• PLANOUCÍ ÚTESY – SUPER ZÁZEMÍ PRO KONĚ PŘEVALSKÉHO

  V březnu 2024 byla v Zoo Praha otevřena nová expozice Gobi, jejíž součástí je pavilon Planoucí útesy. Nově vytvořené prostory poskytují koním Převalského supermoderní chovatelské zázemí. To vše jsme u příležitosti otevření expozice mohli navštívit.

  Expozice Gobi a pavilon Planoucí útesy představují již čtvrtou expozici chovu koní Převalského v rámci Zoo Praha. Je to dáno i tím, že pražská Zoo chová koně Převalského již 92 let, celosvětově vede plemennou knihu, a především se významně zasazuje o návrat koní do volné přírody v Mongolsku a Číně.

  V zázemí se nachází pět moderních boxů.

  Je nasnadě, že každá expozice, byť sebekvalitnější a nejmodernější, časem zastará. Technologie a chovatelské metody se neustále vyvíjejí. To, co bylo dříve vrcholem pokroku, dnes již nemusí splňovat osvědčené standardy a nejnovější poznatky. V roce 2021 v Zoo původní ubikace koní Převalského dosloužila. Koně Převalského se z trojské expozice přestěhovali do mateřských stájí v Dolním Dobřejově a do nového pastevního chovatelského zařízení v Praze na Dívčích hradech. V původním místě se začala budovat supermoderní expozice. V březnu 2024 se pak brány nové expozice slavnostně otevřely.

  Boxy mají protiskluzovou úpravu a nejsou nastlány.

  Chovatelským zázemím nás provedla kurátorka chovu kopytníků v Zoo Praha Barbora Dobiášová: „Nové chovatelské zázemí bylo navrženo tak, aby splňovalo ty nejvyšší požadavky na bezpečnost a pohodlí zvířat i personálu. K dispozici je pět propojitelných boxů s pevným hrazením, které umožňují bezpečné a efektivní oddělování koní, například pro transport nebo veterinární zákroky.“ A dále vysvětluje: „Koně přichází do boxů každý den, dostávají zde granule a další doplňky. Je to z důvodu, aby byli na prostory přivyklí a lépe se s nimi zde v případě potřeby manipulovalo.“

  Boxy i venkovní prostory jsou vybaveny napáječkami. Zajímavý je povrch v jednotlivých boxech. Jedná se o velmi odolný hrubý povrch, který zabraňuje klouzání malých kopýtek. Boxy nejsou nastlané, koně v případě potřeby uléhají na podlahu.

  Nízké dveře s automatickým uzavíráním jsou užitečné při oddělování zvířat.

  Je potřeba si uvědomit, že koně Převalského nejsou domestikovaní a v zásadě se jedná o divoká zvířata. Barbora Dobiášová říká: „Jsou to divocí koně. Chov probíhá s naprosto minimálním kontaktem s člověkem a koně nejsou ochočení. Samozřejmě, každý kůň je jiný, některý je důvěřivější, jiný zvědavější, další je plachý, bojácný a člověku vůbec nedůvěřuje. Nízké vstupní dveře do stájí je možné v případně potřeby rychle automaticky uzavřít. Tyto dveře mají své opodstatnění v případě, kdy je potřeba oddělit jednotlivé koně od sebe.“

  Prostory je možné upravovat podle potřeb díky mobilním příčkám.

  Systém kamer umožňuje neustálý dohled nad koňmi, což přispívá k bezpečnosti a koně nejsou rušeni kontrolami ošetřovatelů. Čtyři venkovní dvorky slouží nejen k oddělování koní za účelem veterinárního či jiného ošetření, ale i k tréninku a krátkodobému pobytu koní, případně mohou být využity v případě ohřebení klisny. Tyto prostory jsou plně oddělitelné, což umožňuje fungování dvou skupin koní bez vzájemného kontaktu. Případně zde může být plně izolován hřebec od stáda z důvodu managmentu chovu.

  Součástí nového zázemí je také speciální koridor vybavený nášlapnou váhou pro pravidelné vážení zvířat. Tento koridor je navíc vybaven posuvnou stěnou, která usnadňuje manipulaci s koňmi při jejich nakládání do transportních boxů.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o. a Zoo Praha

  360x360 AD
  Back to top