• S JEZDCI PRACUJI MOC RÁDA

  S fyzioterapeutkou a jezdkyní Zuzanou Suzan jsme si povídali o pohybových problémech nejen jezdců, odkud pramení a také o tom, proč je jezdectví z jejího pohledu velmi zdravým sportem.

  Mgr. Zuzana Suzan

  • Absolvovala v roce 2003 magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru fyzioterapie a od téhož roku pracovala 10 let na klinice rehabilitace FN Motol. V současnosti pracuje v Centru Pohybové Medicíny Pavla Koláře a má také svou soukromou praxi.
  • Je aktivní drezurní jezdkyní s výkonností stupně L, v současnosti sedlá dva koně.

  Jste aktivní drezurní jezdkyní a zároveň fyzioterapeutkou z týmu prof. Pavla Koláře. Prof. Kolář je autorem celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu DNS. Můžete nám DNS přiblížit? V čem metoda spočívá?

  Jednou z hlavních náplní práce fyzioterapeuta je řešení bolesti pohybového systému. Ta často vzniká přetížením v důsledku špatného držení těla během zátěže v rámci pohybových aktivit. Máte-li například dva jezdce, kteří odjezdí svého koně stejně intenzivně ale jeden na něm nesedí správně, prohýbá se v zádech, tuhne… pak je pravděpodobné, že ho ta záda budou bolet. Příčinou však není samotná jízda na koni, ale špatné držení těla. DNS se zabývá do hloubky jak analýzou, tak nápravou špatných pohybových stereotypů.

  Je vhodná i pro lidi, kteří nepociťují obtíže?

  Ano. V dnešní moderní době se mnoho lidí během dne moc nehýbe a tráví spoustu času v sedě, bohužel včetně dětí. To jde ruku v ruce s oslabením posturálních svalů, které mají za úkol držet tělo pohromadě. Cvičení dle DNS se zaměřuje zejména na aktivaci hlubokých svalů, které zajišťují optimální držení páteře, lopatek, pánve, což je předpoklad pro jakoukoliv sportovní aktivitu.

  V čem je (může být) pro jezdce tento přístup přínosný?

  Jezdec na koni, oproti jiným sportovcům, nevytváří pohyb vpřed svým vlastním tělem, to za něj dělá kůň. Musí však na pohybujícím se koni dynamicky zachovat správné postavení pánve, páteře, ramen a končetin. To zajišťují krátké hluboké svaly, které na to musí být dostatečně připraveny. Díky nim je jezdec pevný, ale zároveň pružný a dostatečně uvolněný, aby mohl absorbovat pohyb koně.  Jezdectví není silový sport. Díky zapojení hlubokých svalů ve správné koordinaci jezdec jede uvolněněji a zároveň efektivněji. Tímto se obecně cvičení dle DNS zabývá.

  Jsou mezi Vašimi klienty i jezdci? Případně jakou představují část?

  Pracuji na částečný úvazek v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře, kde mám široké spektrum klientů včetně vrcholových sportovců. Ve své soukromé praxi pracuji zejména s jezdci za což jsem ráda. Myslím si, že jezdecký sport je velmi specifický, takže je důležité, aby měl fyzioterapeut představu, jaké nároky jsou na tělo kladeny.

  Vnímáte rozdíl v přístupu ke zdraví mezi běžnou populací a jezdci?

  Vnímám. Jezdci mají ke zdraví velmi zodpovědný přístup – myslím ke zdraví svého koně!!! Své tělo se rozhodnou řešit až v momentě, kdy jim neumožňuje nebo znesnadňuje základní životní funkce jako vstát, dojít do stáje, nasednout na koně a jet, a ibalginy už nezabírají

  Jaké bolesti či obtíže k Vám přivedou nejčastěji jezdce?

  Obecně bolesti zad od vyhřezlých plotének z přetížení až po zlomeniny obratlů v důsledku pádů. I pády, které skončily jen pohmožděním, často zanechávají na těle svůj otisk a můžou způsobit chronické bolesti křížokyčelních kloubů, kyčlí, hlavy, zad…

  Je léčba jezdců v něčem specifická?

  S jezdci pracuji ráda, jsou to většinou velmi tvrdí a odolní jedinci, kteří neřeší maličkosti a jsou velmi motivovaní se vrátit brzy do sedla.

  Praktické znalosti a zkušenost s pohybem v sedle jsou pro Vás jistě výhodou. Využíváte svých jezdeckých znalostí při léčbě?

  Ano, mimo DNS se snažím studovat, i kvůli sobě, další zahraniční koncepty, jež jsou cílené přímo na jezdce – jako Centered Riding, Franklin method atd. Pomáhám svým klientům pracovat na zlepšení jejich sedu, řešíme křivosti v sedle apod.

  Snažíte se vést Vaše klienty jezdce po uzdravení i dále v sedle? Jakou formou?

  Moc ráda pracuji s jezdci i v sedle, nicméně objíždět stáje je díky mé vytíženosti téměř neschůdné. Snažím se tedy párkrát za rok dělat zážitkové semináře zaměřené na sed, které mívají velký úspěch.

  Jezdectví, rekreační i sportovní, a péče o koně jsou specifické a přináší s sebou komplexní pohyb. Považujte ho za zdraví přínosný? A proč?

  Jezdectví považuji za úžasný sport, řekněme až životní styl. Máte-li koně, je nutné téměř denně zabezpečit jeho péči a pohybování za každého počasí. A není to jen o zdravém pohybu, ale i o pevné vůli, zodpovědnosti, překonávání fyzických i psychických úskalí a zejména o lásce a vztahu ke zvířeti. To v žádné posilovně nenajdete.

  FOTOGALERIE:

  Foto: archiv Zuzany Suzan a společnosti Equiservis spol. s r. o.

  360x360 AD
  Back to top