• TIPY PRO JARNÍ ÚDRŽBU PASTVIN

  Dodržením zásad pro management pastvin na jaře můžete zajistit výživnou pastvu pro koně po celou pastevní sezónu. V článku se dozvíte, co je před začátkem pastevního období potřeba zkontrolovat a na co si dát pozor.

  Pečlivé hospodaření na jaře zvýší pastevní potenciál pastvin a zajistí výživnou pastvinu pro koně během celé pastevní sezóny. Hlavní zásady v péči o pastviny během jara:

  1. Koně nepouštějte na pastviny příliš brzy
   Čerstvá jarní tráva je křehká, mokré drny jsou nestabilní a kloužou. Koně kopyty poškozují drn, který je pro udržení porostu klíčový. Pokud máte pastviny rozdělené na zimní/letní, nepouštějte koně do letních pastvin, dokud tráva nedosáhne alespoň 10 centimetrového porostu a dokud půda neposkytne suchou pevnou oporu.
  2. Před vypuštěním koní na pastvinu zkontrolujte stav ohrazení.


   Zkontrolujte stav ohrazení
   Pečlivě zkontrolujte stav ohrazení pastviny. Zaměřte se na vodiče ohradníků. Pásky i dráty mohou být potrhané od zvěře nebo větru. Zkontrolujte sloupky i prkna. Vše poničené opravte, aby ohrazení bylo pro koně bezpečné. Když budete na pastvinách, podívejte se také, jestli tam vítr nezanesl něco, co tam nepatří, nebo jestli zima a mrazy neodhalily velké kameny.
  3. Vylepšete pastvinu hnojivem
   Časné jaro je ideální dobou pro hnojení pastviny. Odebrání vzorku půdy vám pomůže vyhodnotit výživové potřeby půdy a zjistit pH. Při hnojení či vápnění „na slepo“ nemusí být výsledky tak uspokojivé v porovnání s tím, když půdě poskytnete chybějící minerály. Jarní aplikace správné dávky hnojiva nebo vápna zvýší produktivitu pastviny, pastvina bude odolnější a píce kvalitnější.
  4. Dosev může a nemusí být nutný
   Vlivem používání pastviny množství a kvalitativní skladba travin a bylin na pastvě klesá. To se projeví v kvantitě i kvalitě píce, kterou pastvina produkuje. Je-li potřeba, dosejte pastvinu časně z jara vhodnou pastevní směsí.
  5. Zkontrolujte jedovaté rostliny
   Seznamte se s jedovatými rostlinami a před vypuštěním koní na pastvinu zkontrolujte, jestli vám tam nějaké nerostou. Jedovatých rostlin je v naší přírodě bezpočet, některé rostliny jsou jedovaté celé, jindy jsou jedovaté jen jejich části, třeba semena. Zaměřte se na starček přímětník, pryskyřník prudký, ostrožku stračku, střemchu, zemědým, vlaštovičník, kapraď samec, přesličku a další. Ze stromů pak největší nebezpečí představuje tis červený, thuje, jalovec, trnovník akát, javor, peckoviny. Pastviny je samozřejmě potřeba kontrolovat i během roku.
  6. Koně zavádějte na jarní pastviny postupně
   Čerstvá jarní pastva je bohatá na fruktany. To jsou jednoduché cukry, které mohou v trávícím traktu způsobit náhlou změnu střevní mikroflóry a v důsledku toho může dojít ke schvácení kopyt (více v článku Strašák pastevní laminitis). Pro trávící trakt koně, který se po celou zimu živil senem, představuje příchod na zelenou pastvu doslova šok. Koně by se měli na zelené pastviny zavádět postupně během dvou až třech týdnů, aby se jejich trávicí systém přizpůsobil změně skladby. U koní s nadváhou nebo s inzulínovou rezistencí by měl být přístup na pastviny přísně kontrolován po celou pastevní sezónu.
  7. Připravte se na suché léto
   Léta jsou v posledních letech suchá a pro pastviny to představuje velkou zátěž. Zvažte, zda by bylo možné pastviny vhodně rozdělit na menší části a koně pást rotačně vždy pouze na části pastviny. Odpočívající plocha by tak měla čas na regeneraci, aby se zvýšila kvalita i kvantita píce z pastviny

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top