• JAK DLOUHO ŽIJÍ KONĚ?

  Role koně v našem životě se za pár posledních desetiletí výrazně změnila. Koně se z primárně pracovních, vojenských a hospodářsky využívaných zvířat stali našimi společníky a parťáky. Během této doby se změnil i náš pohled na jejich stárnutí.

  Dnešní koně žijí oproti svým předkům déle. Je to pochopitelné – mají kvalitnější výživu i veterinární péči než dříve. Ale především je to dáno tím, že si koní považujeme, a s tím přichází i to, že se o ně dobře staráme i po tom, co ukončí svůj aktivní, mnohdy sportovní život, a nastává období „důchodu“. Znamená to, že mnoho koní se díky dobré péči může dožít až 30 let. To pro majitele představuje dlouhý časový a finanční závazek. Jak prodloužit aktivní délku života, to je otázka, na kterou se pokusíme odpovědět.

  Průměrná délka života

  Nevíme, podle čeho by se dalo určit, kteří koně budou žít déle než ostatní. Je pravděpodobné, že pro dlouhověkost existují genetické předpoklady. Nicméně tato problematika není ještě dostatečně probádána a objasněna.

  Uvádí se, že průměrná délka života koně žijícího v zajetí je 25 až 30 let. U koní žijících ve volné přírodě se průměr obvykle blíží pouze 15 letům. Z čísel tedy vyplývá, že koně v zajetí mohou žít až dvojnásobně dlouho proti jejich divokým kolegům. Jednoznačně je to způsobeno dobrou výživou a pravidelnou kovářskou a veterinární péčí. Když divoký kůň začne v důsledku artrózy nebo úrazu šlachy či kopyta trpět bolestmi a jeho pohyb se zhorší, případně není schopen efektivně přijímat potravu kvůli onemocnění zubů, hůře drží krok se stádem a jeho konec se nezadržitelně blíží. Ale i malá zranění a drobné rány mohou přerůst ve vážné problémy, pokud nejsou ošetřeny. Dalším faktorem je kontrola porodnosti! Každoroční rozmnožování divokých klisen obecně zkracuje jejich život.

  Poníci a méně šlechtěná pracovní a malá plemena koní jsou považována za dlouhověká.
  Na velikosti záleží

  V praxi je ověřeno, že menší a původní plemena se často dožívají vyššího věku, než plemena velká. Patří sem plemena jako hucul, shetland pony, islandský kůň, fjord, ale také třeba arabský plnokrevník – to všechno jsou plemena, která jsou většinou zdravá a odolná. Například průměrná délka života shetlandských poníků se pohybuje mezi 30 a 35 lety: zdravý a zdatný shetland může přežít větší koně nejméně o pět let. Je pochopitelné, že velká a těžká plemene koní mají vzhledem ke své hmotnosti tendenci trpět degenerativním onemocněním kloubů mnohem dříve, než menší koně. Ale i mezi velkými plemeny se najdou výjimky – třeba starokladrubští koně jsou považováni za dlouhověké plemeno.

  Zvláštní kategorií představují nezávisle na plemeni špičkoví sportovní a dostihoví koně. Tito koně jsou chovaní s velkým důrazem na jejich zdraví, kvalitní výživu a zpravidla mají tu nejlepší péči. Samozřejmě jsou trénováni k podávání vysokého výkonu, to dlouhodobě neúměrně zatěžuje nejen pohybový aparát. jsou vystaveni většímu riziku zranění a také opotřebení především pohybového aparátu, což potenciálně omezuje délku jejich sportovní nebo dostihové kariéry, i celkového dožití. Přesto se však mnoho vysloužilých top sportovních koní dožívá úctyhodného věku.

  Na druhou stranu, koně by zde bez dostihů, sportovního a dalšího ježdění nejspíše nebyli, v moderní, technické společnosti by pro ně prostě nebylo místo.

  Výběr vhodného krmiva a jeho správná dávka může přispět ke zmírnění mnoha problémů – od obezity, přes dušnost až po nervozitu.
  Jste to, co jíte!

  Tato okřídlená věta platí stejně u lidí jako u koní. Ve výživě koní byl učiněn v posledních dvou desetiletích obrovský pokrok. Větší porozumění výživovým potřebám koní spolu se zdokonalenými krmivy a doplňky zajišťuje, že koně mohou dostávat stravu přizpůsobenou jejich plemeni, věku a úrovni práce. Koně náchylní ke kolikám, laminitidě, dušní koně nebo koně s Cushingovým syndromem lze krmit speciálními krmivy, které výrazně snižují rizika rozvoje nebo dopady těchto nemocí.

  Na druhou stranu komfortní život v zajetí a příliš kvalitní strava mohou koně i ohrozit. Koně jsou uzpůsobeni k tomu, aby byli celý den v pohybu, jedli povětšinou nepříliš kvalitní vlákninu a překonávali obrovské vzdálenosti. Uzavření koní ve stájích s minimálním množstvím pohybu a sociální interakce, překrmování jádrem, ale i příliš bohaté zelené pastviny – to vše předurčuje některé koně k nadváze až obezitě. A obezita je u koní stejným problémem jako u lidí a vede k rozvoji mnoha onemocnění. Tímto se také vysvětluje, proč jsou onemocnění jako schvácení kopyt, inzulínová rezistence a Cushingův syndrom častější než v minulosti. Při nadváze pochopitelně silně trpí i klouby a celý pohybový aparát, negativní dopad má nadměrná hmotnost i na dýchací systém. Takže úsloví „všeho s mírou“ je nutné dodržovat i při krmení našich koní. 

  Krmení koňských dědečků a babiček má pochopitelně svá úskalí. Jak koně stárnou, jejich zuby přestávají růst, třecí plochy jsou hladké a žvýkání je méně efektivní. To může vyžadovat přechod z krmiva založeného převážně na senu nebo trávě na krmivo pro seniory v podobě granulovaného nebo řezaného sena a speciálního krmiva.

  Pravidelná péče o zuby může předejít problémům v hubě a tím i potížím s příjmem potravy.
  Co ještě prodlužuje aktivní život?

  Péče o zdraví zubů a dutiny ústní má velký vliv na pohodu koní a délku jejich života. Správné žvýkání je pro koně životně důležité kvůli způsobu trávení potravy. Špatně rozžvýkaná potrava může mít za následek koliku, když potrava s vysokým obsahem vlákniny uvízne v trávicím traktu. Pravidelné zubní prohlídky umožňují řešit problémy včas.

  Další oblastí, která má výrazný vliv na kvalitu a délku života koní, je péče o kopyta. Pravidelně a pěkně upravená kopyta zajistí korektní postoj končetin s minimálním zatížením pohybového aparátu. Je potřeba si uvědomit, že přerostlá nebo špatně upravená kopyta jsou problémem pro celou nohu, a tudíž i pro celého koně.

  U starších koní je potřeba zaměřit se i na ustájení. Starší koně neregulují teplotu tak dobře jako ti mladí, proto je důležité udržovat je v létě v chladu a v zimě je zahřívat dekou. Kromě toho je nezbytné zajistit, aby měli volný přístup k vodě a přístřeší. Pokud jsou ve věkově smíšeném stádě musíte hlídat, že je ti mladší a silnější ve stádě nešikanují.

  Přiměřený, pravidelný a rozmanitý pohyb je nezbytný pro  fyzickou a psychickou kondici a udržení dobrého zdravotního stavu po celý život koně.
  Práce a zase práce

  Koně jsou zrozeni k pohybu, pravidelný, přiměřený pohyb je prospěšný v každé životní fázi. Klíčové v tomto ohledu jsou právě slova „pravidelný“ a „přiměřený“. Typ práce a její úroveň mají značný vliv na délku života koní. Pohyb buduje svaly, šlachy, posiluje srdce a krevní oběh, udržuje koně fit, pružné a bez nadváhy – zkrátka celkově přispívá ke zdraví koní. 

  Život je loterie

  Je důležité si uvědomit, že i když uděláte vše pro to, abyste svému milovanému koni prodloužili život, stále existují faktory, které zkrátka nemůžete ovlivnit. Jak již bylo řečeno, svou roli hraje genetika. A také štěstí. Nemoci, úrazy, nehody, neštěstí a jiné akutní situace se mohou přihodit každému koni i při sebelepší péči a mnohdy mohou mít fatální následky.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top