• TRANSPORT KONÍ S OHLEDEM NA JEJICH KOMFORT A ZDRAVÍ

  Přeprava koní je pro mnoho z nás každodenní záležitostí a ať už své koně převážíme na tréninky do nedaleké kryté haly, na luxusní kolbiště na druhou stranu republiky nebo za mezinárodními soutěžemi za hranice, v prvé řadě je třeba myslet na welfare, komfort a zdraví našich koní. 

  Přeprava koní je pro mnoho z nás nezbytnou součástí základní péče či sportovní přípravy. Nejčastěji přepravujeme své čtyřnohé parťáky za účelem tréninkové přípravy, závodů, nutnosti odvozu na kliniku nebo z důvodu stěhování či prodeje.

  Zkrátka a dobře, jedná se o častou a mnohdy zlehčovanou činnost, při které se setkáváme se skutečností, že mnoho majitelů nezná základní pravidla bezpečnosti nakládání a samotné přepravy koní. 

  Při přepravě koní je na prvním míst bezpečnost. Ať už jezdíte s vozíkem, „koňoautíčkem“, nebo kamionem.
  Víte, že… 

  Z velmi logických, bezpečnostních důvodů může koně převážet pouze osoba, která splňuje podmínky pro přepravu živých zvířat, má k tomu všechna patřičná řidičská oprávnění, zkušenosti a řídí způsobilé přepravní soupravy určené pro převoz živých zvířat. 

  Přeskočme ale prozatím poučky o tom kdo, kdy a jak může přepravovat koně a pojďme se pobavit o důležitých informacích, které jste možná dosud nevěděli. 

  Projev přirozeného chování 

  Bavíme-li se o přepravě koní, je důležité si uvědomit, že přepravujeme živá zvířata, která mají své základní instinkty na základě, kterých hodnotí situaci a následně reagují. 

  Také mají své přirozené projevy a potřeby a jejich neznalost či ignorace může během přepravy vést až k fatálním následkům. 

  Koně jsou od přírody stádová zvířata, která si díky svému dlouhodobému vývoji přisvojila titul kořisti. Jejich hlavním charakteristickým projevem je tedy záchrana vlastního života. 

  Uveďme si situaci, kdy si pořídíte koně, který se do té doby spokojeně pásl na louce se svými stádovými kolegy a Vy ho najednou chcete umístit samotného do malého, tmavého uzavřeného prostoru. 

  Je zcela přirozené, že takový kůň bude trpět stresem ze samoty a nebude ochotný za Vámi nastoupit do temného vozíku, který pro něj představuje životní nebezpečí. 

  Pakliže koně pomocí (ne)šetrných metod do přívěsu naložíte mohou nastat další problematické situace. 

  Vlivem okolního ruchu, nerovnosti silnic nebo netaktního způsobu převozu kůň psychicky nezvládne situaci a udělá to jediné, co mu jeho přirozenost a stres velí – bude se zcela přirozeně snažit utéct – a průšvih je na světě. 

  Tuto nepříjemnou situaci jistě zná nejeden z majitelů koní a ví, že zachovat se v takových situacích správně, vyžaduje nějaké ty zkušenosti, klid a taky trochu toho štěstí. 

  Jak vlastně koně snášejí přepravu?
  Naprostá většina koní si na přepravu zvykne a snáší jí dobře. Problém nastane, když se jim během cesty něco přihodí a koně si přepravu spojí se stresem, traumatem nebo bolestí.

  Už jsme si zmínili onen stres, který při přepravě koní hraje významnou roli. 

  Hladina stresu se odvíjí od mnoha faktorů, kterými mohou být například špatná zkušenost z minulosti, absence koňského parťáka, nevhodné nakládání anebo necitlivý způsob jízdy. 

  Koně jsou velmi citlivá, senzitivní zvířata a reagují na každičký podnět, který se jim během přepravy naskytne. 

  Se stresem jde také ruku v ruce fyzická náročnost přepravy, kterou si mnoho majitelů ani neuvědomuje. Přestože na první pohled může pro laika působit, že kůň jen stojí a nic nedělá, opak je pravdou. Kůň za jízdy musí držet rovnováhu, kterou mu narušuje nerovnost cest, po kterých se souprava pohybuje, styl jízdy i krizové situace. 

  K tomu, aby se kůň v malém prostoru udržel, je třeba dobrá horizontální i vertikální rovnováha, kterou mají na svědomí především stabilizační svaly. 

  Svalové skupiny celého těla se po celou dobu cesty neustále zatínají a povolují, hlava a krk jsou ve zdvižené pozici a často i tenzi, nikoliv v neutrální poloze, ve které svaly krku odpočívají a polohu drží pouze odolný, méně se unavující šíjový vaz. Ve výčtu anatomicko-biomechanických procesů bychom samozřejmě mohli pokračovat, důležité ale je si uvědomit, že tyto na první pohled banální procesy vedou k vysoké svalové náročnosti, která by se dala přirovnat práci v hlubokém povrchu či ve vodě.

  Pro zajímavost

  V aktivních svalech, které se během přepravy neustále zatínají a povolují, vzniká mnoho energie, která se z velké části mění na teplo. Obranný mechanismus proti přehřátí je pocení, které tělo sice ochlazuje, avšak s dlouhodobým pocením odcházejí také nezbytné tekutiny a elektrolyty, které je třeba při dlouhé přepravě adekvátně doplňovat.

  • Čím déle přeprava trvá a koně musí aktivně zapojovat svalstvo, aby se udrželi v rovnováze, tím déle se energie mění na teplo, koně se déle potí a ztrácí potřebné živiny, což vede k větší únavě svalů až potažmo k samotnému vyčerpání. 

  Unavený kůň nebude schopen podávat adekvátní výsledky.

  Vyčerpaný kůň může snadno zakopnout, nebo uklouznout a ohrozit zdraví sebe i svého jezdce.

  Abychom své koně přepravovali bezpečně s ohledem na jejich komfort, zdraví a potažmo i výkon je třeba brát ohled na bezpečný, ohleduplný styl jízdy, adekvátní před přepravní přípravu, přizpůsobení jízdy klimatickým podmínkám, prokládat dlouhé jízdy adekvátním aktivním odpočinkem, zajistit koni bez stresové prostředí a zapojit taky trochu selského rozumu. 

  Napsala: Nikola Kováříková, IG @equine_study

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top