• U KOŇSKÉHO ZUBAŘE

  Ošetření koňským zubařem je potřeba nepodceňovat. Dnes si většina jezdců myslí, že „kůň si sám řekne, až bude zubaře potřebovat“ a do značné míry je to pravda. Při takovém přístupu je však na jezdci, aby si koně dostatečně všímal, vnímal jeho z počátku velmi slabé signály diskomfortu a dobře je interpretoval. Nicméně je lepší problémům předcházet, než je následně řešit, a právě pravidelná roční prohlídka může, stejně jako u lidí, zamezit vzniku vážnějších komplikací.

  Koňský zubař je veterinární odborník, který se specializuje na zubní práce u koní. Práci může vykonávat veterinární lékař nebo odborně vyškolený veterinární technik. Koňský zubař během zákroku, který je obvykle prováděn v různé míře sedace, nejdříve hubu koně prohlédne a zhodnotí stav zubů a dásní. Následně zuby ošetří, nejčastěji se ošetření skládá ze zbroušení ostrých hran zubů a zarovnání kousacích ploch, případně zkontroluje a obrousí zuby vlčí či odstraní zubní kámen.

  Příznaky

  Mezi první příznaky zubních problémů mohou patřit: žvýkání krmiva vždy jen na stejné straně čelisti, vyhazování tvrdšího krmiva ze žlabu, pomalé žraní jádra i sena, nedožrané zbytky jádra ve žlabu, potřásání hlavou při žraní nebo její naklánění na jednu stranu, až po úplné odmítání potravy. Při uzdění si můžete všimnout nenadálého odporu k udidlu, může se objevit třes hlavou ihned po nauzdění a po oduzdění. To může, společně s nakláněním či házením hlavou nebo otevíráním huby, začít kůň dělat  i při jízdě. Může také ztratit chuť do práce. Nenadálé agresivní chování může být rovněž zapříčiněno bolestí, kterou zuby koni způsobují. Dále může otékat obličej, dásně, koni může nepříjemně smrdět z huby. To je jen část nejběžnějších příznaků.

  Většina příznaků souvisí se stavy, které jsou přítomny již delší dobu a postupně se rozvíjejí. Příčinou může být i větší zubní problém, zlomený zub, zánět, nebo i zubní kaz. Jsou koně, kteří na sobě nedají vznikající potíže se zuby znát a problém se pomalu prohlubuje. Zhoršení může být následně velmi rychlé. Pravidelné zubní prohlídky by měly být nedílnou součástí péče o koně.

  Opotřebení zubů je přirozené

  Nejčastější zubní problémy, které se u koní vyskytují, jsou způsobeny běžným opotřebením zubů. Obvykle se jedná o ostré výběžky, hrany a háky, které vznikají v důsledku obrušování zubů při žvýkání a jsou naprosto přirozené. Pokud ale tyto hrany přerostou, mohou způsobit bolestivá poranění na jazyku a tvářích koně. Jakmile jsou hrany zubařem odstraněny, vředy se zpravidla rychle zahojí a bolest je pryč.

  Koňský zubař by měl koňské zuby preventivně zkontrolovat asi jednou ročně, záleží především na věku koně. Samozřejmě, když se vyskytnou výše uvedené příznaky nebo má jezdec podezření, je potřeba na nic nečekat a vyhledat zubaře dříve. Jezdec může provádět i laickou kontrolu, která může odkrýt problémy, které zatím kůň nedává najevo svým chováním.

  Laická kontrola chrupu se skládá většinou ze tří částí:
  1. Rozevřením pysků lze odhalit řezáky. Linie mezi nimi by měla být rovná a zuby by měly být stejně vysoké. Neměl by se vyskytovat předkus či podkus. Zaměřte se záněty dásně, otoky, tvorbu zubního kamene či zachytávání zbytků krmiva mezi zuby.
  2. Kontrolu stoliček lze provést tak, že se prsty zatlačí přes kůži zespodu na vnější hrany horních stoliček. Neměli bychom cítit ostré hrany nebo špičky, kůň by neměl bolestivě reagovat. Nepokoušejte se kontrolovat stav zubů přímo v dutině ústní, nebezpečí kousnutí je velké.
  3. Přes kůži lze také zatlačit na čelistní kloub. Koně by to nemělo bolet.
  Pravidelná roční kontrola koňským zubařem v obraze

  Po nastoupení účinku sedace je potřeba nasadit rozvěrač do huby koně a hlavu koni vhodně fixovat.

  Výplach huby odstraní nečistoty, které by mohly překážet při prohlídce a ošetření.

  Následuje vyšetření stavu chrupu a dutiny ústní a rozhodnutí o nejlepším ošetření. Prohlídka se provádí pohmatem i vizuálně.

  Pohled do dutiny ústní. Na premolárech jsou patrné háky, na stoličkách jsou směrem k jazyku ostré hrany. Nejsou vidět žádná poranění nebo záněty měkkých tkání.

  Ke korekci hran, háků a nerovných ploch se používají elektrické brusky s různými nástavci.

  Samotné broušení je pro sedovaného koně bezbolestné. Brousí se hrany, háky a zarovnávají se okluzní – skusné plochy stoliček zubů. V případě potřeby se upraví i vlčí zuby.

  Po dokončení rašplování a broušení je proveden opět výplach vodou. Zreviduje se výsledek zákroku, případně se ještě odstraní zubní kámen.

  Háček a zrcátko ve velikosti pro koně.

  Pomocí zrcátka a háčku zubař prohlédne zuby obdobně jako u lidské prohlídky. Zaměřuje se na stav skusných ploch a hran jednotlivých zubů. V případně pochybnosti může zubař pro vyšetření využít i zubní háček, pátradlo či sondu, aby se dostal i k méně přístupným strukturám.

  Součástí je i kontrola, případně úprava řezáků. Jejich správná funkce je pro koně velmi důležitá nejen při pasení a příjmu potravy. Řezáky koni slouží k uchopování předmětů, péči o tělo a také i k boji.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  Související příspěvky

  360x360 AD
  Back to top