• O POJIŠTĚNÍ KONÍ

  S paní Romanou Havlíčkovou jsme mluvili o pojištění koní – o tom, jaké pojišťuje nejčastěji a také o tom, co je potřeba ke sjednání tohoto typu pojištění.

  Romana Havlíčková

  • Specialistka na pojištění koní v Generali České pojišťovně.

  Víte, jak dlouho vaše pojišťovna koně pojišťuje?

  Pojištění koní má v naší pojišťovně skutečně dlouhodobou tradici. V Generali České pojišťovně (původně České pojišťovně) pracuji od roku 2010, a už tehdy bylo běžnou součástí naší nabídky. Naše pojištění pro koně je komplexní, a především léty prověřené.

   Jaké kategorie koní pojišťujete? Proti čemu?

  Pojištění lze sjednat pro hříbata již od šesti měsíců věku, plemenné klisny a hřebce, sportovní koně, užitkové a dostihové koně, koně pro práci v lese, případně ostatní lichokopytníky. Pojišťujeme i plod od 150 dne březosti a hříbě do šesti měsíců věku. Toto speciální pojištění lze sjednat v rámci rozšířeného pojištění březí klisny.

  Jaká rizika pojišťujete nejčastěji nebo lépe, který typ klienti nejčastěji volí?

  Nejčastěji si klienti volí komplexní pojištění koně. Možností je ale více. Základní pojištění kryje „nákazy a živel“, další varianty zahrnují například otravu, až po léčbu na klinice, již zmíněné pojištění plodu nebo dokonce lze u dostihových koní pojistit poškození pohybového aparátu následkem úrazu nebo onemocnění.

  Předpokládám, že koně pojišťujete bez ohledu na hranice?

  Ano, je to tak. Co se územního rozsahu pojištění týče, i zde je pojištění flexibilní – lze ho sjednat pro Česko, Evropu nebo svět.

  Jak se jednotlivá pojištění liší?

  Tak jako i u jiných typů pojištění to vždy záleží na typu koně, výši pojistné částky, kterou majitel či chovatel zvolí, a v neposlední řadě samozřejmě na rozsahu krytí.

  A které kategorie koní pojišťujete nejčastěji ?

  Podle našich expertů se počet pojištěných koní v Česku pohybuje pouze v řádech stovek případů, ač jich jsou registrovány desítky tisíc. Je třeba si uvědomit, že pojištění koní není v porovnání s náklady na chov zvířete nijak finančně náročné. Mezi nejběžněji pojišťované koně patří hříbata od 6 měsíců a dále především užitkoví a sportovní koně.

  Můžete odhadnout, kdo se na vás běžně nejčastěji kvůli pojištění koní obrací?

  Velmi často přijímám do pojištění užitkové koně, věkově je to od hříběte až po 14leté koně. Věk 14 let je maximální pro přijetí koně do pojištění. Dokážeme ale již pojištěné koně ponechat v pojištění až do 16 let.

  Jsou nějaké výjimky z pojištění (třeba nemoci, úrazy) proti, kterým se není možné pojistit?

  Výjimky jsou jasně stanovené pojistnými podmínkami např. dědičné a vrozené vady, u léčebných výloh jsou pak ve výluce preventivní a kosmetické zákroky. Standardně nepojišťujeme odcizení koní.

  Máte smluvní veterináře nebo kliniky?

  Smluvní veterináře nemáme, kliniky pro léčení v Česku jsou totiž dané a vyjmenované v pojistné smlouvě.

  Které to jsou?

  Jsou to Klinika chorob koní při Veterinární univerzitě v Brně, Veterinární klinika Heřmanův Městec a nově také Středisko chirurgie a hospitalizace koní Petřvald a Veterinární klinika KVvet v Karlových Varech. U rozsahů Evropa a svět pak platí, že v případě jakéhokoliv zákroku se musí jednat o akreditovaná pracoviště.

  Hodně majitelů vozí koně na veterinární kliniky do Německa nebo do jiných zemí. Jak je to s případnou úhradou léčby v zahraničí?

  U pojištění lze sjednat i rozsah Evropa nebo svět, pak je možné koně léčit v zahraničí.

  Lze pojistit celý chov? Třeba chovné stádo klisen, všechny jezdecké koně jednoho majitele?

  To není problém a naše pojištění se této situaci dokáže přizpůsobit. U jednoho majitele jsem měla například najednou pojištěno i šest koní.

  Co musí majitel udělat, aby byl jeho kůň pojištěn? Je tam potřeba vstupní veterinární vyšetření?

  K pojištění je potřeba vyplnit „Dotazník o koni“ se základními údaji a požadovaným rozsahem pojištění. Pouze pro nabídku pojištění je to vše, co musí zájemce dodat. Pro samotné sjednání pojištění již musí být tento dotazník potvrzen přímo od veterináře.

  Co je v dotazníku?

  Na základě dotazníku chceme vědět, jakého koně budeme přijímat do pojištění. Majitel, kromě údajů o sobě, vyplní především základní údaje o koni jako je jméno, datum narození, plemeno. Dále vyplní jeho hodnotu, která je de facto také pojistnou částkou. Podotýkám, že pojistná částka by měla odpovídat tržní hodnotě koně.

  V dotazníku dále zájemce o pojištění zaškrtává rizika, která chce mít sjednaná. Kůň přijímaný do pojištění musí být zdráv. Pro stanovení kalkulace pojištění nemusí být dotazník potvrzený veterinářem, to až v případě před uzavřením pojištění. U koní s pojistnou částkou nad 50 000 Kč může být ze strany pojišťovny před příjmem koně do pojištění provedena jeho prohlídka pracovníkem pojišťovny. Pojištění se sjednává vždy na dobu určitou – zpravidla jednoho nebo dvou let.

  Foto: archiv Romany Havlíčkové

  360x360 AD
  Back to top