• STÁRNOUCÍ KŮŇ – SPECIFIKA PÉČE O STARŠÍ KONĚ

  Koně v posledních letech žijí déle než kdykoliv předtím. Právě péče – denní, veterinární a podkovářská, je klíčem k udržení aktivního života do vysokého věku koně. Významnou roli hraje také výživa.

  Přizpůsobení výživy je klíčovým faktorem pro udržení zdraví stárnoucího koně. Přibývající léta ovlivňují schopnost koně žvýkat a trávit, proto je třeba poskytovat krmiva, která jsou snadno žvýkatelná, dobře stravitelná a vyrobená ze surovin nejvyšší kvality. S přibývajícím věkem koně se zhoršuje trávení obilovin, což může vyvolat další problémy, jako je například laminitis.

  Existuje celá řada krmiv speciálně vyvinutých pro starší koně, a to jak jadrná krmiva, objemná krmiva i speciální seno. Právě kvalitní, dobře stravitelné seno té nejlepší kvality je pro starší koně nesmírně důležité. Seno by mělo být čisté a bezprašné. Směs lučních travin namísto sena z travin může být pro starší zvířata nebo zvířata s trávicími problémy chutnější a lépe stravitelná. Při výběru sena pro starší koně je potřeba zvážit obsah živin, vlákniny, tuhost a stravitelnost. Otavy, sena z druhé seče, jsou mnohdy pro starší koně lépe stravitelné díky jemnější struktuře. Na druhou stranu mají otavy obecně nižší obsah živin, než sena z první seče.

  Péče o kopyta a starší koně
  Denní péče o kopyta i pravidelná podkovářská péče je u staršího koně důležitá.

  Starší koně vyžadují důslednou a pravidelnou péči o kopyta. Zanedbané, nevyvážené kopyto, které se nechá růst příliš dlouho mezi jednotlivými strouháními, může způsobit nepravidelný postoj, nevhodné zatížení kopyta nebo deformaci kloubů nohy. Samozřejmě – rohovina u starších koní může růst pomaleji, a tudíž se intervaly mezi úpravou kopyt mohou prodlužovat. Ale dávejte pozor abyste se nenechali nachytat a kopyta nepřerostla. Snadno se to stane v létě, kdy je růst rohoviny zpravidla rychlejší.

  Stejně tak je důležité kopyta udržovat čistá, starší koně bývají náchylní k hnilobě, střelkové rýhy na jejich kopytech mohou být hlubší. Navíc, starší koně často nepracují každý den, ale základní péči o kopyta je potřeba provádět na denní bázi. Starší koně mohou mít ztuhlejší končetiny, je třeba dbát na to, abyste se při vybírání nečistot z kopyt nesnažili zvedat nohy příliš vysoko.

  Pravidelné zubní prohlídky by měly být nedílnou součástí péče o staršího koně.
  Problémy se zuby a starší koně

  Zuby koně jsou životně důležité pro trávení a zdraví. Zažívací trakt koně je přizpůsobený neustálému trávení velkého množství potravy, převážně rostlinné vlákniny. Žvýkáním dochází k prvotnímu rozmělnění a narušení převážně tuhé rostlinné potravy, která je pak v dalších částech trávícího traktu zpracována. U starších koní mohou problémy se zuby omezovat jejich schopnost žvýkat. Řezáky svírají větší úhel a mohou být dlouhé a nerovnoměrně opotřebované. U velmi starých koní již zuby nedorůstají a pouze se obrušují, může dojít až k tomu, že se opotřebují až k dásním. Starší koně mohou mít problém efektivně se pást, zejména na krátké trávě, může pro ně být složité i vytahování sena ze sítě. Moláry se mohou uvolnit, ulomit a vypadnout, což snižuje schopnost rozmělňování potravy. U starších koní se také častěji vyskytují zlomené zuby a kořenové abscesy, obojí je bolestivé, a to může vést k tomu, že kůň přestane žrát nebo krmivo bez rozžvýkání polyká. Zápach z huby může být příznakem hromadění potravy v mezerách mezi stárnoucími zuby, což také může vést k infekci. Ani koním se nevyhýbá zubní kaz a zubní kámen. Starší koně by měli mít zuby pravidelně kontrolovány, ideálně každých 6 až 12 měsíců, koňským zubařem, v případě potíží nebo podezření na akutní stav by kontrola zubů měla být neodkladná. Náklady na dobrou péči o zuby se snadno vrátí ve zlepšení zdravotního stavu koně a úspoře nákladů na krmivo.

  Jedním z příznaků Cushingova syndromu je růst husté, hrubé a zvlněné srsti na nohou a ve spodní části těla. Takto srst ani v létě nevylíná.
  Bez pohybu to nejde

  Koně jsou zrozeni k pohybu. Každodenní pohyb je pro koně nesmírně důležitý. Stimuluje pohybový a oběhový aparát, podpoří dýchání, je nezbytně důležitý pro trávení a zajistí dostatek duševních vjemů pro vyrovnanou psychiku koně. Je nezbytné i starým koním zajistit každodenní pohyb, pod sedlem nebo ve výběhu, samozřejmě úměrně jejich zdravotnímu stavu.

  Zvláště bývalým sportovním koním v důchodu může chybět aktivní život, někteří se po ukončení sportovní kariéry a pravidelného tréninku zdají být letargičtí a jeví známky deprese. Přechod z plného tréninku do klidového, řekněme důchodcovského, režimu je potřeba nastavit pozvolna, aby se koně mohli uvolnit a přijmout novou fázi života.

  Pod sedlem

  I starší koně mohou pracovat pod sedlem. A dokonce i závodit. Starší sportovní kůň bude skvělým společníkem dítěti nebo mladému jezdci na závodech, kdy nezkušeného jezdce psychicky podpoří a předá svoje léty nabyté zkušenosti. Takový kůň je doslova k nezaplacení.

  Možná budete potřebovat upravit sedlo, aby na starším koni dobře sedělo. Většina starších koní opadne ze svalů především v hodní linii. Právě pravidelný, přiměřený pohyb úbytek svalů může zpomalit a celkově prospěje fyzickému a psychickému zdraví.

  Práci, objem i intenzitu, je potřeba přizpůsobit zdravotnímu stavu koně a aktuálním omezením. Pokud kulhání nezastaví práci, obecně platí, že pravidelná práce v přijatelném objemu a intenzitě je pro koně, stejně jako pro stárnoucí lidi, to nejlepší, co jim lze poskytnout. Zaměřte se na to, aby starší koně měli práci rovnoměrně rozloženou v celém týdnu, ježdění jen o víkendech není pro staršího koně ideální. Nebojte se zkoušet v tréninku nové věci, zkuste i nové disciplíny, jako je třeba X-trail, working equitation, nebo práce ze země na dlouhých otěžích. Různorodá práce bude koně duševně stimulovat a udrží jeho zájem. Nezanedbávejte krokování před a po práci. Na začátku hodiny koně pořádně rozhýbejte a zahřejte, je to čas, kdy se tělo připravuje na práci jako takovou a u staršího koně to prostě jen déle trvá. Určitě koně nepřetěžujte, snižte intenzitu a náročnost tréninku. Všímejte si koně, jeho radosti z práce i času, který potřebuje k odpočinku – obojí napoví, jestli je trénink odpovídající. Nezapomeňte sledovat, jak sedí sedlo. S úbytkem svalové hmoty koně bude sedlo sedět níže a zkušený sedlář ho bude muset upravit.

  Stáří není nemoc, je to stav organismu, který provázejí různé nemoci. U některých koní se projeví známky fyzického stáří dříve než u jiných. Kdy stáří přijde, to je ovlivněno mnoha faktory, od kvality výživy v mladém věku přes množství vykonávané práce až po genetické předpoklady. Mnoho koní podává dobré výkony i po dvacítce. Obvykle je to důsledek dobrého předchozího vedení, péče a ohleduplného a rozumného celoživotního managementu. 

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o.

  360x360 AD
  Back to top