• VÝZNAM PŘIROZENÉHO A UMĚLÉHO SVĚTLA PRO KONĚ

  Pokud jde o pohodu koní, je nesmírně důležité zajistit jim pohodlné a zdravé životní prostředí. Pod drobnohledem jsou faktory jako je kvalitní výživa, pravidelný pohyb, stájový management a vhodné vybavení. Jedním z opomíjených faktorů je role osvětlení. Přirozené denní a umělé světlo hrají zásadní roli při udržování zdraví a pohody koní.

  Co dokáže světlo?

  Délka světlé části dne ovlivňuje línání koní, to je známý fakt. Zkracováním dnů klesá množství denního světla a to způsobuje, že epifýza v mozku koně začne zvyšovat produkci hormonu melatoninu. Množství melatoninu ovlivňuje růst nové srsti a s růstem srsti souvisí línání staré podsady a pesíků – krycích chlupů.

  Světlo také významně ovlivňuje reprodukční cyklus klisen. U většiny klisen na podzim nastává anestrus, to je klidová fáze reprodukčního cyklu bez příznaků říje. Během zimy klisny neříjí. Časně na jaře se říje začíná pravidelně objevovat. Říje je do jisté míry ovlivněna délkou dne, teplotou, ale v neposlední řadě i třeba úrovní výživy. V některých zahraničních chovech anglického plnokrevníka se využívá umělého světla během zimy ke zkrácení anestru. Klisny, které říjí časně – již v únoru či březnu, porodí hříbata v lednu či únoru. Předpokládá se, že hříbata narozená na začátku roku mohou mít v úvodních letech své dostihové kariéry výhodu oproti hříbatům narozeným třeba v květnu.

  Význam přirozeného světla pro koně

  Stejně jako je sluneční světlo nezbytné pro naši „lidskou“ pohodu, i koním velmi prospívá vystavení přirozenému dennímu světlu. Přirozené světlo poskytuje řadu výhod, které pozitivně ovlivňují duševní a fyzické zdraví koní:

  1. Vitamín D
   Vystavení slunečnímu světlu umožňuje koním přirozeně produkovat vitamín D, který má zásadní význam pro zdravý vývoj kostí a funkci imunitního systému.
  2. Spánek a bdění
   Koně mají stejně jako lidé vnitřní biologické hodiny, které regulují jejich cykly spánku a bdění. Přirozené světlo pomáhá tyto rytmy synchronizovat, čímž podporuje lepší spánkový režim a celkovou pohodu.
  3. Nálada a chování
   Dostatečné vystavení přirozenému světlu může pozitivně ovlivnit náladu koně, snížit stres, úzkost a riziko specifických problémů s chováním.
  4. Zdraví očí
   Přirozené světlo stimuluje oči koně a pomáhá je udržovat v dobrém stavu. Nedostatečné osvětlení může vést k únavě očí a zhoršení vidění.

  Vnitřní osvětlení stáje

  Samozřejmě, denní světlo je ideální a v podstatě nenahraditelné. Avšak existují situace, kdy koně tráví dlouhé hodiny uvnitř stáje, kde je obvykle světla méně. V těchto případech je nezbytné zajistit vhodné vnitřní osvětlení, které alespoň z části nahradí přirozené světlo.

  Ideální je pustit do prostorů stájí denní světlo okny, případně střešními světlíky, světlovody a podobně. Na to je potřeba myslet ještě ve fázi projektu při stavbě nové stáje, do již hotových stájí se okna přidávají zpravidla poměrně komplikovaně a s velkými náklady. Vyšší náklady třeba na světlovody se časem vrátí i v podobě ušetřených peněz za energii na osvětlení.

  Do již existujících stájí je možné přidat energeticky účinná LED svítidla, jsou vynikající volbou pro minimalizaci spotřeby energie při zajištění optimálních světelných podmínek.

  Zvýšením světlosti stáje nebo začleněním vnitřního osvětlení do stáje mohou majitelé zajistit, aby koně byli vystaveni dostatečnému světlu bez ohledu na roční období nebo vnější světelné podmínky. To přispívá k jejich celkovému zdraví a pohodě, světlo ve stájích má důležitou roli v mnoha oblastech:

  1. Správná výživa a trávení
   Podle vědeckých pozorování dobré osvětlení stimuluje chuť k jídlu. Tím zajišťuje, že kůň dostává z krmiva potřebné živiny. Dobře osvětlené prostory pro krmení také podporují klidné a nestresující krmení, čímž se minimalizuje riziko zažívacích problémů.
  2. Mentální stimulace
   Koně jsou inteligentní a zvídavá zvířata. Dostatečné osvětlení jim pomáhá udržovat duševní stimulaci.
  3. Prevence zranění
   I když koně vidí v šeru mnohem lépe než lidé, vhodné osvětlení je zásadní pro prevenci nehod a zranění ve stáji. Dobře osvětlené uličky, ošetřovací prostory a boxy snižují pravděpodobnost zakopnutí, uklouznutí a dalších nehod pro ošetřovatele a jezdce.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  Související příspěvky

  360x360 AD
  Back to top