• HNILOBA KOPYT

  Hniloba kopyt je poměrně častá infekce kopytní tkáně, která je způsobena anaerobními bakteriemi, plísněmi, vlhkostí, nebo kombinací zmíněného. Vyznačuje se černým, nekrotickým a zapáchajícím povlakem na povrchu kopytní rohoviny. Hniloba nejčastěji postihuje střední a boční střelkovou rýhu. V těžkých, zpravidla neléčených případech, však může hniloba napadnout i bílou čáru, chodidlo a citlivé struktury uvnitř kopyta a může způsobit dočasné nebo trvalé kulhání.

  Zvýšenému riziku výskytu hniloby jsou vystaveni koně s hlubokými střelkovými rýhami nebo koně s úzkými patkami. Avšak hnilobou může být postižen kterýkoliv kůň, i ten se zdánlivě ideálními kopyty. U normálně tvarovaného zdravého kopyta a za předpokladu, že má kůň možnost pohybovat se po vhodném povrchu, zabraňuje právě pohyb hromadění materiálu v chodidle. Vlhkost, kterou našlapaný hnůj a bláto v kopytě spolehlivě zadržují, a s tím spojené anaerobní prostředí, jsou ideálními podmínkami pro rozvoj bakterií a hniloby. V některých případech může být hniloba způsobena houbami, kterým opět vlhkost velmi svědčí. Hniloba kopyt není nakažlivá. Za jejím vznikem často stojí stájový management koní, a tak se v některých stájích hniloba vyskytuje častěji, než ve stájích jiných.

  Prevence hniloby

  Nejlepším útokem je dobrá obrana! Jinými slovy – zásadní je prevence a aktivní management stáje. Nejúčinnější ochranou proti hnilobě je pobyt v prostředí bez nadbytečné vlhkosti – tedy výběh, kde kůň nestojí od rána do večera po spěnky v bahně, a kde se může dostatečně pohybovat, nebo box s čistou, suchou podestýlkou. Dále je důležitá pravidelná kovářská péče, která udržuje kopyto ve správném tvaru s dostatečně širokými patkami správným tvarem střelky, což umožňuje při každém kroku kopytu správně pracovat. Pravidelný každodenní pohyb je zcela zásadní nejen jako prevence hniloby, ale pro fungování celého kopytního mechanizmu. A v neposlední řadě je samozřejmě důležité i správné a pravidelné čištění kopyt.

  Klinické příznaky a léčba

  Klasické klinické příznaky hniloby zahrnují hustý, černý, kašovitý, specificky zapáchající degenerativní materiál ve střelkových rýhách nebo pokrývající střelku. Naprostá většina koní s mírnými případy hniloby nekulhá, ale pokud se infekce včas neřeší a začne se rozšiřovat, může být nejprve bolestivé čištění kopyt (zejména v oblasti střelkových rýh), a v případě, že se hniloba dostane až dovnitř kopyta, je to velmi bolestivé a kůň začne kulhat. 

  Pokud je hniloba zachycena včas, je léčba je poměrně snadná a levná. Prvním a nejdůležitějším krokem by mělo být odstranění postižené rohoviny, teprve potom je vhodné aplikovat některý z protihnilobných přípravků – pomůže to zvýšit jejich účinnost. Určitě by to měl dělat kovář či kopytář, případně vás může instruovat, jak opatrně nemocnou rohovinu oškrábat, pokud by se zase vytvořila. K samoléčbě začínající hniloby mohou dobře posloužit na trhu běžně dostupné přípravky. Osvědčené jsou například Leovet Strahl Sérum proti hnilobě nebo Rapide Hoof spray-borový dehet na kopyta. Samozřejmostí by během léčby mělo být udržování kopyt, podestýlky a povrchů v suchu a čistotě. V případě, že se hniloba rozšířila do citlivých vrstev kopyta a kůň kulhá, je nutná spolupráce také s veterinářem.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top