• REZISTENCE VŮČI ODČERVOVACÍM PŘÍPRAVKŮM U KONÍ

  Rezistence koňských endoparazitů vůči chemickým odčervovacím přípravkům je bohužel stále častější. Rezistence znamená, že chemické látky obsažené v některých odčervovacích přípravcích pro koně již účinně neovlivňují populaci červů.
  Nevhodné užití odčervovacích prostředků má za následek rostoucí rezistenci červů vůči odčervení.

  Rezistence vzniká postupně

  Rezistence vzniká v důsledku malých genetických změn, které se vyskytují v populaci vnitřních parazitů. Určité genetické změny vedou k tomu, že jsou někteří červi přirozeně odolnější vůči chemickým odčervovacím přípravkům než jiní. Proto jsou při ošetření odčervovacím přípravkem zničeni pouze ti červi, u kterých se tato výhoda nevyvinula – citliví červi, a zůstávají všichni červi, kteří jsou odolní. Tito rezistentní červi pak svou rezistenci předávají dál, čímž vzniká populace rezistentní vůči odčervovacím přípravkům. To je příklad přirozeného výběru.

  Pravděpodobnost vzniku rezistence se může zvýšit, pokud se používá příliš nízká dávka odčervovacího přípravku vzhledem k hmotnosti koně nebo pokud se jedna účinná látka používá příliš dlouhodobě nebo se odčervení provádí příliš často. Účinná kontrola odčervení závisí na správném a zodpovědném používání odčervovacích přípravků pro koně v kombinaci se zodpovědným managementem pastvin.

  Snížení rezistence

  Abyste pomohli snížit rozvoj rezistence, řiďte se následujícími pravidly:

  • Při výběru konkrétního přípravku pro odčervení berte v potaz výsledky koprologie.
  • Před dávkováním je potřeba koně zvážit na váze nebo určit váhu výpočtem (viz náš článek o Vážení koní měřením), aby se předešlo nedostatečnému dávkování.
  • Odčervujte všechny koně a poníky současně stejným přípravkem.
  • Zaměřte se na konkrétní červy pomocí účinného přípravku ve správném ročním období.
  • Zajistěte správnou správu pastvin – nepodceňujte úklid pastvin a sběr hromádek, ty je potřeba odstraňovat jednou za 3 dny.
  • Rozdělte pastviny na menší výběhy a provádějte pastvu střídavě.
  • Vhodné je pást koně současně s ovcemi nebo skotem. Ovce i skot vypasou trávu kolem koňských hromádek a spasou vajíčka červů, která se v jejich okolí nacházejí. Paraziti koní jsou specifičtí a v trávícím traktu přežvýkavců ihned zahynou.
  • Zamezte nadměrnému počtu koní na jedné pastvině. Obecně se doporučuje pást dva koně na jednom hektaru pastviny.
  • Vyhněte se bránování, protože tím se vajíčka parazitů šíří po celém výběhu.
  Nepodceňujte úklid pastvin a sběr hromádek.

  Koprologie – jak to funguje?

  Koprologie je vyšetření trusu na přítomnost vajíček červů. Ideální vzorek pro koprologické vyšetření je postupně odebíraný v průběhu 2 až 3 dní, jelikož někteří paraziti svá vajíčka nevylučují kontinuálně. Množství trusu pro vyšetření by mělo být kolem 5 g, to velikostně odpovídá cca vlašskému ořechu. Po odebrání vzorku do odběrové zkumavky je vhodné vzorek vložit do uzavíratelného obalu a uložit před zpracováním do lednice.

  K diagnostice vnitřních parazitů z trusu se u koní standardně využívá kvalitativní vyšetření koncentrační metodou tzv. flotace, která spolu s následným mikroskopickým vyšetřením umožňuje detekci oocyst kokcidií, kryptosporidií, cyst giardií nebo vajíček helmintů. Pomocí koprologického vyšetření, které stojí kolem 300-500 Kč, získá majitel koně přesnou představu o zatížení červy u konkrétního koně a také čím a kdy odčervit.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  Související příspěvky

  360x360 AD
  Back to top