• ZIMNÍ NAPÁJENÍ KONÍ A NEZAMRZAJÍCÍ ZDROJE

  S příchodem mrazů jsou zpět komplikace spojené s napájením koní v zimě, zvláště těch, jejichž majitelé jim dopřávají život v režimu 24/7. Koně v zimě pijí podstatně méně než v horkých letních dnech, ale vodu samozřejmě potřebují a teploty pod bodem mrazu nám mohou napájení ve výbězích znesnadnit.

  Koně jsou životu v mrazech od přírody dobře uzpůsobeni a ani velmi nízké teploty nečiní zdravým koním žádné obtíže. V mrazech je zahřeje nejen jejich zimní srst, ale i trávení vlákniny ve střevech. K tomu je potřeba voda. Známým faktem ověřeným nejen zkušeností chovatelů a majitelů koní, ale i odbornými studiemi je, že v zimě koně vypijí výrazně méně vody ledové (čili v nádobách pokrytých vrstvou ledu), než vody ohřáté na příjemnou teplotu. Z uvedeného vyplývá, že není radno brát napájení v zimě na lehkou váhu.

  Běžný vodovod nebo k němu připojená hadice a otevřené napajedlo kam jednoduše dopouštíme vodu je jednoduché, plně funkční řešení po velkou část roku. Tento způsob ale nefunguje několik týdnů či měsíců v roce, kdy mrzne. Za jedno se voda v napajedlu změní v led, za druhé zamrzá voda ve vodovodním řadu nebo v hadici není možné ji dopustit. Za této situace je potřeba vodu donášet či dovážet v nádobách, což je možné pouze u malého počtu zvířat a pouze na dobře dostupná místa. I tento málo pohodlný způsob může samozřejmě zajistit dostatek vody pro koně. Koně obvykle vypijí nejvíce vody do 3 hodin po nakrmení jádrem. Řešením je společně s krmením dolít do napajedla horkou vodu. Ta rozpustí led, ohřeje vodu na příjemnou teplotu a než znovu stihne zamrznout, koně se dostatečně napijí.

  Kouzlo jménem nezámrzný hydrant

  I na pastvině nebo ve výběhu lze mít nezamrzající zdroj vody třeba v podobě nezámrzného hydrantu. Na vodovodní trubku položenou v nezámrzné hloubce se připojí speciální hydrant, který díky samospádu funguje i za mrazu. Při uzavření hydrantu speciální ventil automaticky uzavře přívod vody v trubce uložené v nezámrzné hloubce a vypustí vodu z trubky, která vede na povrch, do štěrkového lože. Trubka i hydrant jsou prázdné a nemohou zamrznout. Při otevření hydrantu začne voda znovu téct.

  Míč nejenom na fotbal

  Míčová napáječka je vlastně dobře izolovaná termoska s přístupem k vodě přes stlačení míče.  V létě je možné z napáječek míč vyjmout a koním tak přístup k vodě usnadnit. Míčové napáječky představují výhodné řešení celoročního napájení na pastvinách, v případě že máte možnost připojit napáječku k vodovodu. Aby tento systém fungoval i za mrazu, je potřeba zajistit, aby z napáječky pilo větší množství koní a byl tím zajištěn potřebný odběr vody. V případě, že máte napáječek instalovaných více, je nutné kontrolovat, aby nedocházelo k preferenci pouze jedné z nich. Zanedbávané napáječky by díky nízkému průtoku časem zamrzly. Pokud spolu s vodovodní přípojkou natáhnete i elektrický kabel, můžete do napáječky umístit topné těleso, které ji udrží v provozuschopném stavu i při menším počtu zvířat.

  Vyhřívané napáječky

  Vyhřívání napáječek je kapitola sama po sebe. Při zvolení tohoto systému je potřeba počítat nejenom s investicí do samotného zařízení, ale i s náklady na provoz za spotřebovanou elektřinu. U vyhřívaných napáječek existuje několik variant. Napáječka může být umístěna na izolovaném podstavci, kterým je odspodu ze země do napáječky přivedena voda spolu s elektrickým kabelem (obvykle 24V), který napájí topné těleso umístěné pod napájecí mísou. Dochází k temperování vlastní napáječky a napouštěcího ventilu. Tepelnou odolnost lze ještě vylepšit použitím topného kabelu umístěného na přívodu vody v podstavci napáječky.

  Druhou možností jsou klasické miskové napáječky, které jsou doplněné o topné těleso umístěné pod napájecí mísou nebo přímo v ní. K napáječce je potřeba přivést elektrický kabel (obvykle 24V) pro zapojení topného tělesa. Velmi často je trubka s přívodem vody k takové napáječce vedena po stěně stáje či boxu. V takovém případě je třeba pomocí topného kabelu zabezpečit proti zamrznutí i přívod vody po celé jeho délce. Důležité je chránit rozvody vody s izolací a topné kabely před zuby koní v celé jejich délce ideálně plechovým překrytím, a to i v místech, kam si my lidé myslíme, že nemohou dosáhnout!

  I ve stáji může voda zamrznout

  Stává se to zřídka, ale i v uzavřené stáji mohou napáječky zamrznout. Ve stájích, kde je umístěno několik napáječek v řadě vedle sebe, je možné systém napájení v celém objektu řešit pomocí instalace oběhového čerpadla – když se voda pohybuje, hůře zamrzá. Integrovaný termostat automaticky spíná čerpadlo podle potřeby – nejčastěji právě v noci, kdy koně spí a nepijí. Oběhové čerpadlo lze doplnit i průtokovým elektrickým ohřívačem, které navíc ohřívá cirkulující vodu. Tím je vytvořen velmi kvalitní nezamrzající systém napájení i v řadě venkovních nezateplených boxů.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  Související příspěvky

  360x360 AD
  Back to top