. Následkem spásání jedovatých rostlin může být kolika, neurologické, srdeční či dýchací potíže nebo dokonce smrt.

  Nebezpečí se mění během roku

  Ne všechny rostliny rostou v každém ročním období, proto je potřeba, aby majitelé koní a správci pastvin několikrát ročně kontrolovali pastviny a výběhy. Stromy mohou během roku vyrůst tak, že větve zasáhnou nad výběh nebo se do výběhu mohou dostat po větru spadané větve nebo na podzim suché listy.

  Mezi rostliny na pastvinách, které představují pro koně nebezpečí, patří např. ocún jesenní, šedivka šedá, prasetník kořenatý, netýkavka žláznatá, přeslička, třezalka tečkovaná, pryskyřníky, bolehlav a obávaný starček přímětník.

  Mezi stromy a keře z kategorie jedovatých patří ořešák, třešeň ptačí, tis, kaštan koňský, štědřenec, akát, javor klen, zimostráz vždyzelený, javor jasanolistý a dub.

  Pravidelná kontrola pastvin je důležitá. Když koně mají k dispozici dostatek píce nebo sena jako příkrmu, spásání jedovatých rostlin by se měli instinktivně vyvarovat.

  Rostliny a stromy nemusí být stejně nebezpečné ve všech ročních obdobích a ve všech fázích růstu. Navíc mnohdy jsou jedovaté jen některé části rostliny a jiné části jsou pro koně považovány za nejedovaté. Stejně tak závisí i na stavu rostliny. Zkrátka, ne všechny jedovaté rostliny jsou jedovaté stále! Například v seně usušený pryskyřník prudký není pro koně toxický, ale v čerstvém stavu může být nebezpečný. Ke spuštění toxicity třezalky tečkované, která způsobuje svědivou kožní vyrážku, je často potřeba vystavit koně slunečnímu záření. Nejlepší prevencí je však raději zamezit koním přístup k těmto rostlinám úplně, aby ke konzumaci raději vůbec nedošlo.

  Ochrana před otravou

  Chcete-li koně ochránit před otravou jedovatými rostlinami, dodržujte následující opatření:

  • Pečlivě a pravidelně kontrolujte pastviny, případně si na pomoc přizvěte odborníka na rostliny, který pomůže identifikovat nebezpečné byliny a stromy.
  • Vyhněte se vyhánění koní na pastviny, které jsou přepasené nebo ve špatném stavu.
  • V případě nedostatku píce zajistěte příkrm senem.
  • Kontrolujte louky po bouřkách a silných větrech, abyste se ujistili, že tam nespadly větve nebezpečných stromů.
  • Sledujte koně, kteří byli vypuštěni na novou pastvinu, a pokud vykazují známky koliky, neurologických či jiných problémů, obraťte se na veterináře a sdělte mu svou obavu o možnou otravu.
  Jedovatost tisu je dobře známá, k usmrcení koně stačí 100 g jehličí a smrt může nastat v průběhu několika minut.

  Nebezpečí číhá nejen ve výběhu

  Mnoho jedovatých rostlin najdete nejen ve výběhu, ale i v parkových a zahradních úpravách v jezdeckých areálech. Dejte pozor, aby se koně nedostali z jim určených ploch a prostor. Také myslete na to, kde koně uvazujte a jestli v jejich dosahu nejsou nebezpečné rostliny. Jedovatost tisu červeného, který působí doslova okamžitě na srdce, je dobře známá. K otravě koně postačí 100 g jehličí a jeho smrt může nastat v průběhu několika minut. Avšak kolem stájí najdete i další jedovaté stromy a keře.

  Štědřenec odvislý je prudce jedovatý. V poslední době se objevuje nejen v zahradách, ale i ve volné krajině, kde se mu dobře daří.

  Zimostráz vždyzelený – buxus je v jezdeckých areálech hojně rozšířen. Používá se jako živý plot pro svou nenáročnost, rychlý růst a dobrou tvarovatelnost. Pro koně je toxický, smrtelná dávka pro koně je asi 750 g zelených větviček. Zimostráz obsahuje komplex steroidních alkaloidů, jedním z nich je buxin, který je jedovatý pro všechny druhy zvířat i pro člověka.

  Štědřenec odvislý se v poslední době hojně objevuje v zahradách, ale díky tomu, že snadno zplaňuje, ho najdete ve volné přírodě. V červnu rozkvétá jasně žlutými motýlovitými květy uspořádanými do asi 20 cm dlouhých hroznů, právě proto se mu lidově říká zlatý déšť. Nejjedovatější jsou jeho semena, k usmrcení koně postačí pouze 200 semen. Příznaky otravy se objevují v průběhu desítek minut po požití, zahrnují bolesti břicha, slinění, tachykardii, někdy excitaci, třes, záškuby až křeče, pocení, hypertermii, později poruchy vidění, ospalost, svalovou slabost, bezvědomí. Smrt nastává v důsledku selhání oběhu nebo dechu.

  Pro koně jsou z okrasných keřů jedovaté i oblíbené azalky, rododendrony a oleandry.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top