• VÁŽENÍ KONĚ MĚŘENÍM

  Znát hmotnost koně je důležité, pomůže určit jeho nutriční požadavky při výpočtu krmné dávky nebo krmných doplňků, zajistí správné dávkování přípravků k odčervení a dalších léků. Jenže koně na domácí váze samozřejmě nezvážíte, takže se často opíráme o odhad. A ten může být zavádějící. Jednoduchou metodou, jak se dozvědět váhu koně, je koně změřit.

  Ideální pro vážení koní je speciální váha pro koně. Tu pochopitelně nemáme běžně k dispozici, ale vždy mají takové váhy na klinikách. Máte-li možnost koně na takové váze zvážit, udělejte to a váhu koně si zapište. K vážení koní lze použít i nákladní váhu. Ale než koně na takovou váhu postavíte ujistěte se, jestli je pro něj bezpečná – zvažte neklouzavost povrchu, bezpečnost okolí váhy, atd. Pokud nemáte přístup k velké váze, je snadné použít k vážení koně speciální váhový metr nebo obyčejný páskový metr a následně váhu vypočítat. Obě metody měření podávají pouze přibližnou hmotnost koně.

  Páska pro zjištění hmotnosti koně Takzvaný váhový metr,  je jednoduchou, ale funkční pomůckou ke zjištění přibližné hmotnosti koně.

  Použití váhového metru

  Váhový metr je speciální metr se stupnicí, který odhaduje hmotnost koně měřením obvodu hrudníku. Používá se pro případy, kdy nepotřebujete znát přesnou hmotnost, ale spíše hmotnost orientační. V případech, kdy potřebujte znát hmotnost přesněji, je lepší použít druhou, níže popsanou, metodu.

  Váhový metr mívají k dispozici zpravidla výživoví poradci, někdy i veterináři, obvykle jej lze zakoupit v chovatelských potřebách. Jeho použití je velmi snadné, jednoduše změříte obvod hrudníku a na stupnici odečtěte hmotnost koně. Je potřeba, aby při měření kůň stál klidně na pevném rovném podkladu. Při měření musí být metr kolem hrudníku položený těsně, ale ne pevně utažený. Přímo na váhovém metru odečtete váhu koně. Toto měření je rychlé, snadné, nemá chybu výpočtu ale je pouze přibližné. Uváděná odchylka může být +/- až 20% z váhy koně. 

  Pro účinné odčervení je potřeba znát hmotnost koně.

  Měření páskovou mírou a výpočet

  Pokud potřebujete přesnější měření, např. pro sedaci nebo silné odčervení, zvažte místo váhového metru použití obyčejného páskového metru a následný výpočet. Výsledek bývá přesnější, neboť tento způsob bere v úvahu i délku těla Pro měření budete potřebovat krejčovský metr nebo jinou páskovou míru. Ve stájových podmínkách dobře poslouží i provázek, který následně změříte pevnou mírou. Koně opět měřte stojícího na pevném rovném podkladu. 

  Délka těla a obvod hrudníku

  Jak bylo řečeno, pro výpočet je potřeba získat dva údaje, délku těla a obvod hrudníku. Obvod hrudníku (na obrázku znázorněno žlutě), změříte od nejnižšího místa hřbetu za kohoutkem, směrem k mečovitému výběžku hrudní kosti, tedy zhruba tam, kam dáváte při sedlání podbřišník. Měříte tedy trochu šikmo. Obvod hrudníku měříte celý dokola. Druhou mírou je délka těla (na obrázku červeně), tu naměříte páskovou mírou od hrbolu pažní kosti po sedací hrbol. 

  Výpočet hmotnosti koně

  Obvod hrudníku na druhou se vynásobí délkou těla. Pro váhu v kilogramech se číslo vydělí 11900. (Obvod hrudníku (cm) x Obvod hrudníku (cm)) x Délka těla (cm) děleno 11900 = Hmotnost (kg)

  Odhad hmotnosti koně zjištěný měřením a výpočtem je sice přesnější, než pouhým změřením obvodu hrudníku, i tak je ale velmi přibližný. Měření není vhodné k odhadu hmotnosti u všech koní, je určen pro koně se standardní stavbou těla. U poníků, koní s dlouhým tělem nebo chladnokrevníků jsou výsledky zatíženy chybou. Pokud potřebujete přesnější odhad tělesné hmotnosti koně, např. pro stanovení správného dávkování silných léků, budete muset koně zvážit na váze.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  Související příspěvky

  360x360 AD
  Back to top