• PROČ UDĚLAT PŘEDKUPNÍ VETERINÁRNÍ PROHLÍDKU

  Předkupní prohlídka provedená důvěryhodným veterinářem vám může poskytnout cenné informace o zdravotním stavu koně, kterého hodláte koupit.

  Jistě jste slyšeli příběhy o koupi koně, který krátce poté, co přišel do nového domova, začal kulhat, nebo se u něj objevil nečekaný zdravotní problém. V některých případech je načasování čistě náhodné. V jiných případech se však jedná o problém, který by mohl zkušený veterinář objevit právě při předkupní veterinární prohlídce.

  Během ohybových testů veterinář podrží na chvilku nohu v silném ohnutí, následně vodič s koněm ihned nakluše, zatímco veterinář sleduje, zda se neobjeví známky kulhání.

  Bez ohledu na to, jak ideálně kůň vypadá, udělejte před podpisem kupní smlouvy jeden krok a nechte svého veterináře provést předkupní prohlídku. Koneckonců se chystáte zaplatit nemalé peníze a počítáte s tím, že si domů odvezete koně, který vám pomůže naplnit vaše sny. V takovou chvíli není čas šetřit nebo spěchat. Je třeba udělat vše pro to, abyste minimalizovali riziko a maximalizovali šanci, že dostanete skutečně to, co byste rádi.

  Předkupní prohlídkou získáte jako kupující kompletní posouzení zdravotního stavu koně a písemnou zprávu o nálezech. Tento protokol může sloužit i jako dokument při vyjednávání o kupní ceně. Důležité je, že nezávislé ohodnocení zdravotního stavu koně vám může pomoci učinit plně informované rozhodnutí. Může mít kůň šelest na srdci, malou artrózu v hleznech, nebo melanomy? Je potřeba si uvědomit, že například u špičkových drezurních koní bude opotřebení kloubů odpovídat enormní zátěži, které jsou vystavovány. Nebo že u běloušů nad 10 let věku se s největší pravděpodobností budou vyskytovat melanomy. Jen kupující se rozhoduje o tom, jestli je míru rizika spojenou s aktuálním zdravotním stavem koně ochoten nést. 

  Výběr veterináře

  Obecně se doporučuje, aby prohlídku provedl veterinář, který nemá koně v běžné péči, čímž se minimalizuje riziko spojené se zaujatostí. Je ideální, když může předkupní prohlídku provést ten veterinář, který by koně měl ve své péči v případě jeho zakoupení. 

  Rentgeny je potřeba hodnotit s ohledem na věk, dosavadní využití a zatížení koně a s výhledem na budoucí užití koně

  Při volbě veterináře se zaměřte na jeho zkušenosti týkající se konkrétního plemene nebo sportovní disciplíny. Berte také v potaz, jestli je schopen provést v terénu kvalitní rentgenové snímky, v jaké formě předá výstupy z prohlídky (jestli ve formuláři nebo pouze ústně). Různí veterináři se samozřejmě liší cenou za své služby. Předkupní prohlídku požaduje a hradí zpravidla kupující strana. Množí se i situace, kdy se předkupní prohlídka provádí z požadavku strany prodávajícího, který se zaštituje proti případným budoucím nepříjemnostem a dohadům ohledně zdravotního stavu koně při prodeji.

  Prodávající by měl kupujícímu a veterináři poskytnout kromě zdravotního průkazu se záznamy o očkování i zdravotní anamnézu koně, tedy informace o všech předchozích zdravotních problémech, i když byly již léčeny a vyřešeny. Součástí by měly být také informace o odčervení, krmivu a doplňcích nebo lécích, které kůň v současné době užívá.

  V případě, že se jedná o koupi sportovního koně, může kromě veterináře být předkupní prohlídce přítomen i trenér, který bude mít koně v tréninku. Trenér může s veterinářem prokonzultovat sportovní plány a předpokládané budoucí zatížení. Zkušený trenér může pomoci méně zkušenému kupujícímu s interpretací výsledků veterinárního vyšetření vzhledem k očekávanému užití koně.

  Co lze vyšetřit

  Rozsah vyšetření není pevně stanovený a je pouze na domluvě mezi klientem a veterinářem, která konkrétní vyšetření zdravotního stavu zvolí. Součástí bývá:

  1. kompletní klinické vyšetření, RTG
  2. ortopedické vyšetření včetně ohybových zkoušek
  3. kontrola zdravotního průkazu koně, zda je kůň řádně očkovaný a má platné vyšetření na infekční anémii koní
  4. nad tento běžný rámec je možné provést ultrazvukové vyšetření či krevní testy, které mohou odhalit další specifické obtíže.

  RTG vyšetření zahrnuje nejčastěji 8-14 snímků končetin, případně je možné provést i rentgeny zad. Rentgeny je potřeba hodnotit s ohledem na věk, dosavadní využití a zatížení koně a s výhledem na budoucí užití koně. Jak již bylo řečeno, například u staršího, sportovně využívaného koně nelze očekávat 100% zdravý pohybový aparát, vždy je potřeba posoudit míru opotřebení a vliv na zamýšlené využití koně. Vyšetření pohybového aparátu zahrnuje nejčastěji předvedení v kroku, klusu na ruce nebo i na lonži na tvrdém a rovném povrchu. Součástí vyšetření mohou být ohybové zkoušky nebo vyšetření zad. V rámci klinického vyšetření je auskultací vyšetřeno srdce, dýchací cesty a plíce, dále také zrak, srst, výskyt sarkomů, melanomů, kožních nemocí atd. Soubor všech těchto vyšetření nám dá lepší pohled na celkový zdravotní stav koně, který je vhodné v případě koupě znát.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top